Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Yttranden

Här finns Jordbruksverkets yttranden.

Du kan kontakta Jordbruksverkets registratorer för information om yttranden.

 • 08 April 2021, 15:52

  Dnr 4.1.17-02012/2021-1

  Yttrande om Skogsutredningens slutbetänkande Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård ...
 • 11 Mars 2021, 16:42

  Dnr 3.10.17-02532/2021

  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över insatsvaror och produktion i...
 • 11 Mars 2021, 16:42

  Dnr 3.10.17-02814/2021

  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets fö...
 • 04 Mars 2021, 11:27

  Dnr 4.5.17-02800/2021

  Yttrande om promemoria Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet
 • 18 Februari 2021, 16:38

  Dnr 3.2.17-02257

  Slutlig redovisning av strategi för regionalt tillväxtarbete 2014‑2020
 • 29 Januari 2021, 14:38

  Dnr 3.1.17-20240/2020

  Fördjupningsstudie av livsmedelskedjans konkurrenskraft – vilka faktorer förklarar konkurrenskraft p...
 • 28 Januari 2021, 15:00

  Dnr 4.5.17-20618/2020

  Yttrande om Promemoria – Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation.
 • 28 Januari 2021, 08:47

  Dnr 6.7.18-18027/2020

  Promemoria – Utfodring av vilt
 • 14 Januari 2021, 14:04

  Dnr 4.5.17-15938/2020

  Promemorian Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi.