Yttranden

Jordbruksverket yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden inom vårt område. En del av dem publicerar vi här.

Du kan kontakta Jordbruksverkets registratorer för information om yttranden.

 • Publiceringsdatum 28 Mars 2024

  Dnr 4.1.17-22069/2023

  Yttrande om promemorian Ytterligare steg för att förbättra genomförandet av MKB-direktivet.
 • Publiceringsdatum 18 Januari 2024

  Dnr 4.1.17.21886/2023

  Yttrande om Promemorian Förslag om nya energipolitiska mål
 • Publiceringsdatum 23 November 2023

  Dnr 4.5.17-19047/2023

  Yttrande om Promemorian Nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och andra ändringar i fö...
 • Publiceringsdatum 16 November 2023

  Dnr 4.5.17-16508/2023

  Yttrande om Synpunkter inför energiforskningspropositionen med riktlinjer och prioriteringar för for...
 • Publiceringsdatum 17 Augusti 2023

  Dnr 4.5.17-12747/2023

  Yttrande om Promemoria Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel
 • Publiceringsdatum 11 Maj 2023

  Dnr 4.2.17-06135/2023

  Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/1009 vad gäl...
 • Publiceringsdatum 28 Februari 2023

  Dnr 4.5.17-22266/2022-1

  Jordbruksverkets yttrande över EU-kommissionens förslag om certifieringsramverk för upptag och infån...

Senast granskad: 2024-01-22

Till toppen