Evakuering av djur

Vissa samhällsstörningar kan leda till att du behöver evakuera dina djur. Det gäller till exempel vid bränder och översvämningar. Om du måste evakuera djur ska du följa räddningstjänstens eller polisens anvisningar. Du kan också läsa vår checklista för vad du ska tänka på när du planerar och genomför en evakuering.

Att evakuera kan vara det bästa djurskyddet

En skogsbrand eller en översvämning kan medföra att du måste flytta dina djur till ett säkert område med kort varsel. Att evakuera stora djur på kort tid kan vara en utmaning, särskilt om du måste flytta många djur samtidigt. Det kan till exempel vara svårt att ordna transport och en bra tillfällig placering. Tänk då på att det bästa djurskyddet är att flytta djuren från fara, även om själva transporten och den tillfälliga placeringen inte är optimal.

Flytta djuren snabbt från rök och eld

Det är särskilt viktigt att snabbt flytta djuren från bränder, eftersom rök och eld kan ge svåra skador på djuren – både direkt och efter en tid. Om det är svårt att ordna regelmässiga djurtransporter under en brand kan du därför använda andra lämpliga transportmedel för att flytta djuren och skydda dem från brandmiljön.

Förberedelser inför en evakuering

Du har större förutsättningar att lyckas om du planerar inför en eventuell evakuering i förväg. Ju bättre framförhållning du har, desto lättare går evakueringen. Här ger vi råd vi om hur du kan förbereda dig.

Ta fram en evakueringsplan

 • Gör en plan för vilka djur som i första hand ska evakueras. Om branden har ett snabbt förlopp är det inte säkert att du kan komma tillbaka för att lasta en ny omgång djur.
 • Upprätta en förteckning över alla dina djur, med ID-nummer.
 • Dela din evakueringsplan med familj och grannar, om de skulle behöva evakuera när du inte är hemma. Tänk på att läget kan förändras mycket snabbt. 
 • Lämna kontaktuppgifter till både dig själv och den plats du tänker flytta djuren till. Sätt gärna upp dessa kontaktuppgifter på flera ställen på gården, så att räddningspersonal enkelt kan nå dig.

Be om hjälp

Om du behöver hjälp kan LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) ofta hjälpa dig lokalt med kontakter och annat stöd. Ta också kontakt med och förvarna till exempel grannar eller
frivilligorganisationer, såsom Blå Stjärnan.

Undvik att branden kommer nära djurutrymmen

 • Röj undan så mycket brännbart som är möjligt runt djurutrymmen. Hugg ner de nedersta grenarna på omgivande träd. Detta gäller även beten eller rasthagar, om du tvingas lämna kvar djur.
 • Att göra brandgator med hjälp av en kultivator kan förhindra att branden sprids via markvegetation nära gården.

Minimera risken för brännskador på djuren

Ta bort träns, halsremmar, insektsskydd och annat av nylon från djuren. Dessa smälter av värmen och kan ge svåra skador.

Förbered transporten

 • Lokalisera ett par alternativa vägar för borttransport av djuren. Bränder kan röra sig mycket snabbt, så minst två utrymningsvägar bör identifieras. Provkör gärna vägarna, om du inte känner till området.
 • Har du inte möjlighet att själv transportera djuren? Förvarna en transportör om en eventuell förestående transport och ge en vägbeskrivning och uppgifter om djuren.
 • Om du själv transporterar djuren, se över transportfordonet så att det är i funktionellt skick. Ha eventuellt dragfordon fulltankat.
 • Om du har flera djur som kanske måste förflyttas med lastbil, försäkra dig om att lastbilen kan ta sig fram och vända på gården.
 • Om du har få djur kan du hyra eller låna en hästtransport (och en dragbil om du inte har någon) som du ställer på gården, så länge faran för evakuering kvarstår.

Hitta tillfälliga djurutrymmen

 • Ta kontakt och gör överenskommelser med ägare till djurutrymmen eller betesmark dit du kan flytta djuren. Platsen bör ligga så nära som möjligt för att ta hänsyn till djuren, samtidigt som den ska vara placerad på ett säkert avstånd från branden.
 • Bestäm i förväg vilka beten eller rasthagar du ska använda om du blir tvungen att lämna kvar djur.

Säkra tillgången till foder och vatten

Försäkra dig om att det finns tillräckligt med foder och vatten på den plats som du tänker evakuera djuren till.

 • Transportera foder från ditt eget lager och bygg upp ett förråd för åtminstone en vecka.
 • Arrangera för dricksvattnet till djuren på den nya platsen.

Så genomför du evakueringen

Om du förbereder dig väl inför en evakuering går den smidigare och har störst förutsättningar för att lyckas. Det gäller också om du evakuerar djuren i god tid innan du får order om att själv evakuera. Men även om du har förberett dig väl kan det vara svårt att evakuera många, stora djur samtidigt. Följ vår checklista för evakueringen, så ska det förhoppningsvis gå smidigare.

Checklista under en evakuering

 • Följ räddningstjänstens eller polisens anvisningar under hela evakueringen.
 • Driv, led och lasta djuren lugnt och metodiskt.
 • Utnyttja hjälp från kolleger från LRF, grannar, vänner eller frivillig­organisationer som Blå Stjärnan.
 • Markera vilka djur som är evakuerade på din förteckning över gårdens djur.
 • Överväg att lämna kvar eller avliva sjuka eller gamla djur, som kan ha svårt att klara av lastning och transport.
 • Ägna inte tid åt att ta hand om döda djur, men försök att lägga dessa på en hårdgjord yta på säkert avstånd från vattentäkt.
 • Försök om möjligt att hålla din grupp intakt, utan att blanda in djur från andra ställen. Det hjälper dig att undvika smitta mellan gårdar. Det underlättar också framtida identifiering av djuren.
 • Tänk på att dokumentera hur djuren har flyttats, för att du lättare ska kunna rapportera det till Jordbruksverket i ett senare skede.

Om du måste lämna dina djur

Att lämna dina djur är den absolut sista utvägen, som du kan ta till om tiden är knapp eller om det är många djur.

Checklista för att lämna kvar djur

 • Stalla aldrig in djuren, utan flytta dem till ett bete eller en rasthage som du har valt ut i förväg.
 • Undvik inhägnader med mycket buskar och träd eller annat material som lätt tar eld. Detsamma gäller omgivande mark.
 • Undvik om möjligt mark med passerande elledningar och hagar med taggtråd runt sig.
 • Se till att utrymmet är minst ett tunnland eller så stort att djuren kan undkomma flygande, brinnande föremål.
 • Förse djuren med foder och vatten för åtminstone tre dygn. Se till att alla djuren kommer åt att äta och dricka. Förlita dig inte på automatiska vattensystem, eftersom elektriciteten kan slås ut.
 • I sista hand, släpp djuren lösa. Detta innebär en stor risk, eftersom djuren inte alltid söker sig bort från elden. De kan dessutom vara i vägen för räddningsarbetet eller blockera vägar som är nödvändiga för exempelvis evakuering.

Senast granskad: 2023-01-09

Till toppen