Publiceringsdatum24 Maj 2024

Dnr 4.1.17-05221/2024

Jordbruksverkets yttrande över betänkandet Rätt frågor på regeringens bord – en ändamålsenlig regeringsprövning på miljöområdet, del 1 och 3 (SOU 2024:11)

Senast uppdaterad:

Till toppen