Godkända jordbruksprodukter


Jordbruksprodukter godkända för förädlingsstöd

Varukoden börjar på

Jordbruksprodukter som finns i bilaga 1 till EG-fördraget

01

Levande djur

02

Kött och andra ätbara djurdelar

04

Mjölk och mejeriprodukter, ägg, naturlig honung

0504

Tarmar, blåsor och magar (hela eller sönderdelade) av andra djur än fiskar

0515

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt kapitlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel

06

Levande växter och alster av blomsterodling

07

Köksväxter m.m.

08

Ätbar frukt, skal av citrusfrukter eller meloner

09

Kaffe, te och kryddor med undantag av matte te (nr 09.03)

10

Spannmål

11

Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten

12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

Ex 1313

Pektin

1501

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, utsmält eller utpressat

1502

Talg (av nötkreatur, får eller getter), rå eller utsmält, premier jus härunder inbegripen

1503

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade,blandade eller på annat sätt beredda

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter och oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1507

Vegetabiliska fetter och feta oljor, råa, renade eller raffinerade

1512

Härdade animaliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor, även raffinerade men inte vidare bearbetade

1513

Margarin, konstister och annat berett, ätbart fett

1517

Återstoder från bearbetning av fetter eller feta oljor eller animaliska eller vegetabiliska vaxer

16

Varor av kött, fisk, kräftdjur eller blötdjur

1701

Bet- och rörsocker i fast form

1702

Annat socker; sirap och andra sockerlösningar konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör

1703

Melass, även avfärgad

1705

Socker, sirap och andra sockerlösningar samt melass, aromatiserade eller färgade, utom fruktsaft med tillsatt socker, oavsett mängd

1801

Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade

1802

Kakaoskal och annat kakaoavfall

20

Varor av köksväxter och frukter samt av andra växter och växtdelar

2204

Druvmust i jäsning, även druvmust vars jäsning avbrutits på annat sätt än genom tillsats av alkohol

2205

Vin av färska druvor, druvmust vars jäsning avbrutits genom tillsats av alkohol

2207

Andra jästa drycker, såsom cider (äppel- och päronvin) och mjöd

Ex 2208
Ex 2209

Etylalkohol, denaturerad eller ej, oavsett styrka, som är framställd av jordbruksprodukter som finns uppräknade i bilaga I, utom likörer och andra sprithaltiga drycker och sammansatta alkoholhaltiga beredningar (så kallade ”koncentrerade extrakt”) för framställning av drycker

2210

Ättika

23

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel

2401

Råtobak samt avfall av tobak

4501

Naturkork, obearbetad, krossad, granulerad eller malen; även som korkavfall

5401

Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blånor och avfall av lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5701

Mjukhampa (Cannabis sativa L.), oberedd eller beredd men inte spunnen; blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)


Senast granskad: 2022-04-22