Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Odla hampa

Hitta på sidan

Du som vill odla hampa måste odla en godkänd sort och söka gårdsstöd för odlingen för att inte bryta mot narkotikalagstiftningen.

Du måste odla en godkänd sort och söka gårdsstöd

För att få odla hampa i Sverige måste du odla industrihampa. För att odlingen ska klassas som industrihampa måste du odla en godkänd sort och du måste skicka in en ansökan om gårdsstöd för odlingen. All odling av hampa som du inte söker stöd för betraktas som narkotika­­produktion.

Godkända hampasorter 2020

EU bestämmer varje år vilka hampasorter som är godkända för odling. Du måste odla en godkänd sort för att kunna få gårdsstöd. För alla de godkända sorterna är halten tetrahydrocannabinol (THC) högst 0,20 procent.

Lista över godkända hampasorter

Hampa, Cannabis Sativa. Listan är uppdaterad 2020-03-15

Hampasort


Adzelvieši


Armanca


Asso


Austa SK

höst

Balaton


Beniko


Bialobrzeskie

Synonym: Białobrzeskie

Białobrzeskie

Synonym: Bialobrzeskie

Cannakomp


Carma


Carmagnola


Carmaleonte


Chamaeleon


Codimono


CS


Dacia Secuieni


Delta-405


Delta-llosa


Denise


Diana


Dioica 88


Earlina 8 FC


Eletta Campana


Epsilon 68


Fedora 17


Felina 32


Férimon

synonym: Ferimon

Ferimon

synonym: Férimon

Fibranova


Fibrante


Fibrol


Fibror 79


Finola


Futura 75


Futura 83


Glecia


Gliana


Glyana


Henola


Ivory


KC Bonusz


KC Dora


KC Virtus


KC Zuzana


KCA Borana


Kompolti hibrid TC

hybrid

Kompolti


Lipko


Lovrin 110


Marcello


Markant


MGC 1013


Monoica


Orion 33


Rajan


Ratza


Santhica 23


Santhica 27


Santhica 70


Secuieni Jubileu


Silvana


Succesiv


Szarvasi


Teodora


Tiborszallasi


Tisza


Tygra


Uniko B

hybrid

Uso-31


Villanova


Wielkopolskie


Wojko


Zenit


Så söker du gårdsstöd

Du söker gårdsstöd genom att skicka in en SAM-ansökan. Det gör du i vår e-tjänst SAM Internet.

Om du inte tidigare har sökt gårdsstöd behöver du kontakta länsstyrelsen för att få ett kundnummer. Länsstyrelsen lägger in kartor över din mark i SAM Internet.

I kartorna ska du rita ett skifte där du ska ha din hampaodling och ange grödkod 42 för hampa.

Om du har frågor om hur du ansöker kan du kontakta länsstyrelsen.

Vill du ha gårdsstödet utbetalat finns det fler villkor

Om du har minst 4 hektar jordbruksmark kan du ha rätt till gårdsstöd. För att få fullt gårdsstöd behöver du följa alla villkor för gårdsstödet. Det finns dessutom särskilda villkor för hampaodling som du behöver följa för att få stödet utbetalat:

  • Hampan du odlar ska finnas på listan över godkända sorter och sås i renbestånd.
  • Hampan får skördas tidigast efter avslutad fröbildning eller 10 dagar efter blomningens slut.
  • Du måste styrka att du odlar en godkänd sort. Det gör du genom att skicka in originaletiketterna på utsädesförpackningarna till länsstyrelsen. Du kan också skicka in faktura eller kvitto. Senast den 30 juni ska etiketterna ha kommit in till länsstyrelsen. Om du odlar hampa som fånggröda efter skörd av årets huvudgröda ska du istället skicka in originaletiketterna på utsädesförpackningarna senast den 31 juli. Om du skickar in dem för sent, underkänns din hampaareal och du får avdrag på gårdsstödet.
  • I SAM-ansökan ska du redovisa vilka skiften du ska så med respektive sort och uppgifter om hur många kilo utsäde du ska så per hektar på respektive skifte med hampa. Sista ansökningsdag är den 8 april. Om uppgifterna inte finns med i din ansökan senast den 8 april underkänns din hampaareal och du får avdrag på gårdsstödet.
  • Om du odlar hampa som fånggröda efter skörd av huvudgrödan ska du ange på vilka skiften som du tänker så in hampa. Det gör du under övriga upplysningar i SAM Internet.

På sidan om gårdsstöd hittar du information om stödrätter, tvärvillkor och alla övriga villkor du behöver följa för att få gårdsstöd utbetalat.

Senast uppdaterad: 2020-03-27