Publiceringsdatum30 Maj 2024

Dnr 2.4.17-03714/2024

Jordbruksverkets yttrande över betänkandet Arbetsrätten under krig och krigsfara (SOU 2023:79).

Senast uppdaterad:

Till toppen