Ledmöter i övervakningskommittéerna

Det finns tre övervakningskommittéer; en kommitté för varje program.

Havs- och fiskeriprogrammet

Här finns listan med ledamöterna i övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet.

Ledamöter i övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet

Organisationer

Ledamöter

Mejladresser

De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige

Ola Öberg

ola@svenskfiskodling.se

De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige

Tomas Strandberg

tomas@recirkfisk.se

Fiskbranschens Riksförbund

Vakant

Fiskbranschens Riksförbund

Vakant

Havs- och kustfiskarnas producentorganisation

Hans Johansson

fg19@telia.com

Havs- och kustfiskarnas producentorganisation

Tommy Lang

info@hkpo.se

Havs- och vattenmyndigheten

Inger Dahlgren

inger.dahlgren@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten

Vakant

Jordbruksverket

Olof Johansson

olof.johansson@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

Lena Callisen

Lena. Callisen@jordbruksverket.se

Kustbevakningen

Caroline Lindeborg

Caroline.Lindeborg@kustbevakningen.se

Kustbevakningen

Ingvar Lindholm

ingvar.lindholm@kustbevakningen.se

Lokala aktionsgrupperna inom Lokalt Ledd Utveckling

Bengt-Olov Innala

bengt-olov.innala@telia.com

Lokala aktionsgrupperna inom Lokalt Ledd Utveckling

Birgit Niva

birgit@nivagarden.se

Länsstyrelserna

Johanna Sandwall

johanna.Sandwall@lansstyrelsen.se

Länsstyrelserna

Johan Antti

johan.antti@lansstyrelsen.se

Länsstyrelserna

Per Svantesson

per.svantesson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelserna

Magnus Björkèn

Magnus.Bjorken@lansstyrelsen.se

Matfiskodlarna

Wenche Hansen

wenche@matfiskodlarna.se

Matfiskodlarna

Alf-Håkan Romar

alf-hakan.romar@nordictrout.com

Nationella Landsbygdsnätverket

Vakant

Nationella Landsbygdsnätverket

Veronica Andrén

Veronica.Andren@jordbruksverket.se

Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige (ESF-Rådet)

Håkan Forsberg

hakan.forsberg@esf.se

Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige (ESF-Rådet)

Karl Selleby

karl.selleby@esf.se

Svensk Skaldjursodling PO

Sten Bendtzen

sten.berndtzen@nisnordiska.com

Svensk Skaldjursodling PO

Katrin Persson

katrin.persson@bohushavsbruk.se

Sveriges Fiskares PO

Tore Johnsson

tore@sfpo.se

Sveriges Fiskares PO

Peter Ronelöv Olsson

Peter@sfpo.se

Sveriges Fiskevattenägareförbund

Thomas Lennartsson

thomas.lennartsson@vattenagarna.se

Sveriges Fiskevattenägareförbund

Ola Söderdahl

ola.soderdahl@sveaskog.se

Sveriges lantbruksuniversitet

Katja Ringdahl

katja.ringdahl@slu.se

Sveriges lantbruksuniversitet

Joakim Hjelm

joakim.hjelm@slu.se

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Markus Lundgren

markus.lundgren@sportfiskarna.se

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Malin Kjellin

malin.kjellin@sportfiskarna.se

Swedish Pelagic Federation PO

Anton Paulrud

Anton.Paulrud@pelagic.se

Swedish Pelagic Federation PO

Malin Skog

Malin.Skog@pelagic.se

Tillväxtverket

Henrik Blomberg

henrik.blomberg@tillvaxtverket.se

Tillväxtverket

Marie Vaadre

marie.vaadre@tillvaxtverket.se

Vattenmyndigheterna

Sandra Branteback

sandra.branteback@lansstyrelsen.se

Vattenmyndigheterna

Andreas Backstrand

andreas.backstrand@lansstyrelsen.se

WWF Världsnaturfonden

Inger Näslund

inger.naslund@wwf.se

WWF Världsnaturfonden

Inger Melander

inger.melander@wwf.se

Landsbygdsprogrammet

Här finns listan med ledamöterna i övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet.

Ledamöter i övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2014–2022
(uppdaterad 2022-09-23)

Organisationer

Ledamöter

Mejl

Länsstyrelserna

Stefan Carlsson

stefan.carlsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelserna

Anna Olofsson

anna.c.olofsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelserna

Vakant

-

Länsstyrelserna

Vakant

-

Regionalt utvecklingsansvariga

Berit Mattsson

berit.m.mattsson@vgregion.se

Regionalt utvecklingsansvariga

Anna Halvarsson

anna.halvarsson@regionjh.se

Jordbruksverket

Olof Johansson

olof.johansson@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

Lena Callisen

lena.callisen@jordbruksverket.se

Sametinget

Ingela Nilsson

ingela.nilsson@sametinget.se

Sametinget

Jan Rannerud

jan.rannerud@sametinget.se

Sveriges lantbruksuniversitet

Pia Nilsson

pia.a.nilsson@slu.se

Sveriges lantbruksuniversitet

Patrik Cras

patrik.cras@slu.se

Skogsstyrelsen

Anna Wallstedt

anna.wallstedt@skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen

Anders Frisk

anders.frisk@skogsstyrelsen.se

Naturvårdsverket

Anette Andersson

anette.andersson@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket

Göran Blom

goran.blom@naturvardsverket.se

Havs- och vattenmyndigheten

Josefine Hjort

josefin.hjort@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten

Björn Sjöberg

Bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Tillväxtverket

Sandra Droguett Biörklund

Sandra.D.Biorklund@tillvaxtverket.se

Tillväxtverket

Camilla Jägerhem

Camilla.jagerhem@tillvaxtverket.se

Svenska ESF-rådet

Annette Saväng

annette.savang@esf.se

Svenska ESF-rådet

Magnus Stridh

magnus.stridh@esf.se

Riksantikvarieämbetet

Rikard Sohlenius

rikard.sohlenius@raa.se

Riksantikvarieämbetet

Charlotte Hamilton

charlotte.hamilton@raa.se

Post- och telestyrelsen

Jessica Johansson

jessica.johansson@pts.se

Post- och telestyrelsen

Rebecca Berlin

rebecca.berlin@pts.se

Sveriges Kommuner och Regioner

Michaela Stenman

michaela.stenman@skr.se

Sveriges Kommuner och Regioner

Ellinor Ivarsson

Ellinor.Ivarsson@skr.se

Sveriges Hembygdsförbund

Irene Oskarsson

iueo65@hotmail.com

Sveriges Hembygdsförbund

Jan Nordwall

jan.nordwall@hembygdsforbundet.se

Naturskyddsföreningen

Louise Karlberg

louise.karlberg@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen

Jenny Ekman

jenny.ekman@naturskyddsforeningen.se

Företagarna

Vakant

-

Företagarna

Vakant

-

Lantbrukarnas Riksförbund

Sofia Björnsson

sofia.bjornsson@lrf.se

Lantbrukarnas Riksförbund

Lars-Erik Lundkvist

lars.erik.lundkvist@lrf.se

Lantbrukarnas Riksförbund Skogsägarna

Elin Sunesdotter

Elin.Sunesdotter@lrf.se

Lantbrukarnas Riksförbund Skogsägarna

Cecillia Reje

cecilia.reje@lrf.se

Hushållningssällskapens förbund

Frida Carlsson

frida.carlsson@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapens förbund

Vakant

-

Kommunal

Jörgen Gustavsson

jorgen.gustavsson@kommunal.se

Kommunal

Ulf Hansson

ulf.hansson@kommunal.se

Gröna arbetsgivare

Emma Terander

emma.terander@grona.org

Gröna arbetsgivare

Lars-Olov Söderberg

lars-olov.soderberg@grona.org

Ekologiska Lantbrukarna

Josefine Johansson Zuazu

josefine.johansson@ekolantbruk.se

Ekologiska Lantbrukarna

Roger Tiefensee

roger.tiefensee@ekolantbruk.se

Coompanion

Ewa Engdahl

ewa.engdahl@coompanion.se

Coompanion

Anders Johansson

anders.johansson@coompanion.se

Hela Sverige ska leva

Åse Classon

ase.classon@helasverige.se

Hela Sverige ska leva

Staffan Nilsson

staffan.nilsson@helasverige.se

Skärgårdarnas Riksförbund

Anetté Larm Johansson

anette@skargardarna.se

Skärgårdarnas Riksförbund

Sune Fogelström

sune.fogelstrom@skargardarna.se

Landsbygdsnätverket

Maria Gustafsson

maria.gustafsson@jordbruksverket.se

Landsbygdsnätverket

Vakant

-

Lokalt Ledd Utveckling

Jenny Edvinsson

jenny@leaderhogakusten.se

Lokalt Ledd Utveckling

Birgitta Söderberg

birgittasoder53@hotmail.com

Winnet

Siv Lindén

siv.linden@winnetsverige.se

Winnet

Richard Granberg

richard.granberg@winnetsverige.se

Regional- och socialfondsprogrammet

Här finns listan med ledamöterna i övervakningskommittén för regional- och socialfondsprogrammet.

Ledamöter i övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling med stöd från regional- och socialfonden 2014–2020
(uppdaterad 2022-03-02)

Organisationer

Ledamöter

Mejl

Arbetsförmedlingen

AnetteLinden

anette.linden@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen

Vakant

-

Boverket

Robert Johannesson

robert.johannesson@boverket.se

Boverket

Vakant

-

Göteborgs kommun

Petra Senthén

petra.senthen@stadshuset.goteborg.se

Göteborgs kommun

Vakant

-

Havs- och vattenmyndigheten

Per Olsson

per.olsson@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten

Inger Dahlgren

inger.dahlgren@havochvatten.se

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Magnus Jensen

magnus.jensen@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Karin Frejarö

karin.frejaro@lansstyrelsen.se

Svenska ESF-rådet

Annette Saväng

annette.savang@esf.se

Svenska ESF-rådet

Camilla Aronsson

camilla.aronsson@esf.se

Region Skåne

Oddvar Fiskesjö

oddvar.fiskesjo@skane.se

Region Skåne

Johanna Haward

johanna.haward@skane.se

Jordbruksverket

Andreas Mattisson

andreas.mattisson@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

Lina Andersson

lina.andersson@jordbruksverket.se

Tillväxtverket

Henrik Blomberg

henrik.blomberg@tillvaxtverket.se

Tillväxtverket

Ruth Smith

ruth.smit@tillvaxtverket.se

Coompanion

Anders Johansson

anders.johansson@coompanion.se

Coompanion

Ewa Engdahl

ewa.engdahl@coompanion.se

Företagarna

Mathias Mellgren

mathias.mellgren@foretagarna.se

Företagarna

Pontus Lindström

pontus.lindstrom@foretagarna.se

Hela Sverige ska leva

Åse Classon

ase.classon@helasverige.se

Hela Sverige ska leva

Staffan Nilsson

staffan.nilsson@helasverige.se

Hushållningssällskapet

Ove Konradsson

ove.konradsson@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet

Vakant

-

Landsbygdsnätverket

Ulrika Holmgren

ulrika.holmgren@jordbruksverket.se

Landsbygdsnätverket

Maria Gustafsson

maria.gustafsson@jordbruksverket.se

Lantbrukarnas riksförbund

Sofia Lindblad

sofia.lindblad@lrf.se

Lantbrukarnas riksförbund

Vakant

-

Lokala aktionsgrupper inom lokalt ledd utveckling

Mia Lundqvist

mia@leadermalardalen.se

Lokala aktionsgrupper inom lokalt ledd utveckling

Ann-Charlotte Thörnblad

ann-charlotte.thornblad@mittskaneutveckling.se

Lokala aktionsgrupper inom lokalt ledd utveckling

Gustaf Westring

gustaf@kustlandet.com

Lokala aktionsgrupper inom lokalt ledd utveckling

Jan Owe-Larsson

jan.owe-larsson@prio.se

Skärgårdarnas riksförbund

Sune Fogelström

sune.fogelstrom@skargardarna.se

Skärgårdarnas riksförbund

Anetté Larm Johansson

anette@skargardarna.se

Sveriges Kommuner och Landsting

Ellinor Ivarsson

ellinor.ivarsson@skr.se

Sveriges Kommuner och Landsting

Vakant

-

Winnet

Siv Lindén

siv.linden@winnetsverige.se

Winnet

Richard Granberg

richard.granberg@winnetsverige.se

Senast granskad: 2022-04-11