Vår organisation

Jordbruksverkets organisation består av en styrelse, en internrevision, en generaldirektör, en överdirektör och nio avdelningar. Generaldirektören är Jordbruksverkets chef och överdirektören är ställföreträdande general­direktör. Jordbruksverkets huvudkontor ligger i Jönköping. Vi har även regionala kontor och veterinärmottagningar över hela landet.

Organisationsskiss för Jordbruksverket.

Jordbruksverkets organisation. Förstora bilden genom att klicka på den.

Organizational chart

Organisationsplan in English

The organizational chart of the Swedish Board of Agriculture. Click on the image to enlarge it.

Styrelsen

Jordbruksverket är en styrelsemyndighet, där styrelsen har fullt ansvar för verksamheten. Styrelsen består av ledamöter som är utsedda av regeringen.

Ledamöter i styrelsen

Kjell Hasslert.

Ordförande

Kjell Hasslert
Egenföretagare, f.d. koncernchef

Christina Nordin

Ledamot

Christina Nordin
Generaldirektör på Jordbruksverket

Annika Brändström.

Ledamot

Annika Bränström
Särskild utredare

Ledamot

Ove Konradsson
Egenföretagare

Ledamot och vice ordförande

Peter Linderoth
Avdelningschef och CIO på Ekonomistyrningsverket

Ledamot

Carolina Sachs
investerare och hållbarhetsexpert

Ledamot

Peder Sjölander
It-direktör på Skatteverket

Ledamot

Helen Karlsson

Biträdande professor i arbets- och miljömedicin vid Linköpings universitet.

Ledamot

Stefan Gård

Lantbrukare med mjölk- och nötköttsproduktion

Internrevisionsenheten

Internrevisionsenheten är placerad direkt under styrelsen och granskar Jordbruksverkets verksamhet på styrelsens uppdrag.

Internrevisionschef

Catarina Kvarnström Kemi

Tillförordnad internrevisionschef

Generaldirektören och överdirektören

Vår generaldirektör Christina Nordin ingår i styrelsen och leder den löpande verksamheten på Jordbruksverket, i enlighet med styrelsens direktiv. Överdirektören, Jan Cedervärn, är ställföreträdande generaldirektör.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av general­direktören, över­direktören, chefen för Distriktsveterinärerna, avdelningscheferna och kommunikations­chefen. I ledningsgruppen behandlas frågor av strategisk karaktär, till exempel hur det går i arbetet med verksamhetens mål, vilka övergripande prioriteringar som myndigheten ska göra och hur vi följer budgeten.

Ledamöter i ledningsgruppen

Christina Nordin
Jan Cedervärn

Jan Cedervärn
Överdirektör och ställföreträdande generaldirektör

Christina Herthnek
Olof Johansson
Annett Kjellberg
Rikhard Dahl
Hillevi Lindström chef Distriktsveterinärerna
Göran Löfqvist

Göran Löfqvist
Avdelningschef avdelningen för utbetalande organ EU-stöd

Lina Andersson
Eva Rosenthal

Eva Rosenthal

Avdelningschef projekt- och investeringsstödsavdelningen

Sandra Brolin

Sandra Brolin
Avdelningschef utveckling- och digitaliseringsavdelningen

Anders Elfström.

Avdelningarna

Vi har nio avdelningar som alla ansvarar för olika områden. Varje avdelning är uppdelad i mer specialiserade enheter.

Här kan du se vem som är chef för varje avdelning och vilka enheter som ingår i avdelningen.

Jordbruk- och analysavdelningen

Olof Johansson

Enheter

 • Miljöanalysenheten
 • Statistikenheten
 • Beredskapsenheten
 • EU-programsenheten
 • Näringsutvecklingsenheten
 • Landsbygdsanalysenheten
 • Livsmedelskedjan och exportenheten
 • Jordbruksekonomiska enheten
 • Vattenbruk- och fiskerinäringsenheten

Djuravdelningen

Annett Kjellberg

Enheter

 • Djurhälsoenheten
 • Djurinförselenheten
 • Djurvälfärdsenheten
 • Försöksdjursenheten
 • Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten
 • Smittbekämpningsenheten
 • Stöd- och samordningsenheten

Växt- och kontrollavdelningen

Rikhard Dahl

Enheter

 • Djurkontrollenheten
 • Miljöregelenheten
 • Rådgivningsenheten biologisk mångfald och eko
 • Rådgivningsenheten växtnäring, klimat och vatten
 • Rådgivningsenheten växtskydd
 • Utsädesenheten
 • Växtkontrollenheten
 • Växtregelenheten
 • Import- och exportkontrollenheten

Avdelningen för utbetalande organ EU-stöd

Göran Löfqvist

Göran Löfqvist
Avdelningschef avdelningen för utbetalande organ EU-stöd

Enheter

 • Ackrediterings- och redovisningsenheten
 • Internkontrollenheten
 • Enheten för utvecklingsstyrning

Jordbrukarstödavdelningen

Lina Andersson

Enheter

 • Process- och regelenheten
 • Stödutvecklings­enheten
 • Geodata- och betalenheten
 • Ajourhållnings­enheten norr
 • Ajourhållnings­enheten mitt
 • Ajourhållnings­enheten syd
 • Kontroll- och markuppföljnings­enheten
 • Utbetalnings- och överklagnings­enheten

Projekt- och investeringsstödsavdelningen

Eva Rosenthal

Eva Rosenthal

Avdelningschef projekt- och investeringsstödsavdelningen

Enheter

 • Landsbygdsstödsenheten
 • Uppföljnings- och kontrollenheten
 • Utvecklings- och samordningsenheten
 • Leader och fiskerienheten
 • Leader och skolmjölksenheten
 • Leader och marknadsstödsenheten

Utveckling- och digitaliseringsavdelningen

Sandra Brolin

Sandra Brolin
Avdelningschef utveckling- och digitaliseringsavdelningen

Enheter

 • IT-systemförvaltningsenheten
 • Verksamhetsutvecklingsenheten
 • IT-infrastrukturenheten
 • Digital arbetsplats och IT-stödsenheten
 • Arkitekturenheten
 • Systemutvecklingsenheten verksamhetssystem
 • Systemutvecklingsenheten jordbrukarstöd
 • Systemutvecklingsenheten JBR-komponenter
 • Systemutvecklingsenheten geodata
 • Systemutvecklingsenheten besluts- och EU-stöd

Verksamhetsstödsavdelningen

Anders Elfström.

Enheter

 • Ekonomienheten
 • HR-enheten
 • Rättsenheten
 • Kommunikationsenheten
 • Serviceenheten
 • Kundtjänst
 • Djurregisterenheten

Distriktsveterinärerna

Hillevi Lindström

Regioner

 • Region Norr Mottagningar
 • Region Syd Mottagningar
 • Verksamhetsstöd Distriktsveterinärerna

Distriktsveterinärerna finns i hela landet och har sin administrativa enhet i Jönköping.

Regionala kontor

Jordbruksverkets huvudkontor finns i Jönköping, men vi har även regionala kontor på nio orter runt om i landet.

Dessutom finns Distriktsveterinärernas verksamhet över hela landet, med mottagningar och filialer på omkring hundra platser i Sverige.

Senast granskad: 2024-05-02

Till toppen