Publiceringsdatum7 Mars 2024

Dnr 4.5.17-00560/2024-2

Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse ”Förslag på författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader samt vissa andra utsläpp (ETS 2)” samt promemoria ”Analys av opt-in av ytterligare sektorer – kompletterande underlag till Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om ETS 2”

Senast uppdaterad:

Till toppen