Godkända växtskyddsmedel för trädgårdsproduktion

Här kan du hålla dig uppdaterad över vilka växtskyddsmedel som är godkända för trädgårdsproduktion, vilka som har fått dispens eller har fått utökat produktgodkännande för 2022.

Godkända växtskyddsmedel 2022

Vi sammanställer varje år broschyrer med listor över godkända växtskyddsmedel för frilandsgrönsaker, frukt, bär, plantskola, prydnadsväxter i växthus och grönsaker i växthus. I listorna framgår även vilka medel som är godkända i ekologisk odling.

Nya godkända växtskyddsmedel 2022

Lalstop G46 WG (5738) – svampangrepp - jordgubbar

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännandet för fungiciden Lalstop G46 WG (reg. 5738) mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar i fält och tunnel. Godkännandet gäller från 2022-02-18 till och med 2035-03-31.

Användningsvillkor

 • Var/Område: Fält och tunnel
 • Användningsområde: Mot gråmögel (Botrytis sp.)
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 59-73
 • Max antal behandlingar per år: 4
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 6
 • Max dos per behandling (produkt): 300 g/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,7x10 (upphöjt till 11) cfu Clonostachys rosea strain J1446/ha

Ytterligare villkor

Personlig utrustning:

Skyddskläder, skyddshandskar och andningsskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Hantering av brukslösning:

Brukslösningen ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och spridning.

Brukslösningen ska användas samma dag som den tillreds.

Utformning av tunnelodling:

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.

Omfattar inte växthus.

Ethosat (5753) – Ogräs – Rödbeta

Kemikalieinspektionen har beviljat ADAMAs ansökan om produktgodkännande för Ethosat med reg. nr. 5753 mot ogräs i odlingar av rödbetor. Godkännandet gäller från 2022‑04‑06 till och med 2032‑10‑31.

Användningsvillkor:

Rödbetor

Var/Område: Fält
Användningsområde: Mot ogräs
Behandlingsmetod: Bomspruta
Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 00-18 (Endast vårbehandling)
Max antal behandlingar per år: 3 gånger under behandlingsåret, vart tredje år
Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
Karenstid (dygn): -
Max dos per behandling (produkt): 600 ml/ha
Max dos per behandling (verksamt ämne): 300g etofumesat/ha

Övriga villkor och förtydliganden:

 • Gäller ej babyleaf
 • Totala maximala dosen får inte överskrida 200 ml produkt per hektar mellan BBCH 00‑10.
 • Totala maximala dosen får inte överskrida 600 ml produkt per hektar under behandlingsåret.

Ytterligare villkor

Tillredning av brukslösning:

Produkten ska skakas eller röras om före användning.

Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets (5755) – svampangrepp – grönsaker i växthus

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännandet för fungiciden Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets (reg. nr 5755) mot svampangrepp i odlingar av grönsaker i växthus. Godkännandet gäller från 2022‑04‑21 till och med 2023‑12‑31.

Användningsvillkor för respektive gröda:

Grönsaker:

 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Förångning
 • Max dos per behandling (produkt): 0,64 g/100 m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 0,64 g svavel/100 m2
 • Övriga villkor och förtydliganden: Förångning ska ske under 8 timmar. 0,4 g svavel/h ska evaporera

Ytterligare villkor

Behandling och återinträde

Kontrollera att inga människor eller djur befinner sig i växthuset när behandling ska utföras. De aggregat som används för förångning ska slås på utanför växthuset.

Växthuset ska vara låst under behandling och fram tills dess att vädringen avslutats.

Före återinträde ska växthuset vädras under minst 1 timme.

Personlig utrustning

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Växtskyddsmedel som har fått dispens och utvidgat produktgodkännande (UPMA)

Raptol (5351) – Insektsangrepp - Havtorn och blommande kål

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Raptol med reg. Nr 5351 mot insektsangrepp i fältodlingar av havtorn och blommande kål. Godkännande gäller från och med 2022-01-25 och så länge Raptol med reg. nr 5351 är godkänt.

Användningsvillkor för respektive gröda:

Blommande kål (till exempel blomkål och broccoli)

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 12-49
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 6 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 27,5 g pyretriner/ha, 5 kg rapsolja/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.

Havtorn

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 31-87
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 10 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 45,9 g pyretriner/ha, 8,3 kg rapsolja/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.

Ytterligare villkor

Vid användning av bomspruta:

Utrustning som reducerar avdriften ska användas vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken.

 • Vid spridning i växter högre än 50 cm ska utrustning som reducerar avdriften med minst 75 % användas.
 • Vid spridning i växter lägre än 50 cm ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas.

Vid användning av fläktspruta:

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds " Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling.

 • Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som - reducerar avdriften med minst 90 % användas.
 • Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion.

Vid spridning:

Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker föda.

Flipper (5512) – Insektsangrepp - Växthusodling av flera olika grödor

Kemikalieinspektionen har beviljat Alpha BioPesticides ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Flipper med reg. nr 5512 mot insektsangrepp i växthusodlingar av stenfrukter (aprikos, persika, nektariner), bärbuskar (vinbär, krusbär, blåbär, tranbär, mullbär, fläderbär, nypon, björnbär, hallon, blåhallonbjörnbärsliknande bär som åkerbär, brambleberries, bilberries, loganbär och hallonhybrider), sallatsväxter och bladgrönsaker (även späda blad), kryddväxter, chili och paprika, pumpa, melon, vattenmelon, prydnadsväxter och plantskoleväxter.

Godkännandet gäller från och med 2022-03-17 och så länge Flipper med reg. nr 5512 är godkänt.

Användningsvillkor för respektive gröda:

Stenfrukter (aprikos, persika, nektariner)

 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 per odlingssäsong
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 1
 • Max dos per behandling (produkt): 10 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 4,8 kg fettsyra (C7‑C18) kaliumsalt/ha

Bärbuskar (vinbär, krusbär, blåbär, tranbär, mullbär, fläderbär, nypon, björnbär, hallon, blåhallonbjörnbärsliknande bär som åkerbär, brambleberries, bilberries, loganbär och hallonhybrider)

 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 per odlingssäsong
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 1
 • Max dos per behandling (produkt): 10 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 4,8 kg fettsyra (C7‑C18) kaliumsalt/ha

Sallatsväxter och bladgrönsaker (även babyleaf)

 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 per odlingssäsong
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 1
 • Max dos per behandling (produkt): 5 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,4 kg fettsyra (C7‑C18) kaliumsalt/ha

Kryddväxter

 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 per odlingssäsong
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 1
 • Max dos per behandling (produkt): 5 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,40 kg fettsyra (C7‑C18) kaliumsalt/ha

Chili och paprika

 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 per odlingssäsong
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 1
 • Max dos per behandling (produkt): 16 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 7,84 kg fettsyra (C7‑C18) kaliumsalt/ha

Melon och pumpa

 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 per odlingssäsong
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 1
 • Max dos per behandling (produkt): 16 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 7,84 kg fettsyra (C7‑C18) kaliumsalt/ha

Plantskoleväxter och prydnadsväxter

 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 per odlingssäsong
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 1
 • Max dos per behandling (produkt): 10 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 4,80 kg fettsyra (C7‑C18) kaliumsalt/ha

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning:

Skyddshandskar och skyddsglasögon ska användas vid hantering av produkten. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Utformning av växthus:

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd.

Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordningen 1107/2009. Det omfattar inte tunnelodling.

Nexide CS (5595) – Insektsangrepp – Huvudkål, brysselkål, rödbeta och åkerböna

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Nexide CS med reg. nr 5595 mot insektsangrepp i fältodlingar av huvudkål, brysselkål, rödbeta och åkerböna (för humankonsumtion). Godkännandet gäller från och med 2022-03-24 och så länge Nexide CS med reg. nr 5595 är godkänt.

Användningsvillkor för respektive gröda:

Huvudkål och brysselkål

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 10-49
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 5
 • Max dos per behandling (produkt): 60 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 3,6 g gamma-cyhalotrin/ha

Rödbeta

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 13-43
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 10
 • Max dos per behandling (produkt): 60 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 3,6 g gamma-cyhalotrin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Får inte användas till babyleaf

Åkerböna

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 10-69
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 60 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 3,6 g gamma-cyhalotrin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Behandlad gröda får inte användas till foder

Ytterligare villkor

Vid spridning:

Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.

Åtgärder vid spridning:

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

 • Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 procent användas.
 • Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Personlig skyddsutrustning:

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid återinträde i behandlade områden

Efter behandling av huvudkål och brysselkål ska skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 13 dygnen. Därefter ska arbetskläder användas i ytterligare 36 dygn vid återinträde i behandlade områden.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Fenix (5288) – Ogräs - Purjolök, salladslök och gräslök

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Fenix med reg. nr 5288 mot ogräs i frilandsodlingar av purjolök, salladslök och gräslök. Godkännande gäller från och med 2022-04-06 och så länge Fenix med reg. nr 5288 är godkänt.

Användningsvillkor för respektive gröda:

Purjolök

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 11-16
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 45
 • Max dos per behandling (produkt): 250 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g aklonifen/ha

Salladslök och gräslök

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 00-14
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 45
 • Max dos per behandling (produkt): 250 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g aklonifen/ha

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning:

Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid återinträde i behandlade områden

Skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 8 dygnen efter behandling. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas i 36 dygn vid återinträde i behandlade områden.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta:
Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets (5755) – svampangrepp – Växthusodling av flera olika grödor

Kemikalieinspektionen har beviljat Azufrera y Fertilizantes Pallarés S.A. ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för fungiciden Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets (reg. nr 5755) mot svampangrepp i odlingar av kryddor, bär och småfrukter, plantskoleväxter, prydnadsväxter, snittblommor och medicinalväxter i växthus. Godkännande gäller från och med 2022‑04‑21 och så länge Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets med reg. nr 5755 är godkänt.

Användningsvillkor för respektive gröda

Kryddor
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Förångning
 • Max dos per behandling (produkt): 0,32 g/100 m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 0,32 g svavel/100 m2
 • Övriga villkor och förtydliganden: Förångning ska ske under 8 timmar. 0,4 g svavel/h ska evaporera
Bär och småfrukter
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Förångning
 • Max dos per behandling (produkt): 0,32 g/100 m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 0,32 g svavel/100 m2
 • Övriga villkor och förtydliganden: Förångning ska ske under 8 timmar. 0,4 g svavel/h ska evaporera
Plantskoleväxter, prydnadsväxter och snittblommor
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Förångning
 • Max dos per behandling (produkt): 3,2 g/100 m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 3,2 g svavel/100 m2
 • Övriga villkor och förtydliganden: Förångning ska ske under 8 timmar. 0,4 g svavel/h ska evaporera
Medicinalväxter
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Förångning
 • Max dos per behandling (produkt): 1,28 g/100 m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,28 g svavel/100 m2
 • Övriga villkor och förtydliganden: Förångning ska ske under 8 timmar. 0,4 g svavel/h ska evaporera

Ytterligare villkor

Behandling och återinträde

Kontrollera att inga människor och djur befinner sig i växthuset när behandling ska utföras. De aggregat som används för förångning ska slås på utanför växthuset.

Växthuset ska vara låst under behandling och fram tills dess att vädringen avslutats.

Växthuset ska vädras under minst 1 timme, före återinträde.

Personlig utrustning

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Arkiv för dispenser av växtskyddsmedel

Här finns ett arkiv över växtskyddsmedel som fick dispens och utvidgat produktgodkännande 2018, 2019, 2020 och 2021.

Senast granskad: 2022-04-08