Publiceringsdatum11 April 2024

Dnr 4.10.18‑02715/2024

Yttrande om Havs‑ och vatten­myndighetens redovisning av regerings­uppdraget att föreslå förbättringar av Sveriges genomförande av rådets direktiv om bevarande av livs­miljöer samt vilda djur och växter.

Senast uppdaterad:

Till toppen