Pengar från EU – använd EU‑logotyp

När pengarna till ett projekt eller en investering kommer från EU ska EU-logotypen alltid vara väl synlig i informationsmaterialet.

Du som har fått eller får stöd från programperioden 2014–2020

När du informerar om ditt projekt eller din investering ska det framgå att pengarna kommer från EU. Det ska finnas en EU‑logotyp som består av EU-flaggan tillsammans med en text. EU‑logotypen ska alltid vara synlig och ha en framträdande plats.

Projekt eller investeringar som får pengar från havs- och fiskerifonden behöver varken ha EU‑logotyp eller leaderlogotyp. Men det är värdefullt att informera om att EU är med och finansierar projekten eller investeringarna genom att använda EU‑logotypen för havs- och fiskerifonden och leaderlogotypen, om det är ett leaderprojekt.

I ditt beslut ser du vilka logotyper som är aktuella och som du ska använda.

Tryckt material

EU-logotypen ska finnas med i alla handlingar och tryckt material om ett projekt eller en investering, både det som är för allmänheten och det som är för deltagare. Det gäller till exempel broschyrer, nyhetsbrev, skyltmaterial, annonser och filmer.

Om du informerar i samarbete med en myndighet och myndighetens logotyp finns med i materialet, ska EU-logotypen sitta på framsidan av det tryckta materialet.

Om informationen trycks i en bok ska logotypen sitta på bokens titelsida. Det är där titel, författare och viss annan information brukar stå, oftast på sidan två eller tre. Om boken inte har någon titelsida ska logotypen placeras på framsidan.

Webbsidor

Om du har en webbplats och får pengar från EU ska EU-logotypen finnas på de webbsidor som innehåller information om projektet eller investeringen.

Det ska också finnas information om vilken fond pengarna kommer från och en kort beskrivning av projektet eller investeringen, och dess syfte och resultat. Logotypen ska vara i färg. Om projektet är inom regional- och socialfonden ska logotypen synas på webbsidan utan att användaren behöver skrolla. Om det är det ett leaderprojekt ska även leaderlogotypen synas på webbsidan.

Om du får 500 000 euro eller mer och det handlar om en investering ställs större krav på informationen på webbplatsen

Om du har en webbplats för den verksamhet du söker stöd för och får 500 000 euro eller mer i stöd, ska minst 25 procent av utrymmet på en av webbsidorna innehålla

 • en beskrivning av projektet eller investeringen som du får pengar för
 • EU-logotyp, och om det är ett leaderprojekt även en leaderlogotyp
 • information om att pengarna delvis kommer från EU.

Sociala medier

Facebooksidor och Facebook-inlägg som skapats för projektet ska innehålla EU-logotyp och information om att du fått pengar från en av EU-fonderna. Andra sociala medier är undantagna från kravet på logotyper om det inte rör sig om annonser. Om du köper annonser på sociala medier för projektet måste dessa annonser innehålla korrekta logotyper.

Då behöver du inte använda EU-logotypen

Material som ett projekt tar fram, men som inte innehåller någon information, behöver inte ha med EU-logotypen eller leaderlogotypen. Kravet att hänvisa till fonden gäller till exempel inte på mindre reklamföremål.

Logotyp för landsbygdsprogrammet

Projekt eller investeringar i landsbygdsprogrammet får pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och därför är det den logotypen som ska användas.

Logotyp för lokalt ledd utveckling

Inom lokalt ledd utveckling kan du söka stöd från följande fyra fonder:

 • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden)
 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Europeiska socialfonden
 • Europeiska havs- och fiskerifonden

Kontakta ditt leaderkontor för att få veta vilken fond ditt projekt tillhör. Om det är ett leaderprojekt ska även leaderlogotypen finnas med bredvid EU-logotypen.

Logotyper för nedladdning för programperioden 2014–2020

Tänk på det här

 • Det finns en EU-logotyp för varje fond. Du ska använda den EU-logotyp som gäller för den fond som du fått pengar från.
 • När du informerar om ett projekt eller en investering som är finansierade av mer än en fond, ska du använda dig av den gemensamma logotypen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.
 • Logotypen ska alltid placeras mot en vit bakgrund.
 • Om andra logotyper förekommer, utöver EU-logotypen, ska EU-logotypen visas i minst samma storlek, till höjd eller bredd, som den största av de andra logotyperna.
 • EU-logotypen får inte ändras eller slås samman med andra grafiska element eller texter.

Varje filformat finns i både färg och svartvit. För att ladda ner logotyper kan du behöva högerklicka på länkarna och välja Spara som.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Hos Tillväxtverket finns mer information om hur du ska använda logotypen för den regionala utvecklingsfonden.

Du som får stöd under perioden 2021–2027

När du informerar om ditt projekt eller din investering ska det framgå att pengarna kommer från EU. Det ska finnas en EU-logotyp som består av EU-flaggan tillsammans med en text. EU-logotypen ska alltid vara synlig och ha en framträdande plats.

Du som får stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2021–2027 eller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2023–2027 ska använda en och samma logotyp.

Tryckt material

EU-logotypen ska finnas med i alla handlingar och tryckt material om ett projekt eller en investering, både det som är för allmänheten och det som är för deltagare. Det gäller till exempel broschyrer, nyhetsbrev, skyltmaterial, annonser och filmer.

Om du informerar i samarbete med en myndighet och myndighetens logotyp finns med i materialet, ska EU-logotypen sitta på framsidan av det tryckta materialet.

Om informationen trycks i en bok ska logotypen sitta på bokens titelsida. Det är där titel, författare och viss annan information brukar stå, oftast på sidan två eller tre. Om boken inte har någon titelsida ska logotypen placeras på framsidan.

Webbsidor

EU-logotypen ska finnas i färg på de webbsidor som innehåller information om projektet eller investeringen. Det ska också finnas en kort beskrivning av projektet eller investeringen, information om dess syfte och resultat, och information om att pengarna delvis kommer från EU.

Sociala medier

EU-logotypen ska finnas i färg i de sociala medier som innehåller information om projektet eller investeringen. Det ska också finnas en kort beskrivning av projektet eller investeringen, information om dess syfte och resultat, och information om att pengarna delvis kommer från EU.

Då behöver du inte använda EU-logotypen

Material som ett projekt tar fram, men som inte innehåller någon information, behöver inte ha med EU-logotypen. Det gäller till exempel mindre reklamföremål.

Logotyper för nedladdning för perioden 2021–2027

Tänk på det här

 • Om ditt projekt eller din investering får stöd från EU ska du använda logotypen med undertexten Medfinansieras av Europeiska unionen.
 • Om ditt projekt eller din investering vänder sig till en internationell marknad finns det en engelsk variant, Co-funded by the European Union.
 • Om andra logotyper förekommer, utöver EU-logotypen, ska EU-logotypen visas i minst samma storlek, till höjd eller bredd, som den största av de andra logotyperna.
 • EU-logotypen får inte ändras eller slås samman med andra grafiska element eller texter. Texten får inte överlappa emblemet.
 • Utöver EU-logotypen får ingen annan symbol eller logotyp användas för att visa på stödet från EU.
 • EU-logotypen ska alltid placeras mot en vit bakgrund. Om du måste ha en färgad bakgrund ska emblemet omges av en vit bård.

Senast granskad: 2023-01-09

Till toppen