Yttranden

Jordbruksverket yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden inom vårt område. En del av dem publicerar vi här.

Du kan kontakta Jordbruksverkets registratorer för information om yttranden.

 • 11 Maj 2023

  Dnr 4.2.17-06135/2023

  Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/1009 vad gäl...
 • 28 Februari 2023

  Dnr 4.5.17-22266/2022-1

  Jordbruksverkets yttrande över EU-kommissionens förslag om certifieringsramverk för upptag och infån...
 • 15 December 2022

  Dnr: 4.1.17-18462-2022

  Jordbruksverkets yttrande om Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa ens...
 • 12 December 2022

  Dnr 2.2.17-21205/2022-1

  Jordbruksverkets yttrande om Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkte...
 • 08 December 2022

  Dnr 4.5.17-17375/2022

  Jordbruksverkets yttrande kring underlag om lokal och regional klimatomställning inför den kommande ...
 • 08 December 2022

  Dnr 4.5.17-17336/2022

  Jordbruksverkets yttrande kring Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorn...
 • 08 December 2022

  Dnr 4.5.17-17299/2022

  Jordbruksverket yttrande över rapporten PM 2022:10 Näringslivets klimatomställning
 • 29 November 2022

  Dnr 4.2.17-16416/2022

  Yttrande om Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om EU-förordning (EU) 2020/741 om mini...
 • 10 November 2022

  Dnr 4.1.17-15666/2022

  Remissvar över slutbetänkande SOU 2022:21 – Rätt för klimatet
 • 31 Oktober 2022

  Dnr 4.3.17-13878/2022

  Yttrande om EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur
 • 28 Oktober 2022

  Dnr 4.4.17-14219/2022

  Yttrande om EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar använd...
 • 28 Oktober 2022

  Dnr 4.1.17-13503/2022

  Yttrande om remissen Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33)
 • 28 Oktober 2022

  Dnr 4.1.17-13661/2022

  Yttrande om hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för...
 • 28 Oktober 2022

  Dnr 4.5.17-14728/2022

  Yttrande om översyn av systemet för prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken
 • 27 Oktober 2022

  Dnr 3.7.17-14370/2022

  Yttrande om vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav

Senast granskad: 2023-05-16