Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Läromedel och pedagogiskt material

Hitta på sidan

För att öka kunskapen om hållbar produktion och konsumtion av mat och landsbygdens roll har vi tagit fram läromedel och gjort andra pedagogiska satsningar för olika åldersgrupper.

MatRätt – om hållbar mat

MatRätt är ett läromedel för elever i årskurs 6 upp till gymnasiet som vi har tagit fram tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund LRF, och som är fritt att använda.

Många unga har en bestämd uppfattning om vilken typ av mat de tycker är bäst att köpa ur hållbarhetssynpunkt. Deras engagemang är viktigt, men få har en bred kunskap om vad en hållbar produktion av mat är. Målet med läromedlet är att få unga att bli mer medvetna konsumenter. De är också framtidens beslutsfattare.

Med MatRätt får du färdiga lektioner som tar dig och dina elever på en resa från lantbrukarens marker till butiken.

Materialet är anpassat efter läroplanen och belyser komplexa och viktiga frågor utifrån olika hållbarhetsperspektiv, men med tyngd på den miljömässiga hållbarheten. Det innefattar en film, flera faktablad och färdiga lektioner för:

  • Hemkunskap 6-9
  • Biologi 7-9
  • Kemi 7-9
  • Svenska 7-9
  • Bild 7-9
  • Naturkunskap 1a1, gymnasiet
  • Biologi 1, gymnasiet
  • Naturbruk, gymnasiet
  • Gymnasiearbeten

Filmen MatRätt

I MatRätts film träffar vi Danni och Anna. Danni vill lära sig mer om hållbar matproduktion eftersom han ofta drabbas av beslutsångest när han ska handla mat. Anna är uppvuxen på ett jordbruk i Östergötland. Hon har gått naturbruksgymnasium och har goda kunskaper om vad som gör matproduktionen hållbar.

Anna tar med Danni på en resa till olika platser för att visa honom vad som menas med en hållbar matproduktion i praktiken.

Lättlästa faktablad och affischer

Läromedelsmaterialet innehåller bland annat faktablad om hållbar matproduktion och vad man kan tänka på när man köper mat. Inom ramen för projektet har vi också tagit fram affischer om matproduktion. Faktabladen och affischerna kan du ladda ner gratis.

Urban och Ruralia – om stad och land

Boken om Urban och Ruralia vänder sig till barn i åldrarna 3-6 år. Det finns en lärarhandledning för förskolan som hör ihop med boken.

Land och stad är beroende av varandra. Den kunskapen är viktig, även för barnen. En allt större andel av befolkningen bor i städer och i takt med det riskerar kunskapen om kopplingen mellan stad och land att minska. Vi vill att samhällets alla medborgare, ung som gammal, ska uppfatta landsbygden som självklar och värdefull.

Illustrationer ur boken Urban och Ruralia

Illustration: Annika Giannini

Det är viktigt att barn får reflektera över var exempelvis mat, energi och trä kommer från, och att land och stad bidrar med olika saker för att vi människor ska må bra. Lärarhandledningen, som innehåller fakta och roliga övningar, är ett komplement till boken. Materialet är tänkt att fungera som ett inspirations- och diskussionsunderlag. Det utgår från målen i Läroplan för förskolan 98.

Författare till boken är Jessica Hagård och illustratör är Annika Giannini.

Vill du använda konceptet eller karaktärerna? Kontakta Jessica Hagård på Jordbruksverkets kommunikationsenhet.

Beställ eller ladda ner boken och lärarhandledningen

I Jordbruksverkets webbutik kan du beställa, bläddra i och ladda ner boken och lärarhandledningen. Du kan bläddra i boken online eller ladda ner den som en PDF-fil. PDF-filen får du också kopiera och sprida.

Utställningar på Tom Tits och Universeum

Jordbruksverket och LRF har tillsammans tagit fram en utställning på Universeum i Göteborg. Vi har också ett samarbete med Tom Tits i Södertälje.

På Tom Tits finns en så kallad puffersphere, en interaktiv rund dataskärm, där barnen utmanas med frågor om hållbar mat.

Utställningen på Universeum riktar sig främst till skolbarn och handlar om det hållbara svenska jordbruket, hur vår mat produceras, och bondens viktiga roll för samhället.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online