Publiceringsdatum14 Maj 2024

Ängs- och betesmarks­inventering

Välkommen till en kurs om ängs- och betesmarksinventering i Jönköping den 14–16 maj 2024.

Jordbruksverket anordnar en kurs för länsstyrelsens inventerare inom ängs- och betesmarks­inventeringen. Kursen avser att ge kunskap om inventerings­metodiken och hur man arbetar med IT-stöd så som fält­applikationen i Falken och uppdrags­systemet Hagen.

Ett detaljerat program publiceras längre fram.

Information och anmälan

Datum: 14–16 maj

Tid: tre heldagar

Plats: Jönköping

Målgrupp: ängs- och betesmarks­inventerare på länsstyrelsen.

Anmäl dig här senast den 28 april

Kontakta oss om du har frågor

Jeanette Ericsson

Senast uppdaterad:

Till toppen