Vår organisation

Jordbruksverkets organisation består av en styrelse, en internrevision, en generaldirektör, en överdirektör och sju avdelningar. Generaldirektören är Jordbruksverkets chef och överdirektören är ställföreträdande general­direktör. Jordbruksverkets huvudkontor ligger i Jönköping, men vi har även regionala kontor och veterinärmottagningar över hela landet.

Organisationsskiss för Jordbruksverket.

Jordbruksverkets organisation. Förstora bilden genom att klicka på den.

Styrelsen

Jordbruksverket är en styrelsemyndighet, där styrelsen har fullt ansvar för verksamheten. Styrelsen består av ledamöter som är utsedda av regeringen.

Ledamöter i styrelsen

Kjell Hasslert.

Ordförande

Kjell Hasslert
Egenföretagare, f.d. koncernchef

Christina Nordin.

Ledamot

Christina Nordin
Generaldirektör på Jordbruksverket

Annika Brändström.

Ledamot

Annika Bränström
Särskild utredare

Ledamot

Ove Konradsson
Egenföretagare

Ledamot och vice ordförande

Peter Linderoth
Avdelningschef och CIO på Ekonomistyrningsverket

Ledamot

Carolina Sachs
investerare och hållbarhetsexpert

Ledamot

Peder Sjölander
It-direktör på Skatteverket

Ledamot

Helen Karlsson

Biträdande professor i arbets- och miljömedicin vid Linköpings universitet.

Ledamot

Stefan Gård

Lantbrukare med mjölk- och nötköttsproduktion

Internrevisionsenheten

Internrevisionsenheten är placerad direkt under styrelsen och granskar Jordbruksverkets verksamhet på styrelsens uppdrag.

Internrevisionschef

Catarina Kvarnström Kemi

Tillförordnad internrevisionschef till och med 2023-12-31

Generaldirektören och överdirektören

Vår generaldirektör Christina Nordin ingår i styrelsen och leder den löpande verksamheten på Jordbruksverket, i enlighet med styrelsens direktiv. Överdirektören, Jan Cedervärn, är ställföreträdande generaldirektör.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av general­direktören, över­direktören, chefen för Distriktsveterinärerna, avdelningscheferna och kommunikations­chefen. I ledningsgruppen behandlas frågor av strategisk karaktär, till exempel hur det går i arbetet med verksamhetens mål, vilka övergripande prioriteringar som myndigheten ska göra och hur vi följer budgeten.

Ledamöter i ledningsgruppen

Christina Nordin.
Jan Cedervärn.

Jan Cedervärn
Överdirektör och ställföreträdande generaldirektör

Christina Herthnek
Olof Johansson.
Annett Kjellberg.
Rikhard Dahl.
Hillevi Lindström chef Distriktsveterinärerna
Göran Löfqvist.

Göran Löfqvist
Avdelningschef utvecklings- och digitaliseringsavdelningen

Mirja Hjers.
Anders Elfström.

Anders Elfström

Tf Sektionschef Projekt- och företagsstödssektionen

Anna Coreback

Tf Avdelningschef verksamhetsstödsavdelningen

Avdelningarna

Vi har sju avdelningar som alla ansvarar för olika områden. Varje avdelning är uppdelad i mer specialiserade enheter.

Här kan du se vem som är chef för varje avdelning och vilka enheter som ingår i avdelningen.

Jordbruks- och analysavdelningen

Olof Johansson.

Enheter

 • Miljöanalysenheten
 • Statistikenheten
 • Beredskapsenheten
 • EU-programenheten
 • Näringsutvecklingsenheten
 • Landsbygdsanalysenheten
 • Livsmedelskedjan och exportenheten
 • Jordbruksekonomiska enheten
 • Vattenbruk- och fiskerinäringsenheten

Djuravdelningen

Annett Kjellberg.

Enheter

 • Djurhälsoenheten
 • Djurinförselenheten
 • Djurvälfärdsenheten
 • Försöksdjursenheten
 • Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten
 • Smittbekämpningsenheten
 • Stöd- och samordningsenheten

Växt- och kontrollavdelningen

Rikhard Dahl.

Enheter

 • Djurkontrollenheten
 • Miljöregelenheten
 • Rådgivningsenheten biologisk mångfald och eko
 • Rådgivningsenheten växtnäring, klimat och vatten
 • Rådgivningsenheten växtskydd
 • Utsädesenheten
 • Växtkontrollenheten
 • Växtregelenheten
 • Import- och exportkontrollenheten

Distriktsveterinärerna

Hillevi Lindström

Distriktsveterinärerna finns i hela landet och har sin administrativa enhet i Jönköping.

Utvecklings- och digitaliseringsavdelningen

Göran Löfqvist.

Göran Löfqvist
Avdelningschef utvecklings- och digitaliseringsavdelningen

Enheter

 • IT-arkitekturenheten
 • IT-infrastrukturenheten
 • IT-support och systemförvaltningsenheten
 • Verksamhetssystem
 • Systemutvecklingsenheten jordbrukarstöd
 • Systemutvecklingsenheten geodata och kontroll
 • Systemutvecklingsenheten besluts- och EU-stöd
 • Verksamhetsutvecklingsenheten

EU-stödsavdelningen

Mirja Hjers.

Jordbrukarstödssektionen

 • Jordbrukarstödsenheten
 • Processamordningsenheten
 • Ajourhållningsenheten
 • Geodataenheten
 • Kontrollsamordnarenheten

Stödsamordningssektionen

 • Internkontrollenheten
 • Redovisnings- och förvaltningsenheten
 • Stödregelenheten
 • IT‑förvaltningsenheten
Anders Elfström.

Anders Elfström

Tf Sektionschef Projekt- och företagsstödssektionen

Projekt- och företagsstödssektionen

 • Landsbygdsstödsenheten
 • Fiskeri- och marknadsstödsenheten
 • Utvecklings- och samordningsenheten
 • Uppföljnings- och kontrollenheten
 • Leader/LLU-enheten 1
 • Leader/LLU-enheten 2
 • Leader/LLU-enheten 3

Verksamhetsstödsavdelningen

Anna Coreback

Anna Coreback

Tf Avdelningschef verksamhetsstödsavdelningen

Enheter

 • Ekonomienheten
 • HR-enheten
 • Rättsenheten
 • Kommunikationsenheten
 • Serviceenheten
 • Kundtjänst
 • Djurregisterenheten

Regionala kontor

Jordbruksverkets huvudkontor finns i Jönköping, men vi har även regionala kontor på nio orter runt om i landet.

Dessutom finns Distriktsveterinärernas verksamhet över hela landet, med mottagningar och filialer på omkring hundra platser i Sverige.

Senast granskad: 2022-06-22