Åtaganden som avslutats vid årsskiftet 2022/2023

De flesta pågående åtaganden har avslutats vid årsskiftet 2022/2023. Detta på grund av att pengarna för dessa ersättningar är slut inom landsbygdsprogrammet. Här kan du läsa om vad som gäller för de olika åtagandena.

De åtaganden som har avslutats vid årsskiftet 2022/2023 är

  • betesmarker och slåtterängar
  • fäbodar
  • skyddszoner
  • hotade husdjursraser
  • minskat kväveläckage
  • ekologisk produktion.

Du som har ett åtagande som har avslutats har möjlighet att söka ett nytt 5-årigt åtagande eller söka någon av de nya 1-åriga miljö- och klimatersättningarna 2023.

De åtaganden som inte som har avslutats vid årsskiftet 2022/2023 är

  • vallodling
  • restaurering av betesmarker och slåtterängar
  • skötsel av våtmarker och dammar.

Miljöersättning för betesmark och slåtterängar

Alla pågående åtaganden har avslutats vid årsskiftet 2022/2023. Om det innebär att ditt åtagande har avslutats i förtid får du ett beslut från din länsstyrelse där du ser vad som gäller för just ditt åtagande. Du ska ha följt stödvillkoren fram till årsskiftet 2022/2023.

I SAM-ansökan 2023 kan du söka ett nytt 5-årigt åtagande inom miljöersättningen för skötsel av betesmarker och slåtterängar. Beslutet om att ditt pågående åtagande är avslutat kan komma efter årsskiftet 2022/2023, men åtagandet har ändå avslutats vid årsskiftet. Du kan alltså söka ett nytt åtagande i SAM-ansökan 2023, även om du inte har fått ett beslut om att ditt pågående åtagande har avslutats.

Komplementen lövtäkt och bränning samt myrslåtterängar i norra Sverige kommer inte att gå att söka som nytt åtagande i SAM-ansökan 2023. Det blir i stället ett nationellt stöd hos Naturvårdsverket från och med 2023.

Miljöersättning för fäbodar

Alla pågående åtaganden har avslutats vid årsskiftet 2022/2023. Om det innebär att ditt åtagande har avslutats i förtid får du ett beslut från din länsstyrelse där du ser vad som gäller för just ditt åtagande. Du ska ha följt stödvillkoren fram till årsskiftet 2022/2023.

I SAM-ansökan 2023 kan du söka ett nytt 5-årigt åtagande inom miljöersättningen för fäbodar. Beslutet om att ditt pågående åtagande är avslutat kan komma efter årsskiftet 2022/2023, men åtagandet har ändå avslutats vid årsskiftet. Du kan alltså söka ett nytt åtagande i SAM-ansökan 2023, även om du inte har fått beslutet om att ditt pågående åtagande har avslutats.

Miljöersättning för skyddszoner

Alla pågående åtaganden har avslutats vid årsskiftet 2022/2023. Om det innebär att ditt åtagande avslutats i förtid får du ett beslut från din länsstyrelse där du ser vad som gäller för just ditt åtagande. Du ska ha följt stödvillkoren fram till årsskiftet 2022/2023.

Eftersom 2022 räknas som det sista året i åtagandet, oavsett hur länge åtagandet har funnits, fick du bryta din skyddszon 2022. Du fick bryta skyddszonen tidigast den 10 respektive 20 oktober beroende på var i landet du bor.

I SAM-ansökan 2023 kan du söka ett nytt 5-årigt åtagande inom miljöersättningen för skyddszoner mot vattenområden och anpassade skyddszoner. Beslutet om att ditt pågående åtagande är avslutat kan komma efter årsskiftet 2022/2023, men åtagandet har ändå avslutats vid årsskiftet. Du kan alltså söka ett nytt åtagande i SAM-ansökan 2023, även om du inte har fått beslutet om att ditt pågående åtagande har avslutats.

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Alla pågående åtaganden har avslutats vid årsskiftet 2022/2023. Om det innebär att ditt åtagande avslutats i förtid får du ett beslut från din länsstyrelse där du ser vad som gäller för just ditt åtagande. Du ska ha följt stödvillkoren fram till årsskiftet 2022/2023.

I SAM-ansökan 2023 kan du söka ett nytt 5-årigt åtagande inom miljöersättningen för hotade husdjursraser. Beslutet om att ditt pågående åtagande är avslutat kan komma efter årsskiftet 2022/2023, men åtagandet har ändå avslutats vid årsskiftet. Du kan alltså söka ett nytt åtagande i SAM-ansökan 2023, även om du inte har fått beslutet om att ditt pågående åtagande har avslutats.

Miljöersättning för minskat kväveläckage

Miljöersättningen för minskat kväveläckage blir en 1-årig miljö- och klimatersättning från och med 2023.

Alla pågående åtaganden har avslutats vid årsskiftet 2022/2023. Om det innebär att ditt åtagande har avslutats i förtid får du ett beslut från din länsstyrelse där du ser vad som gäller för just ditt åtagande. Du ska ha följt stödvillkoren fram till årsskiftet 2022/2023.

Om du har vårbearbetning i din SAM-ansökan 2022 så måste du uppfylla kravet på huvudgröda för berörda skiften 2023.

Fånggröda i SAM‑ansökan 2022 får inte övergå till huvudgröda året efter. Detta gäller också när åtagandet går ut eller, som nu, avslutats.

I SAM-ansökan 2023 kan du söka den nya 1-åriga miljö- och klimatersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage. Beslutet om att ditt pågående åtagande är avslutat kan komma efter årsskiftet2022/2023, men åtagandet har ändå att avslutats vid årsskiftet. Du kan alltså söka den nya ersättningen i SAM-ansökan 2023, även om du inte har fått beslutet om att ditt pågående åtagande har avslutats.

Ersättningarna för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion

Ersättningarna för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion slås ihop och blir en 1-årig miljö- och klimatersättning från och med 2023.

Alla pågående åtaganden har avslutats vid årsskiftet 2022/2023. Om det innebär att ditt åtagande avslutats i förtid får du ett beslut från din länsstyrelse där du ser vad som gäller för just ditt åtagande. Du ska ha följt stödvillkoren fram till årsskiftet 2022/2023.

I SAM-ansökan 2023 kan du söka den nya 1-åriga miljö- och klimatersättning för ekologisk produktion. Beslutet om att ditt pågående åtagande är avslutat kan komma efter årsskiftet 2022/2023, men åtagande har ändå att avslutats vid årsskiftet. Du kan alltså söka den nya ersättningen i SAM-ansökan 2023, även om du inte har fått beslutet om att ditt pågående åtagande har avslutats.

Miljöersättning för vallodling

Miljöersättningen för vallodling kommer inte att ha någon motsvarighet från och med 2023. Ditt pågående åtaganden löper på och du ska därför fortsätta att följa stödvillkoren och söka utbetalning tills åtagandena har gått ut.

Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar

Miljöersättningen för restaurering av betesmarker och slåtterängar kommer inte att ha någon motsvarighet från och med 2023. Ditt pågående åtaganden löper på och du ska därför fortsätta att följa stödvillkoren och söka utbetalning tills åtagandena har gått ut.

Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar

Åtaganden för skötsel av våtmarker och dammar från programperioderna 2001‑2006 och 2014‑2022 löper på. Du som har ett sådant åtagande ska därför fortsätta att följa stödvillkoren och söka utbetalning tills åtagandet har gått ut.

Senast granskad: 2024-01-23

Till toppen