Publiceringsdatum2 Maj 2024

Dnr 6.9.17-02776/2024

Jordbruksverkets yttrande över betänkandet Livsmedels­beredskap för en ny tid (SOU 2024:8)

Senast uppdaterad:

Till toppen