Utbetalningsplan för jordbrukarstöden 2023–2027

Utbetalningsplanen gäller för jordbrukarstöd som söks från år 2023 till och med år 2027. Vi har tagit fram planen tillsammans med länsstyrelsen.

Så här ser utbetalningsplanen ut

I tabellerna här nedanför kan du se när vi planerar att börja betala ut jordbrukarstöden, utbetalningarna sker sedan löpande varje vecka. De flesta lantbrukare kommer få sina pengar när utbetalningarna startar.

Annan tidsplan för de 1-åriga miljö- och klimatersättningarna

De 1-åriga miljö- och klimatersättningarna är helt nya och det var länge osäkert vilka ersättningar det skulle bli. Beslutet om vilka som ska finnas fattades när förra regeringen beslutade om den strategiska planen den 22 september 2022. Eftersom det är många delar som måste vara på plats innan vi kan betala ut ett stöd är det en annan tidsplan för de ersättningarna 2023. Från 2024 och framåt kommer de att betalas ut samtidigt som de andra stöden och ersättningarna.

Delutbetalningen i november för vissa stöd

Delutbetalningen av kompensationsstödet och ersättningarna för skyddszoner och betesmarker och slåtterängar kommer att ske i november. Det beror på att du från 2023 kan ändra i SAM-ansökan ända fram till den 31 oktober. Anledningen till det är att vi ska använda en ny teknik för uppföljning av jordbruksmark med hjälp av satellitbilder.

Utbetalningsplan för 2023

Utbetalningsplan för 2023

Stöd/ersättning

Delutbetalning påbörjas

Slututbetalning påbörjas

Gårdsstöd

Ingen delutbetalning

December 2023

Stöd till unga jordbrukare

Ingen delutbetalning

December 2023

Nötkreatursstöd

Ingen delutbetalning

December 2023

Ersättning för ekologisk produktion (ny ersättning)

Ingen delutbetalning

April 2024

Ersättning för precisionsjordbruk planering (ny ersättning)

Ingen delutbetalning

April 2024

Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage (ny ersättning)

Ingen delutbetalning

April 2024

Kompensationsstöd

November 2023

Januari 2024

Ersättning för skyddszoner

November 2023

Januari 2024

Ersättning för betesmarker och slåtterängar

November 2023

Januari 2024

Ersättning för våtmarker och dammar

Ingen delutbetalning

December 2023

Ersättning för fäbodar

Ingen delutbetalning

December 2023

Ersättning för hotade husdjursraser

Ingen delutbetalning

December 2023

Djurvälfärdsersättningar

Ingen delutbetalning

December 2023

Vallodling¹

November 2023

December 2023

Restaurering av betesmarker och slåtterängar¹

Ingen delutbetalning

December 2023

Nationellt stöd. Ingen förändring jämfört med 2022.1. Det är bara du som har ett pågående åtagande som kan söka utbetalning 2023.

Om handläggningen av en ansökan tar längre tid, till exempel om en kontroll visat att det finns fel i ansökan, kan utbetalningen komma senare än vad som står i planen.

Utbetalningsplan för 2024‑2027

Utbetalningsplan för 2024‑2027

Stöd/ersättning

Delutbetalning påbörjas

Slututbetalning påbörjas

Gårdsstöd

Ingen delutbetalning

December

Stöd till unga jordbrukare

Ingen delutbetalning

December

Nötkreatursstöd

Ingen delutbetalning

December

Ersättning för ekologisk produktion

Ingen delutbetalning

December

Ersättning för precisionsjordbruk planering

Ingen delutbetalning

December

Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage

Ingen delutbetalning

December

Kompensationsstöd

November

Januari

Ersättning för skyddszoner

November

Januari

Ersättning för av betesmarker och slåtterängar

November

Januari

Ersättning för våtmarker och dammar

Ingen delutbetalning

December

Ersättning för fäbodar

Ingen delutbetalning

December

Ersättning för hotade husdjursraser

Ingen delutbetalning

December

Djurvälfärdsersättningar

Ingen delutbetalning

December

Vallodling¹

November

December

Restaurering av betesmarker och slåtterängar¹

Ingen delutbetalning

December

1. Det är bara du som har ett pågående åtagande som kan söka utbetalning 2024.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2022-10-20