Publiceringsdatum11 April 2024

Dnr 2.2.17-00592/2024

Yttrande om betänkandet Ett starkare skydd för offentliganställda mot hot, våld och trakasserier (SOU 2024:1).

Senast uppdaterad:

Till toppen