Yttranden

Här finns Jordbruksverkets yttranden.

Du kan kontakta Jordbruksverkets registratorer för information om yttranden.

 • 14 Oktober 2021, 15:30

  4.1.17-11944/2021

  En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden SOU 2021:21
 • 22 September 2021, 14:18

  Dnr 4.5.17-13118/2021

  Promemorian Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018...
 • 22 September 2021, 14:16

  Dnr 4.5.17-13190/2021

  Promemorian Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införandet av en gränsjustering...
 • 22 September 2021, 14:12

  Dnr 4.5.17-13136/2021

  Promemorian Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018...
 • 11 Juni 2021, 14:53

  Dnr 6.9.17-04506/2021

  Betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25)
 • 21 Maj 2021, 10:51

  Dnr 4.1.17-03210/2021

  Yttrande över Havet och människan (SOU 2020:83)
 • 20 Maj 2021, 16:19

  Dnr 4.5.17-08222/2021

  Förordning om ändring i förordningen (2011:1088)
  om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
  flytan...
 • 04 Maj 2021, 13:24

  Dnr 4.1.17-16643/2020

  Yttrande över Samråd om vattenförvaltning 2021-2027.
 • 28 April 2021, 15:27

  Dnr 4.1.17-16666/2020

  Yttrande över Förslag till uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.
 • 08 April 2021, 15:52

  Dnr 4.1.17-02012/2021-1

  Yttrande om Skogsutredningens slutbetänkande Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård ...
 • 11 Mars 2021, 16:42

  Dnr 3.10.17-02532/2021

  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över insatsvaror och produktion i...
 • 11 Mars 2021, 16:42

  Dnr 3.10.17-02814/2021

  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets fö...
 • 04 Mars 2021, 11:27

  Dnr 4.5.17-02800/2021

  Yttrande om promemoria Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet
 • 18 Februari 2021, 16:38

  Dnr 3.2.17-02257

  Slutlig redovisning av strategi för regionalt tillväxtarbete 2014‑2020
 • 29 Januari 2021, 14:38

  Dnr 3.1.17-20240/2020

  Fördjupningsstudie av livsmedelskedjans konkurrenskraft – vilka faktorer förklarar konkurrenskraft p...