Publiceringsdatum13 Juni 2024

Dnr 4.4.17-07281/2024

Jordbruksverkets yttrande över remiss av förslag till ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter avseende avgifter för verksamma ämnen.

Senast uppdaterad:

Till toppen