Yttranden

Jordbruksverket yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden inom vårt område. En del av dem publicerar vi här.

Du kan kontakta Jordbruksverkets registratorer för information om yttranden.

 • Publiceringsdatum 04 Juli 2024

  Dnr.3.4.17-06636/2024

  Jordbruksverkets yttrande över remissen av promemoria med förslag till införande av sociala grundvil...
 • Publiceringsdatum 25 Juni 2024

  Dnr.2.4.17-05011/2024

  Jordbruksverket har beretts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade promemoria och tillstyrker...
 • Publiceringsdatum 17 Juni 2024

  Dnr. 3.1.17-03953/2024

  Jordbruksverkets yttrande över betänkandet En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och...
 • Publiceringsdatum 13 Juni 2024

  Dnr 4.4.17-05326/2024

  Jordbruksverkets yttrande över remissen av promemoria med förslag till en mer ändamålsenlig reglerin...
 • Publiceringsdatum 13 Juni 2024

  Dnr 4.4.17-07281/2024

  Jordbruksverkets yttrande över remiss av förslag till ändring i förordningen (2013:63) om bekämpning...
 • Publiceringsdatum 30 Maj 2024

  Dnr 2.4.17-03714/2024

  Jordbruksverkets yttrande över betänkandet Arbetsrätten under krig och krigsfara (SOU 2023:79).
 • Publiceringsdatum 24 Maj 2024

  Dnr 4.1.17-05221/2024

  Jordbruksverkets yttrande över betänkandet Rätt frågor på regeringens bord – en ändamålsenlig regeri...
 • Publiceringsdatum 02 Maj 2024

  Dnr 6.9.17-02776/2024

  Jordbruksverkets yttrande över betänkandet Livsmedels­beredskap för en ny tid (SOU 2024:8)
 • Publiceringsdatum 18 April 2024

  Dnr 4.5.17-03407/2024

  Yttrande över EU:s Klimatmål 2040 och industriell koldioxidförvaltning
 • Publiceringsdatum 11 April 2024

  Dnr 4.10.18‑02715/2024

  Yttrande om Havs‑ och vatten­myndighetens redovisning av regerings­uppdraget att föreslå förbättring...
 • Publiceringsdatum 11 April 2024

  Dnr 2.2.17-00592/2024

  Yttrande om betänkandet Ett starkare skydd för offentliganställda mot hot, våld och trakasserier (SO...
 • Publiceringsdatum 28 Mars 2024

  Dnr 4.1.17-22069/2023

  Yttrande om promemorian Ytterligare steg för att förbättra genomförandet av MKB-direktivet.
 • Publiceringsdatum 07 Mars 2024

  Dnr 4.5.17-00560/2024-2

  Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse ”Förslag på författningsändringar för att införa ett utslä...
 • Publiceringsdatum 06 Mars 2024

  Dnr. 4.4.17-21992/2023

  Jordbruksverkets yttrande över EU-kommissionens förslag till rättsakter inom ramen för initiativet ”...
 • Publiceringsdatum 18 Januari 2024

  Dnr 4.1.17.21886/2023

  Yttrande om Promemorian Förslag om nya energipolitiska mål

Senast granskad: 2024-01-22

Till toppen