Publiceringsdatum2 April 2024

Dags för anmälan till kampanjen Europa i min region

Den 2–9 maj 2024 arrangeras informations­kampanjen Europa i min region runt om i hela EU. Syftet med kampanjen är att visa vad EU‑pengarna gör för nytta i samhället och ge EU‑finansierade projekt möjlighet att sprida information om sin verksamhet under en gemensam flagg.

Fyra händer i olika skinntoner på ett bord.

Det är det sjätte året i ordningen som Sverige deltar i den årligen återkommande informations­kampanjen Europa i min region.

Projekt visar upp sin verksamhet

Kampanjen går ut på att EU‑finansierade projekt runt om i Europa, under cirka en veckas tid, visar upp sin verksamhet genom olika aktiviteter med syfte att visa vad EU‑pengarna gör för nytta i samhället.

En aktivitet kan till exempel vara att genomföra ett digitalt evenemang, hålla öppet hus, dela en film, hålla en rundvandring eller ett seminarium. Det är fritt fram för arrangören att välja hur man vill visa vilken samhälls­nytta projektet har bidragit till.

Projekt som fått finansiering från en EU‑fond , till exempel Havs-, fiskeri- och vattenbruks­fonden, kan delta i kampanjen.

Bland annat lyfter de förvaltande myndigheterna projekten på olika sätt i sina kanaler och på den fond­gemensamma Facebook-sidan Europa i min region. Kampanjen blir på så vis ett bra sätt att skapa uppmärksamhet om vad projekten gör för samhälls­utvecklingen.

Har du tips på projekt?

Har du ett eget projekt eller känner du till något projekt som du tycker ska delta? Sprid gärna informationen om att kampanjen kommer gå av stapeln den 2–9 maj 2024. Sista anmälnings­dag är den 22 april.

Mer information

Den samlade informationen om kampanjen och du anmäler dig finns på webbplatsen eufonder.se.

Senast uppdaterad:

Till toppen