Grundvillkor – Förbud mot bränning av stubb på åkermark

Detta grundvillkor innebär att du inte får bränna stubb på åkermark. Genom att följa villkoret bidrar du till att bevara markens mullhalt. Du kan ansöka om tillstånd från länsstyrelsen om du av växtskyddsskäl måste bränna stubben.

Bevarar markens mullhalt

Syftet med grundvillkoret är att markens mullhalt ska bevaras. Om stubben bränns förstörs det organiska materialet i stubben. Det kan då inte bidra till att bevara mullhalten i marken.

Du kan få tillstånd från länsstyrelsen

Du kan ansöka om tillstånd från länsstyrelsen om du av växtskyddsskäl behöver bränna stubben. Länsstyrelsen kan besluta om att i enskilda fall ge tillstånd för att bränna stubb av växtskyddsskäl. Men länsstyrelsen ger inga generella tillstånd för detta.

Författningar

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen