Utbetalningsplan för jordbrukarstöden 2023–2027

Utbetalningsplanen gäller för jordbrukarstöd som är sökta från år 2023 till och med år 2027. Planen är framtagen i samråd mellan Jordbruksverket och länsstyrelsen.

Tabellerna visar när vi planerar att börja betala ut jordbrukarstöden, utbetalningarna sker sedan löpande varje vecka. De flesta lantbrukare kommer få sina pengar när utbetalningarna startar.

Om handläggningen av en ansökan tar längre tid, till exempel om en kontroll visat att det finns fel i ansökan, kan utbetalningen komma senare än vad som står i planen.

Under hösten kommer vi informera mer om jordbrukarstöden från 2023 och hur stödåret kommer att se ut mer i detalj.

Utbetalningsplan för stödår 2023

Utbetalningsplan för stödår 2023

Stöd/ersättning

Delutbetalning påbörjas

Slututbetalning påbörjas

Gårdsstöd

-

December 2023

Stöd till unga jordbrukare

-

December 2023

Nötkreatursstöd

-

December 2023

Ersättning för ekologisk produktion (ny ersättning)

-

April 2024

Ersättning för precisionsjordbruk planering (ny ersättning)

-

April 2024

Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage (ny ersättning)

-

April 2024

Kompensationsstöd

November 2023

Januari 2024

Ersättning för skyddszoner

November 2023

Januari 2024

Ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar

November 2023

Januari 2024

Ersättning för våtmarker och dammar

-

December 2023

Ersättning för fäbodar

-

December 2023

Ersättning för hotade husdjursraser

-

December 2023

Djurvälfärdsersättningar

-

December 2023

Utbetalningsplanen för de nya ettåriga miljö- och klimatersättningarna skiljer sig under år 2023 från kommande år. Från och med 2024 kommer utbetalningsplanen se likadan ut under alla år fram till 2027.

Utbetalningsplan för stödår 2024‑2027

Utbetalningsplan för stödår 2024‑2027

Stöd/ersättning

Delutbetalning påbörjas

Slututbetalning påbörjas

Gårdsstöd

-

December

Stöd till unga jordbrukare

-

December

Nötkreatursstöd

-

December

Ersättning för ekologisk produktion

-

December

Ersättning för precisionsjordbruk planering

-

December

Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage

-

December

Kompensationsstöd

November

Januari

Ersättning för skyddszoner

November

Januari

Ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar

November

Januari

Ersättning för våtmarker och dammar

-

December

Ersättning för fäbodar

-

December

Ersättning för hotade husdjursraser

-

December

Djurvälfärdsersättningar

-

December

Senast granskad: 2022-06-20