Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Yttranden

Här finns Jordbruksverkets yttranden.

Du kan kontakta Jordbruksverkets registratorer för information om yttranden.

 • 14 Januari 2021, 14:04

  Dnr: 4.5.17-15938/2020

  Promemorian Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi.
 • 29 Oktober 2020, 10:39

  Dnr 6.9.17-11005/2020

  Yttrande om en ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret
 • 24 September 2020, 13:59

  Dnr 3.5.17-10876/2020

  Yttrande om stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckenrättsliga...
 • 02 Juli 2020, 12:16

  Dnr 4.2.17-06765/2020

  Yttrande om Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10)
 • 23 Juni 2020, 12:51

  Dnr 4.4.17-07176/2020

  Yttrande om Promemorian Förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden och miljösanktio...
 • 04 Juni 2020, 08:22

  Dnr 4.1.17-04709/2020

  Yttrande om Hållbar terrängkörning (SOU 2019:67)
 • 01 Juni 2020, 14:36

  Dnr 3.5.17-06431/2020

  Yttrande om Livsmedelsverkets rapport om behovet av lag- eller förordningsändringar till följd av EU...
 • 27 Maj 2020, 10:58

  Dnr 4.1.17-07340/2020

  Yttrande om Promemorian Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade...
 • 20 Maj 2020, 15:28

  Dnr 4.1.17-03156/2020

  Yttrande om Hållbar slamhantering SOU 2020:3
 • 07 Maj 2020, 13:51

  Dnr 4.5.17-02852/2020

  Yttrande om Vägen till en klimatpositiv framtid SOU 2020:4
 • 27 April 2020, 13:51

  Dnr 4.1.17-01604/2020

  Yttrande om En utvecklad vattenförvaltning SOU 2019:66
 • 16 April 2020, 12:06

  Dnr 3.2.17-03673/2020

  Skatteverkets promemoria Vissa ändringar i bestämmelserna om fastighetstaxering av lantbruksenheter
 • 02 April 2020, 13:51

  Dnr 4.5.17-00926/2020

  Yttrande om SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart Sverige
 • 02 April 2020, 13:51

  Dnr 4.5.17-04481/2020

  Yttrande om Promemoria Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019
 • 31 Mars 2020, 13:51

  Dnr 3.1.17-00068/2020

  Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin – årsrapport år 2019 (N2017/01029/SUN, N2019/0324...