Godkända växtskyddsmedel för trädgårdsproduktion

Här kan du hålla dig uppdaterad över vilka växtskyddsmedel som är godkända för trädgårdsproduktion, vilka som har fått dispens eller har fått utökat produktgodkännande för 2023.

Godkända växtskyddsmedel 2023

Vi sammanställer varje år broschyrer med listor över godkända växtskyddsmedel för frilandsgrönsaker, frukt, bär, plantskola, prydnadsväxter i växthus och grönsaker i växthus. I listorna framgår även vilka medel som är godkända i ekologisk odling.

Nya godkända växtskyddsmedel 2023

Asperello (5913) – mot svampangrepp – flera grödor i växthus

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännande för fungiciden Asperello (reg. nr 5913) mot Phytium ssp. samt Fusarium ssp. i växthusodlingar av fruktgrönsaker, prydnadsväxter och plantskoleväxter. Godkännandet gäller från 2023‑09‑21 till och med 2026‑10‑31.

Användningsvillkor för respektive gröda

Inblandning i substrat
 • Var/Område: växthus
 • Användningsområde: mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: iblandning i substrat
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 1 per kulturomgång
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 10 g/m3 substrat
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1*1010 CFU Trichoderma asperellum/m3 substrat
Fruktgrönsaker, prydnadsväxter och plantskoleväxter
 • Var/Område: växthus
 • Användningsområde: mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: -
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 7 per kulturomgång
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,5 g/m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 0,5*108 CFU Trichoderma asperellum/m2

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning

Vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma ska skyddskläder, skyddshandskar och andningsskydd användas.

Utformning av växthus

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.

Omfattar inte tunnelodling.

Fungisan Svamp Effekt (5900) – mot mjöldagg – flera grödor

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännandet för fungiciden Fungisan Svamp Effekt (reg. nr 5900) mot mjöldagg i odlingar av druvor och vinrankor, krusbär, ärter, gurka, rotgrönsaker och prydnadsväxter utomhus. Godkännandet gäller från 2023-09-06 till och med 2024-12-31.

Användningsvillkor för respektive gröda

Druvor och vinrankor:
 • Var/Område: utomhus
 • Användningsområde: mot mjöldagg
 • Behandlingsmetod: handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 8 per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 28
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 38 g svavel/100m2
 • Max dos per behandling (produkt): 48 g/100m2
Krusbär:
 • Var/Område: utomhus
 • Användningsområde: mot mjöldagg
 • Behandlingsmetod: handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 6 per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 50 g/100m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 40 g svavel/100m2
Ärter:
 • Var/Område: utomhus
 • Användningsområde: mot mjöldagg
 • Behandlingsmetod: handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 3 per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 6
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 15 g/100m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 12 g svavel/100m2
Gurka:
 • Var/Område: utomhus
 • Användningsområde: mot mjöldagg
 • Behandlingsmetod: handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 6 per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 6
 • Karenstid (dygn): 1
 • Max dos per behandling (produkt): 15 g/100m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 12 g svavel/100m2
Rotgrönsaker:
 • Var/Område: utomhus
 • Användningsområde: mot mjöldagg
 • Behandlingsmetod: handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 6 per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 15 g/100m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 12 g svavel/100m2
Prydnadsväxter:
 • Var/Område: utomhus
 • Användningsområde: mot mjöldagg
 • Behandlingsmetod: handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 15 per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 6
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 48 g/100m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 38 g svavel/100m2

Carnadine (5893) – insektsangrepp – flera grödor

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännandet för insekticiden Carnadine med reg. nr. 5893 mot betfluga och betbladlus i odlingar av rödbetor, mot bönsmyg, ärtsmyg och ärtvecklare i odlingar av ärter och bönor, mot morotsfluga i odlingar av morot och nyetablerad kummin. Godkännandet gäller från 2023-06-02 till och med 2034-02-28.

Användningsvillkor för respektive gröda

Gröda: Rödbeta
 • Var/Område: -
 • Användningsområde: Mot betbladlus (Aphis fabae) och betfluga (Pegomya hyoscyami)
 • Behandlingsmetod: Blomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 20-49
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 250 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 50 g acetamiprid/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Vid behandling mellan BBCH 20-39 får behandling endast ske en gång vartannat år.
Gröda: Ärter och bönor
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot bönsmyg, (Bruchus rufimanus) ärtsmyg (Bruchus pisorum) och ärtvecklare (Cydia nigricana)
 • Behandlingsmetod: Blomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 40-71
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 250 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 50 g acetamiprid/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: För att inte överskrida gränsvärdet för resthalter får färska ärter inte skördas före utvecklingsstadium BBCH 79
Gröda: Morot och nyetablerad kummin
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot morotsfluga (Chamaepsila rosae)
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 20-39
 • Max antal behandlingar per år: 1 gång vart tredje år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 250 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 50 g acetamiprid/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: · För att inte överskrida gränsvärdet för resthalter i kumminfrö får behandling endast ske under etableringsåret.

Ytterligare villkor

Skyddsavstånd vid spridning

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid återinträde i behandlade områden

Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlade områden. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Neudosan Skadekryps Effekt (5886) – insektsangrepp – flera grödor

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännandet för insekticiden Neudosan Skadekryps Effekt (reg. nr 5886) mot insektsangrepp i odlingar av grönsaker och prydnadsväxter, samt i utomhusodlingar av stenfrukt och kärnfrukt. Mot bladlöss i odlingar av färska örter, samt mot bladlöss i utomhusodlingar av baljväxter, rotgrönsaker, jordgubbar och bär. Godkännandet gäller från 2023-04-17 till och med 2024-08-31.

Användningsvillkor för respektive gröda

Grönsaker
 • Var/Område: -
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 gånger per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 3,6 ml/m²
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,85 g fettsyra (C7-C18) kaliumsalt/m²
Rotgrönsaker
 • Var/Område: Utomhus
 • Användningsområde: Mot bladlöss
 • Behandlingsmetod: Handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 gånger per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 1,8 ml/m²
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 0,9 g fettsyra (C7-C18) kaliumsalt/m²
Baljväxter
 • Var/Område: Utomhus
 • Användningsområde: Mot bladlöss
 • Behandlingsmetod: Handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 gånger per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 3,6 ml/m²
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,85 g fettsyra (C7-C18) kaliumsalt/m²
 • Övriga villkor och förtydliganden: Gäller ej färska baljväxter
Färska örter
 • Var/Område: -
 • Användningsområde: Mot bladlöss
 • Behandlingsmetod: Handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 gånger per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 1,8 ml/m²
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 0,9 g fettsyra (C7-C18) kaliumsalt/m²
Stenfrukt och kärnfrukt
 • Var/Område: Utomhus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 gånger per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 1 ml/m² och meter kronhöjd
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 0,52 g fettsyra (C7-C18) kaliumsalt/m² och meter kronhöjd.
 • Övriga villkor och förtydliganden: Den maximala dosen vid ett behandlingstillfälle får inte överskrida 3 ml/m²
Jordgubbar
 • Var/Område: Utomhus
 • Användningsområde: Mot bladlöss
 • Behandlingsmetod: Handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 gånger per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 4 ml/m²
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2 g fettsyra (C7-C18) kaliumsalt/m²
Bär
 • Var/Område: Utomhus
 • Användningsområde: Mot bladlöss
 • Behandlingsmetod: Handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 gånger per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 2 ml/m²
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1 g fettsyra (C7-C18) kaliumsalt/m²
Prydnadsväxter
 • Var/Område: -
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 gånger per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 3,6 ml/m²
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,85 g fettsyra (C7-C18) kaliumsalt/m²

Ytterligare villkor

Skyddsavstånd vid spridning

Vid spridning av växtskyddsmedlet ska ett skyddsavstånd hållas till vatten. Spridningen får inte ske närmare än 10 meter från öppna diken samt sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant.

Växtskyddsmedel som har fått dispens och utvidgat produktgodkännande (UPMA)

Asperello (5913) – mot svampangrepp – flera grödor i växthus

Kemikalieinspektionen har godkänt ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Asperello (reg. nr 5913) mot svampangrepp i växthusodlingar av bönor, bladgrönsaker, kålgrönsaker, rädisor, stjälkgrönsaker, färska och torkade örter och jordgubbar. Godkännandet gäller så länge Asperello med reg. nr. 5913 är godkänt.

Användningsvillkor för respektive gröda

Bönor, bladgrönsaker, kålgrönsaker, stjälkgrönsaker, färska och torkade örter och bär
 • Var/Område: växthus
 • Användningsområde: mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: -
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 7 per kulturomgång
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,5 g/m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 0,5*108 CFU Trichoderma asperellum/m2

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning

Vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma ska skyddskläder, skyddshandskar och andningsskydd användas.

Utformning av växthus

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.

Omfattar inte tunnelodling.

Vertimec (4693) - insekts- och kvalsterangrepp - prydnadsväxter i växthus 

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Vertimec med reg. nr. 4693 mot insekts- och kvalsterangrepp i yrkesmässig odling av prydnadsväxter i växthus. Godkännandet gäller från och med 2023-08-10 till och med 2023-12-07.

Användningsvillkor

 • Var/Område: Prydnadsväxter i växthus
 • Användningsområde: Mot insekts- och kvalsterangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Vid angrepp
 • Max antal behandlingar under dispensperioden: 5
 • Minsta behandlings­intervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,12 ml/m²
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,16 mg abamectin/m²

Ytterligare villkor

Vid spridning

Ta bort humlekolonier och andra pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen 3 dagar efter behandlingen.

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid återinträde i behandlade utrymmen

Utrymmet ska vädras ordentligt före återinträde. Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Hantering av brukslösning

Brukslösningen ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och spridning.

Utformning av växthus

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning nr 1107/2009.

Nexide CS (5595) – insektsangrepp – flera grödor

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produkt­godkännande för mindre användnings­område (UPMA) för Nexide CS med reg. nr. 5595 mot insektsangrepp i frilandsodlingar av morot, palsternacka, rotpersilja, pepparrot, rotselleri, svartrot, rättika, majrova och kålrot. Godkännandet gäller från och med 2023–07–14 och så länge Nexide CS med reg. nr. 5595 är godkänt.

Användningsvillkor för respektive gröda

Morot, palsternacka, rotpersilja, pepparrot, rotselleri, svartrot, rättika, majrova och kålrot
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 13-49
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlings­intervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 21
 • Max dos per behandling (produkt): 0,06 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 3,6 g gammacyhalotrin/ha

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskydds­åtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Spridningsutrustning

Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 procent användas. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Anpassade skyddsavstånd vid spridning

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Vid spridning

Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.

Fibro (5817) – mot insekts- och kvalsterangrepp – i flera grödor

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Fibro med reg. nr. 5817 mot insekter och kvalster i fält- och tunnelodling av bär, grönsaker och plantskoleväxter. Mot insekter och kvalster växthus- och tunnelodling av tomat och gurka. Godkännandet gäller från och med 2023-06-30 till så länge Fibro med reg. nr. 5817 är godkänt.

Användningsvillkor

Grönsaker
 • Var/Område: Fält & tunnel
 • Användningsområde: Mot insekts- och kvalsterangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 10-89
 • Max antal behandlingar per år: 5
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt):10 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 8 kg paraffinolja/ha
Bär
 • Var/Område: Fält & tunnel
 • Användningsområde: Mot insekts- och kvalsterangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 10-89
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt):10 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 8 kg paraffinolja/ha

Plantskoleväxter

 • Var/Område: Fält & tunnel
 • Användningsområde: Mot insekts- och kvalsterangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 10-89
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt):10 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 8 kg paraffinolja/ha

Gurka och tomat

 • Var/Område: Tunnel och växthus
 • Användningsområde: Mot insekts- och kvalsterangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 10-89
 • Max antal behandlingar: 2 per kultur
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt):1 mL/m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 0,8 g paraffinolja/m2

Prydnadsväxter

 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insekts- och kvalsterangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Före BBCH 60 (före blomning)
 • Max antal behandlingar: 2 per kultur
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt):1 mL/m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 0,8 g paraffinolja/m2

Ytterligare villkor

Anpassade skyddsavstånd vid spridning med fläktspruta/bom­spruta med vertikal bom, på friland eller i tunnlar med öppna sidor, avdriftsreduktion

Ett anpassat skyddsavstånd bestäms med hjälp av säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling”

Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 procent användas.

Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för 0% avdriftsreduktion.

Vid spridning

Finns blommande växter i odlingen, får växtskyddsmedlet endast spridas mellan klockan 23-05

Utformning av växthus

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordningen 1107/2009.

Utformning av tunnelodling

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp. Omfattar inte växthus.

Halvetic (5897) – mot ogräs i odling av äpple och päron

Kemikalieinspektionen har beviljat ansökan om utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för växtskyddsmedlet Halvetic med registreringsnummer 5897 mot ogräs i odling av äpplen och päron. Godkännandet gäller fr.o.m. 2023-06-28 t.o.m. 2024-12-15.

Användningsvillkor

Äpple och päron
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/tidpunkt: -
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall: -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 6 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,08 kg glyfosat/ha.

Ytterligare villkor

Åtgärder för skydd av miljön vid behandling av enskilda växter på hårdgjorda ytor

Vid punktbehandling på hårdgjorda ytor ska följande minsta skyddsavstånd hållas:

 • 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar;
 • 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta

eller strandbrinkens överkant; och

 • 12 meter till dricksvattenbrunnar.
Vid spridning med handhållen spruta

Applicering ska ske med sprayskärm.

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Spotlight plus (5577) – ogräs, utlöpare och årsskott – flera grödor

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Spotlight Plus med reg. nr 5577.

Godkännandet gäller fr.o.m. 2023-06-22 t.o.m. så länge produktgodkännandet för Spotlight Plus gäller.

Användningsvillkor

Nyetablerade jordgubbar
 • Var/Område: Fält & tunnel
 • Användningsområde: Mot ogräs och utlöpare
 • Behandlingsmetod: Bandspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Mars-april och/eller augusti-oktober
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,8 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 48 g karfentrazonetyl/ha
 • Övriga villkor och förtydligande: Skörden får inte användas till livsmedel behandlingsåret. Totala maximala dosen får inte överskrida 0,8 L produkt per hektar och år på den yta som behandlas. Högst 30% av odlingsytan får behandlas.
Hallon, björnbär, blåbär, vinbär, krusbär och tranbär
 • Var/Område: Fält & tunnel
 • Användningsområde: Mot ogräs och årsskott
 • Behandlingsmetod: Bandspruta eller avskärmad handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Mars-april och/eller augusti-september
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 21
 • Max dos per behandling (produkt): 0,8 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 48 g karfentrazonetyl/ha
 • Övriga villkor och förtydligande: Totala maximala dosen får inte överskrida 0,8 L produkt per hektar och år på den yta som behandlas. Högst 30% av odlingsytan får behandlas.
Sparris
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta eller avskärmad handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Mars-april
 • Max antal behandlingar per år: 1 gång vartannat år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 0,3 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 20 g karfentrazonetyl/ha
Plantskoleväxter
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs och årsskott
 • Behandlingsmetod: Bomspruta eller avskärmad handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Mars-april och/eller augusti-oktober
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,8 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 48 g karfentrazonetyl/ha
 • Övriga villkor och förtydligande: Får inte användas på växter som bildat ätliga delar.
  Totala maximala dosen får inte överskrida 0,8 L produkt per hektar och år på den yta som behandlas. Högst 30% av odlingsytan får behandlas.

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarade skydd.

Totala dosen av verksamt ämne på ett fält vid odling av sparris

SPe 1 För att skydda grundvatten, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande karfentrazonetyl under det följande året när produkten har använts i odlingar av sparris.

Anpassade skyddsavstånds vid spridning med bandspruta eller bomspruta i fält, samt i tunnel med upprullade sidor

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

Vid spridning

Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.

Utformning av tunnelodling

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.

Raptol (5351) – mot trips – jordgubbar

Kemikalieinspektionen har valt att bevilja LRF:s ansökan om dispens för växtskyddsmedlet Raptol med reg. nr 5351 mot trips i odlingar av jordgubbar i fält och tunnel.

Dispensen gäller från och med 6 juni 2023 fram till 31 augusti 2023.

Användningsvillkor

Jordgubbar
 • Var/Område: Fält & tunnel
 • Användningsområde: Mot trips
 • Behandlingsmetod: Bomspruta (i tunnel också handhållen spruta)
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 51-75
 • Max antal behandlingar per år: 2 under dispensperioden
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 6 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 27,5 g pyretriner/ha, 5 kg rapsolja/ha

Ytterligare villkor

Tillredning av brukslösning

Produkten ska skakas före användning.

Vid spridning med bomspruta
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 procent användas.
 • Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.
Vid spridning med handhållen spruta i tunnelodlingar

Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska tunnelns långsidor vara nedrullade. Alternativt ska applicering ske med sprayskärm.

Vid spridning

Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.

Utformning av tunnelodling

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.

Talius (5813) – mot mjöldagg – jordgubbar

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Talius med reg. nr. 5813 mot mjöldagg i odling av jordgubbar på friland och i tunnel. Godkännandet gäller från och med 2023-06-01 till så länge Talius med reg. nr. 5813 är godkänt.

Användningsvillkor

Jordgubbar
 • Var/Område: Fält och tunnel
 • Användningsområde: Mot mjöldagg
 • Behandlingsmetod: Bandspruta
 • Utvecklingsstadium: BBCH: 41-92
 • Maxantal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 250 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 50g prokinazid/ha

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.

Vid arbete med behandlade växtdelar ska arbetskläder som täcker armar, ben och bål användas under de första 8 dygnen.

Vid påfyllning av sprututrustning ska preparatpåfyllare användas. Saknas möjligheten att använda en sådan ska ansiktsskydd användas.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Anpassade skyddsavstånd vid spridning

Vid spridning med bomspruta ska ett anpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassat skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

Utformning av tunnelodling

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.

Karate 5 SC (inget registreringsnummer) – insektsangrepp – babyleaf och purjolök

Kemikalieinspektionen har valt att bevilja LRF:s ansökan om dispens för Växtskyddsmedlet Karate 5 CS med aktiv substans lambda-cyhalotrin. Dispensen gäller mot angrepp av jordloppor i yrkesmässig odling av babyleaf och mot angrepp av trips i yrkesmässig odling av purjolök på friland.

Dispensen gäller från och med 2023-06-01 till och med 2023-09-15.

Produkten har inget svenskt registreringsnummer då den inte är godkänd i Sverige.

Användningsvillkor för respektive gröda

Späda bladgrönsaker (baby-leaf)
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot jordloppor
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/tidpunkt: BBCH 09-18
 • Max antal behandlingar: 2 under dispensperioden
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 12
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 150 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 7,5 g lambda-cyhalotrin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Dispensen får bara användas om Raptol redan använts 2 gånger på fältet under säsongen.
Purjolök
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot trips
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/tidpunkt: BBCH 12-47
 • Max antal behandlingar: 2 under dispensperioden
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 150 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 7,5 g lambda-cyhalotrin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: -

Ytterligare villkor

Personlig utrustning

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Arbete med behandlade växtdelar

Skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 11 dagarna efter behandling. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas i ytterligare 6 dagar vid återinträde i behandlade områden.

Vid spridning

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Vid spridning ska utrustning som reducerar avdriften med minst 90 % användas.

Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.

Mospilan SG (5708) – insektsangrepp – jordgubbar och hallon

Kemikalieinspektionen har beviljat ansökan om utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för växtskyddsmedlet Mospilan SG med registreringsnummer 5708 mot insektsangrepp i jordgubbsodling och tunnelodling av hallon. Godkännandet gäller fr.o.m. 2023-05-12 till så länge Mospilan SG med reg. nr. 5708 är godkänt.

Användningsvillkor

Jordgubbar
 • Var/Område: Fält, Tunnel, Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta friland och tunnel, sprutning växthus
 • Utvecklingsstadium/tidpunkt: BBCH 41-85
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall: -
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 250 g/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 50 g acetamiprid/ha
Hallon
 • Var/Område: Tunnel
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/tidpunkt: BBCH 39-89
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall: -
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 250 g/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 50 g acetamiprid/ha

Ytterligare villkor

Vid användning med handhållen spruta i fält samt i tunnel med upprullade sidor

Vid spridning ska munstycket riktas nedåt och utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % ska användas.

Vid användning av bomspruta i fält samt i tunnel med upprullade sidor

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom ". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.

Vid spridning närmare än 100 meter från omgivande miljö, ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Spridningsutrustning vid användning med fläktspruta i tunnel med upprullade sidor

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling".

Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan. Vid spridning närmare än 100 meter från omgivande miljö, ska utrustning som reducerar avdriften med minst 75 % användas. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för 0% avdriftsreduktion.

Utformning av växthus

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.

Omfattar inte tunnelodling.

Utformning av tunnelodling

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.

Omfattar inte växthus.

Boxer (5760) – ogräs – flera grödor

Kemikalieinspektionen har godkänt LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Boxer med registrerings­nummer 5760 mot ogräs i frilandsodlingar av jordgubbar, sparris, bruna bönor, kepalök, knipplök, vitlök, purjolök, morot, palsternacka, rotpersilja och rotselleri. Godkännandet gäller från och med den 4 april 2023 och så länge Boxer med registrerings­nummer 5760 är godkänt.

Användningsvillkor

Jordgubbar
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/tidpunkt: Efter skörd, tidigast från 1 september
 • Utvecklingsstadium/tidpunkt (planteringsåret): Tidigast 2 veckor efter plantering före 31 maj eller från 1 september.
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall: 14 dygn
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 2,5 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,0 kg prosulfokarb/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Skörden under planteringsåret får inte användas till konsumtion. Totala maximala dosen får inte överstiga 5 L produkt/ha och år.
Sparris
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/tidpunkt: Efter skörd före 31 maj eller från 1 september.
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 3,2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,6 kg prosulfokarb/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: -
Bruna bönor
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ tidpunkt: Före uppkomst före 31 maj
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 3,0 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,4 kg prosulfokarb/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: -
Kepalök och knipplök (av kepalök och salladslök)
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/tidpunkt: Från före uppkomst till och med BBCH 14 före 31 maj
 • Max antal behandlingar per år: 4
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 60
 • Max dos per behandling (produkt): 2,0 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,6 kg prosulfokarb/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år
Vitlök
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/tidpunkt: Från före uppkomst till och med BBCH 14 före 31 maj eller från 1 september
 • Max antal behandlingar per år: 4
 • Minsta behandlingsintervall: 5 dygn
 • Karenstid: 70 dygn
 • Max dos per behandling (produkt): 2,0 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,6 kg prosulfokarb/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.
Purjolök
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/tidpunkt: Från före uppkomst till och med BBCH 14 före 31 maj
 • Max antal behandlingar per år: 4
 • Minsta behandlingsintervall: 5 dygn
 • Karenstid: 80 dygn
 • Max dos per behandling (produkt): 2,0 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,6 kg prosulfokarb/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.
Morot, palsternacka, rotpersilja och rotselleri
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/tidpunkt: BBCH 11-14 före 31 maj
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall: 5 dygn
 • Karenstid: 80 dygn
 • Max dos per behandling (produkt): 2,0 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,6 kg prosulfokarb/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment med risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskydds­åtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid spridning på våren fram till 31 maj
 • Det fordon som används vid spridning av växtskydds­medlet ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter.
 • Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 75 % ska användas. Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska alltid avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet.
Vid spridning på hösten, från 1 september
 • Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter.
 • Produkten får inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.
 • Spridning ska göras mellan klockan 18 och klockan 03.
 • Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning.
 • Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.
 • Avdrifts­reducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 90 % ska användas.
 • Körhastigheten får vara max 8 km/h.
 • Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska alltid avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Goltix Gold (5625) – örtogräs – kepalök, morot, palsternacka och rotpersilja

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Goltix Gold med reg. nr. 5625 mot örtogräs i odlingar av kepalök, morot, palsternacka och rotpersilja. Godkännandet gäller från och med 2023-03-28 och så länge Goltix Gold med reg. nr. 5625 är godkänt.

Användningsvillkor för respektive gröda

Kepalök
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot örtogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Efter sådd, före uppkomst, mars-maj
 • Max antal behandlingar per år: 1 gång vart tredje år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 1,5 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1050 g metamitron/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Produkten får inte användas mer än vart 3:e år på samma fält, eftersom metamitron och dess metabolit riskerar att läcka till grundvattnet.
Morot, rotpersilja och palsternacka
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot örtogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Efter sådd, före uppkomst, mars-juni
 • Max antal behandlingar per år: 1 gång vart tredje år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 1,5 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1050 g metamitron/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Produkten får inte användas mer än vart 3:e år på samma fält, eftersom metamitron och dess metabolit riskerar att läcka till grundvattnet.

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Anpassade skyddsavstånd vid spridning

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan.

Difcor 250 EC (5601) – svamp – morot

Kemikalieinspektionen har godkänt LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Difcor 250 EC med reg. nr. 5601 mot svampangrepp i odlingar av morötter på friland. Godkännandet gäller från och med 2023-03-28 och så länge Difcor 250 EC med reg. nr. 5601 är godkänt.

Användningsvillkor

Morot
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 40–49
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 0,5 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 125 g difenokonazol/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden:
  • Morotsblasten får inte användas till livsmedel eller foder.
  • Eftersom en metabolit till difenokonazol riskerar att läcka till grundvattnet behövs följande restriktioner:
  • Om behandling ska utföras varje år på samma fält får maximalt 0,5 liter produkt/ha användas varje enskilt år.
  • Om behandlingen ska utföras vart tredje år på samma fält får maximalt 1 liter produkt/ha användas under behandlingsåret.

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid återinträde i behandlade områden

Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlade områden under de första 8 dygnen efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom."

Skydd av grundvatten

SPe 1: För att skydda grundvatten får inte andra produkter märkta med att de ger upphov till 1,2,4-triazol användas under samma år, om inte dosen för varje produkt minskas proportionellt baserat på produkternas maximala dos.

Skydd av grundvatten

SPe 1: För att skydda grundvatten, använd inte produkter märkta med att de ger upphov till 1,2,4-triazol under samma år eller det efterföljande året på samma fält när produkten använts med dosen 1,0 liter/ha och år i odlingar av morötter.

Arkiv för dispenser av växtskyddsmedel

Här finns ett arkiv över växtskyddsmedel som fick dispens och utvidgat produktgodkännande 2018, 2019, 2020, 2021 och 2022.

Senast granskad: 2023-09-08