EU:s kommitté för direktstöd

EU:s kommitté för direktstöd och landsbygdsutveckling diskuterar bland annat bestämmelser för de olika direktstöden. Här finns dagordningen för nästa möte och de senaste mötesprotokollen.

Förslag från EU-kommissionen behandlas i de kommittéer som finns för respektive varuområde. Varje medlemsland har tjänstemän i varje kommitté.

EU:s kommitté för direktstöd och tillhörande expertgrupper diskuterar, följer upp och röstar om detaljerade bestämmelser för direktstöden som omfattar gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd för unga jordbrukare, nötkreatursstöd, stödrätter, tvärvillkor och kontroller av dessa.

Andra saker som kan komma upp på kommittén är bland annat rapporteringskrav, ny teknik i kontrollerna och rådgivning. Ibland kombineras kommittén med den kommitté som hanterar landsbygdsprogrammen.

Vi deltar regelbundet i EU:s kommittémöten. Här kan du läsa dagordningen inför kommande möte och mötesinformation från det senaste mötet.

Du kan prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mejladress i formuläret längst ner. Då får du ett mejl när vi lägger upp nya dagordningar eller mötesinformation.

Mötesinformation

Senast uppdaterad: 2022-05-06