Ledamöter i övervakningskommittéerna

Det finns fyra övervakningskommittéer; en kommitté för varje program och en kommitté för den strategiska planen som gäller EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Strategiska planen

Här finns listan med ledamöterna i övervakningskommittén för den strategiska planen 2023 – 2027 (uppdaterad 2022-12-01).

Ledamöter i övervakningskommittén för strategiska planen

Organisationer

Ledamöter

Mejl

Länsstyrelserna

Stefan Carlsson

stefan.carlsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelserna

Anna Olofsson

anna.c.olofsson@lansstyrelsen.se

Jordbruksverket

Olof Johansson

olof.johansson@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

Lena Callisen

lena.callisen@jordbruksverket.se

Sametinget

Ingela Nilsson

ingela.nilsson@sametinget.se

Sametinget

Jan Rannerud

jan.r@live.se

Sveriges lantbruksuniversitet

Pia Nilsson

pia.a.nilsson@slu.se

Sveriges lantbruksuniversitet

Patrik Cras

patrik.cras@slu.se

Naturvårdsverket

Anette Andersson

anette.andersson@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket

Göran Blom

goran.blom@naturvardsverket.se

Havs- och vattenmyndigheten

Johan Kling

Johan.kling@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten

Josefine Hjort

josefin.hjort@havochvatten.se

Sveriges Kommuner och Regioner

Michaela Stenman

michaela.stenman@skr.se

Sveriges Kommuner och Regioner

Ellinor Ivarsson

Ellinor.Ivarsson@skr.se

Naturskyddsföreningen

Louise Karlberg

louise.karlberg@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen

Jenny Ekman

jenny.ekman@naturskyddsforeningen.se

Lantbrukarnas Riksförbund

Sofia Björnsson

sofia.bjornsson@lrf.se

Lantbrukarnas Riksförbund

Lars-Erik Lundkvist

lars.erik.lundkvist@lrf.se

LRF Ungdomen

Elisabeth Hiden

elisabeth.hiden@lrf.se

LRF Ungdomen

Anton Öhrlund

anton.ohrlund@lrf.se

Hushållningssällskapens förbund

Frida Carlsson

frida.carlsson@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapens förbund

Bo Selerud

Bo.selerud@hushallningssallskapet.se

Kommunal

Jörgen Gustavsson

jorgen.gustavsson@kommunal.se

Kommunal

Ulf Hansson

ulf.hansson@kommunal.se

Gröna arbetsgivare

Henrik Persson

henrik.persson@grona.org

Gröna arbetsgivare

Lovisa Nellevad

lovisa.nellevad@grona.org

Ekologiska Lantbrukarna

Josefine Johansson Zuazu

josefine.johansson@ekolantbruk.se

Ekologiska Lantbrukarna

Roger Tiefensee

roger.tiefensee@ekolantbruk.se

Hela Sverige ska leva

Irene Oskarsson

irene.oskarsson@helasverige.se

Hela Sverige ska leva

Magnus Ek

magnus.ek@helasverige.se

Lokal Utveckling Sverige

Jenny Edvinsson

jenny@leaderhogakusten.se

Lokal Utveckling Sverige

Birgitta Söderberg

birgittasoder53@hotmail.com

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet

Här finns listan med ledamöterna i övervakningskommittén för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027 (uppdaterad 2022-10-26).

Ledamöter i övervakningskommittén för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet

Organisationer

Ledamöter

Mejl

FORMAS

John Tumpane

John.Tumpane@formas.se

FORMAS

Mia Pantzar

mia.pantzar@formas.se

Havs- och vattenmyndigheten

Inger Dahlgren

inger.dahlgren@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten

Patrik Persson

patrik.persson@havochvatten.se

Jämställdhetsmyndigheten

Carina Abréu

Carina.Abreu@jamstalldhetsmyndigheten.se

Jämställdhetsmyndigheten

Malin Lindquist Skogar

Malin.Skogar@jamstalldhetsmyndigheten.se

Kustbevakningen

Else Timms

Else.Timms@kustbevakningen.se

Kustbevakningen

Andreas Jönsson

Andreas.Jonsson@Kustbevakningen.se

Länsstyrelserna

Johanna Sandwall

johanna.sandwall@lansstyrelsen.se

Länsstyrelserna

Per Svantesson

Per.Svantesson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelserna

Vakant

Vakant

Länsstyrelserna

Magnus Björkén

Magnus.Bjorken@lansstyrelsen.se

ESF-rådet

Malin Zetterberg

Malin.Zetterberg@esf.se

ESF-rådet

Karl Selleby

karl.selleby@esf.se

Jordbruksverket

Olof Johansson

Olof.Johansson@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

Lena Callisen

Lena.Callisen@jordbruksverket.se

Tillväxtverket

Anna Eldestrand

Anna.Eldestrand@tillvaxtverket.se

Tillväxtverket

Erik Wennerhag

Erik.Wennerhag@tillvaxtverket.se

De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige

Ola Öberg

ola@svenskfiskodling.se

De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige

Tomas Strandberg

tomas@recirkfisk.se

Fiskbranschens Riksförbund

Albin Dahlin

albin.dahlin@fiskbranschen.se

Fiskbranschens Riksförbund

Krishan Kent

krishan.kent@fiskbranschen.se

Havs och Kustfiskarnas PO

Tommy Lang

info@hkpo.se

Havs och Kustfiskarnas PO

Hans Johansson

info@hkpo.se

Innovatum SciencePark

Lillemor Lindberg

lillemor.lindberg@innovatum.se

Innovatum SciencePark

Carina Nowak

carina.nowak@innovatum.se

Kustfiskarna Bottenhavet PO

Vakant

Kustfiskarna Bottenhavet PO

Vakant

Matfiskodlarna

Wenche Hansen

wenche@matfiskodlarna.se

Matfiskodlarna

Anders Beronius

anders.beronius@alvdalslax.se

Nationella Landsbygdsnätverket

Veronica Andrén

Veronica.Andren@jordbruksverket.se

Nationella Landsbygdsnätverket

Ulrika Holmgren

Ulrika.Holmgren@jordbruksverket.se

Nationellt Centrum för Marin Vattenbruksforskning (SWEMARC)

Jonas Kyrönviita

jonas.kyronviita@law.gu.se

Nationellt Centrum för Marin Vattenbruksforskning (SWEMARC)

Henrik Sundh

henrik.sundh@bioenv.gu.se

Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk

Anders Kiessling

Anders.Kiessling@slu.se

Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk

Henrik Jeuthe

Henrik.Jeuthe@slu.se

Naturskyddsföreningen

Mia Svedäng

mia.svedang@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen

Stina Tano

stina.tano@naturskyddsforeningen.se

Norrbottens Kustfiskares PO

Reinhold Andefors

reinhold@andefors.com

Norrbottens Kustfiskares PO

Vakant

Skärgårdarnas Riksförbund

Kjell Malmlöf

kjellmalmlof@gmail.com

Skärgårdarnas Riksförbund

Peter Lundgren

info@gardsholmen.se

Svenska Insjöfiskares Centralförbund

Per Pettersson

per@insjofiskare.se

Svenska Insjöfiskares Centralförbund

Maria Ingemarsson

Maria@insjofiskare.se

Svenskt vattenbruk och Sjömat

Anders Granhed

anders@scanfjord.se

Svenskt vattenbruk och Sjömat

Ingela Skärström

ingela@engagera.se

Sveriges Fiskares PO

Peter Ronelöv Olsson

peter@sfpo.se

Sveriges Fiskares PO

Teija Aho

teija@sfpo.se

Sveriges Fiskevattenägareförbund

Thomas Lennartsson

thomas.lennartsson@vattenagarna.se

Sveriges Fiskevattenägareförbund

Kenneth Ottosson

kenneth.ottosson@hushallningssallskapet.se

Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Carlberg

anders.carlberg@vgregion.se

Sveriges Kommuner och Regioner

Vakant

Sveriges Lantbruksuniversitet

Jens Olsson

jens.olsson@slu.se

Sveriges Lantbruksuniversitet

Ann-Britt Florin

ann-britt.florin@slu.se

Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund

Markus Lundgren

markus.lundgren@sportfiskarna.se

Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund

Malin Kjellin

malin.kjellin@sportfiskarna.se

Swedish Pelagic Federation PO

Anton Paulrud

Anton.Paulrud@pelagic.se

Swedish Pelagic Federation PO

Annelie Rosell

annelie.rosell@pelagic.se

Vattenmyndigheterna

Matilda Valman

matilda.valman@lansstyrelsen.se

Vattenmyndigheterna

David Liderfelt

david.liderfelt@lansstyrelsen.se

WWF Världsnaturfonden

Inger Melander

inger.melander@wwf.se

WWF Världsnaturfonden

Inger Näslund

inger.naslund@wwf.se

Landsbygdsprogrammet

Här finns listan med ledamöterna i övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2014–2024 (uppdaterad 2022-09-23).

Ledamöter i övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet

Organisationer

Ledamöter

Mejl

Länsstyrelserna

Stefan Carlsson

stefan.carlsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelserna

Anna Olofsson

anna.c.olofsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelserna

Vakant

-

Länsstyrelserna

Vakant

-

Regionalt utvecklingsansvariga

Berit Mattsson

berit.m.mattsson@vgregion.se

Regionalt utvecklingsansvariga

Anna Halvarsson

anna.halvarsson@regionjh.se

Jordbruksverket

Olof Johansson

olof.johansson@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

Lena Callisen

lena.callisen@jordbruksverket.se

Sametinget

Ingela Nilsson

ingela.nilsson@sametinget.se

Sametinget

Jan Rannerud

jan.rannerud@sametinget.se

Sveriges lantbruksuniversitet

Pia Nilsson

pia.a.nilsson@slu.se

Sveriges lantbruksuniversitet

Patrik Cras

patrik.cras@slu.se

Skogsstyrelsen

Anna Wallstedt

anna.wallstedt@skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen

Anders Frisk

anders.frisk@skogsstyrelsen.se

Naturvårdsverket

Anette Andersson

anette.andersson@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket

Göran Blom

goran.blom@naturvardsverket.se

Havs- och vattenmyndigheten

Josefine Hjort

josefin.hjort@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten

Johan Kling

Johan.kling@havochvatten.se

Tillväxtverket

Sandra Droguett Biörklund

Sandra.D.Biorklund@tillvaxtverket.se

Tillväxtverket

Camilla Jägerhem

Camilla.jagerhem@tillvaxtverket.se

Svenska ESF-rådet

Annette Saväng

annette.savang@esf.se

Svenska ESF-rådet

Magnus Stridh

magnus.stridh@esf.se

Riksantikvarieämbetet

Rikard Sohlenius

rikard.sohlenius@raa.se

Riksantikvarieämbetet

Charlotte Hamilton

charlotte.hamilton@raa.se

Post- och telestyrelsen

Jessica Johansson

jessica.johansson@pts.se

Post- och telestyrelsen

Rebecca Berlin

rebecca.berlin@pts.se

Sveriges Kommuner och Regioner

Michaela Stenman

michaela.stenman@skr.se

Sveriges Kommuner och Regioner

Ellinor Ivarsson

Ellinor.Ivarsson@skr.se

Sveriges Hembygdsförbund

Irene Oskarsson

iueo65@hotmail.com

Sveriges Hembygdsförbund

Jan Nordwall

jan.nordwall@hembygdsforbundet.se

Naturskyddsföreningen

Louise Karlberg

louise.karlberg@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen

Jenny Ekman

jenny.ekman@naturskyddsforeningen.se

Företagarna

Vakant

-

Företagarna

Vakant

-

Lantbrukarnas Riksförbund

Sofia Björnsson

sofia.bjornsson@lrf.se

Lantbrukarnas Riksförbund

Lars-Erik Lundkvist

lars.erik.lundkvist@lrf.se

Lantbrukarnas Riksförbund Skogsägarna

Elin Sunesdotter

Elin.Sunesdotter@lrf.se

Lantbrukarnas Riksförbund Skogsägarna

Cecillia Reje

cecilia.reje@lrf.se

Hushållningssällskapens förbund

Frida Carlsson

frida.carlsson@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapens förbund

Bo Selerud

bo.selerud@hushallningssallskapet.se

Kommunal

Jörgen Gustavsson

jorgen.gustavsson@kommunal.se

Kommunal

Ulf Hansson

ulf.hansson@kommunal.se

Gröna arbetsgivare

Emma Terander

emma.terander@grona.org

Gröna arbetsgivare

Lars-Olov Söderberg

lars-olov.soderberg@grona.org

Ekologiska Lantbrukarna

Josefine Johansson Zuazu

josefine.johansson@ekolantbruk.se

Ekologiska Lantbrukarna

Roger Tiefensee

roger.tiefensee@ekolantbruk.se

Coompanion

Ewa Engdahl

ewa.engdahl@coompanion.se

Coompanion

Anders Johansson

anders.johansson@coompanion.se

Hela Sverige ska leva

Magnus Stromberg

magnus.stromberg@helasverige.se

Hela Sverige ska leva

Vakant

-

Skärgårdarnas Riksförbund

Anetté Larm Johansson

anette@skargardarna.se

Skärgårdarnas Riksförbund

Sune Fogelström

sune.fogelstrom@skargardarna.se

Landsbygdsnätverket

Maria Gustafsson

maria.gustafsson@jordbruksverket.se

Landsbygdsnätverket

Vakant

-

Lokalt Ledd Utveckling

Jenny Edvinsson

jenny@leaderhogakusten.se

Lokalt Ledd Utveckling

Birgitta Söderberg

birgittasoder53@hotmail.com

Winnet

Siv Lindén

siv.linden@winnetsverige.se

Winnet

Richard Granberg

richard.granberg@winnetsverige.se

Regional- och socialfondsprogrammet

Här finns listan med ledamöterna i övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling med stöd från regional- och socialfonden 2014–2020
(uppdaterad 2022-03-02).

Ledamöter i övervakningskommittén för regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling

Organisationer

Ledamöter

Mejl

Arbetsförmedlingen

Anette Linden

anette.linden@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen

Vakant

-

Boverket

Sonia Andersson

sonia.andersson@boverket.se

Boverket

Vakant

-

Göteborgs kommun

Petra Senthén

petra.senthen@stadshuset.goteborg.se

Göteborgs kommun

Vakant

-

Havs- och vattenmyndigheten

Per Olsson

per.olsson@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten

Inger Dahlgren

inger.dahlgren@havochvatten.se

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Magnus Jensen

magnus.jensen@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Karin Frejarö

karin.frejaro@lansstyrelsen.se

Svenska ESF-rådet

Annette Saväng

annette.savang@esf.se

Svenska ESF-rådet

Camilla Aronsson

camilla.aronsson@esf.se

Region Skåne

Oddvar Fiskesjö

oddvar.fiskesjo@skane.se

Region Skåne

Johanna Haward

johanna.haward@skane.se

Jordbruksverket

Andreas Mattisson

andreas.mattisson@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

Lina Andersson

lina.andersson@jordbruksverket.se

Tillväxtverket

Henrik Blomberg

henrik.blomberg@tillvaxtverket.se

Tillväxtverket

Ruth Smith

ruth.smit@tillvaxtverket.se

Coompanion

Anders Johansson

anders.johansson@coompanion.se

Coompanion

Ewa Engdahl

ewa.engdahl@coompanion.se

Företagarna

Mathias Mellgren

mathias.mellgren@foretagarna.se

Företagarna

Pontus Lindström

pontus.lindstrom@foretagarna.se

Hela Sverige ska leva

Magnus Ek

magnus.ek@helasverige.se

Hela Sverige ska leva

Irene Oskarsson

irene.oskarsson@helasverige.se

Hushållningssällskapet

Ove Konradsson

ove.konradsson@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet

Vakant

-

Landsbygdsnätverket

Ulrika Holmgren

ulrika.holmgren@jordbruksverket.se

Landsbygdsnätverket

Maria Gustafsson

maria.gustafsson@jordbruksverket.se

Lantbrukarnas riksförbund

Sofia Lindblad

sofia.lindblad@lrf.se

Lantbrukarnas riksförbund

Vakant

-

Lokala aktionsgrupper inom lokalt ledd utveckling

Mia Lundqvist

mia@leadermalardalen.se

Lokala aktionsgrupper inom lokalt ledd utveckling

Ann-Charlotte Thörnblad

ann-charlotte.thornblad@mittskaneutveckling.se

Lokala aktionsgrupper inom lokalt ledd utveckling

Gustaf Westring

gustaf@kustlandet.com

Lokala aktionsgrupper inom lokalt ledd utveckling

Jan Owe-Larsson

jan.owe-larsson@prio.se

Skärgårdarnas riksförbund

Sune Fogelström

sune.fogelstrom@skargardarna.se

Skärgårdarnas riksförbund

Anetté Larm Johansson

anette@skargardarna.se

Sveriges Kommuner och Landsting

Ellinor Ivarsson

ellinor.ivarsson@skr.se

Sveriges Kommuner och Landsting

Vakant

-

Winnet

Siv Lindén

siv.linden@winnetsverige.se

Winnet

Richard Granberg

richard.granberg@winnetsverige.se

Senast granskad: 2022-04-11