Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Anmälningar som inte är publika

Hitta på sidan

Här finnsanmälningar till kurser och seminarier som vi anordnar där vi endast skickar ut länken till anmälan till en begränsad målgrupp. Dessa anmälninar ska alltså inte ligga i kurskalender.

Senast uppdaterad: 2020-10-14