Växtsortmeddelanden

E-tjänsten Svenska sortlistan är under utveckling. Under en övergångsperiod kommer vi därför att fortsätta meddela olika växtsortansökningar och förändringar av sortlistan och växtförädlarrätter i växtsortmeddelanden. Du som handlar med utsäde eller förädlar fram nya växtsorter kan hitta information om växtsorter och växtsortansökningar i Växtsortmeddelanden.

I växtsortmeddelanden kan du läsa om vilka sorter som är skyddade med svensk växtförädlarrätt och om vilka sorter som är med i svenska sortlistan. Du hittar även ansökningar om intagning av sorter i sortlistan, ansökningar om godkännande av sortbenämningar och ansökningar om svensk växtförädlarrätt. Dessa ansökningar kan du inom en tvåmånadersperiod från publiceringsdatumet lämna synpunkter på.

Senast granskad: 2023-10-04