Publiceringsdatum2 Februari 2023

Högt tryck på vattenbruksstöd

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet öppnade för ansökningar den 1 december 2022. Sverige blev därmed en av de första länderna i EU att öppna programmet.

Intresset för vattenbruksstöden är stort.

Hur många ansökningar har kommit in hittills?

– Den 1 februari hade det kommit in 144 ansökningar. Det är många, inte minst med tanke på att programmet bara har varit öppet i två månader, så det känns väldigt kul, säger Petra Jarlros, enhetschef på Jordbruksverket.

Är ansökningarna jämnt fördelade över alla stöd?

– Inte riktigt. Vi har många ansökningar som rör exempelvis vattenbruk, medan stödet för hantering av fällda sälar hittills bara har sökts av en person. Andra stöd som vi gärna uppmuntrar att söka är stöden som riktar sig till det småskaliga kustnära fisket. Ett exempel är Investeringar ombord där man kan få stöd för bland annat selektiva redskap för att minska mängden oönskade fångster och för att förbättra fångsthanteringen ombord, säger Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef.

Varför vill ni egentligen ha ansökningar till alla stöd?

– De olika stöden i programmet är utformade ur ett helhetsperspektiv för att stärka ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart fiske och vattenbruk, samt för att skydda den akvatiska mångfalden. För att få så stor nytta som möjligt vill vi att alla stöd blir sökta, säger Andreas Mattisson.

Hur lång tid tar det för den som söker stöd att få besked på om det blir några pengar eller inte?

– Vi arbetar löpande med de ärenden som Jordbruksverket hanterar. Den 16 december fattade vi det första beslutet och vi har fram till den 31 januari fattat beslut i 15 ansökningar, varav 8 har blivit beviljade stöd och övriga har fått avslag. Det är glädjande att vi har kunnat fatta beslut så snabbt eftersom det innebär att viktiga projekt och satsningar nu kan komma igång, säger Petra Jarlros.

Delat ansvar för handläggningen

Jordbruksverket hanterar ansökningar för 13 av de 22 stöd som ingår i havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Ansvaret för att handlägga ansökningar av stöden i programmet är fördelat på Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten samt länsstyrelserna i Stockholm, Gävleborg, Västra Götaland, Norrbotten och Blekinge.

Senast uppdaterad:

Till toppen