Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Godkända växtskyddsmedel för trädgårdsproduktion

Här kan du hålla dig uppdaterad över vilka växtskyddsmedel som är godkända för trädgårdsproduktion, vilka som har fått dispens eller har fått utökat produktgodkännande för 2020.

Godkända växtskyddsmedel 2020

Vi sammanställer varje år broschyrer med listor över godkända växtskyddsmedel för frilandsgrönsaker, frukt, bär, plantskola, prydnadsväxter i växthus och grönsaker i växthus. I listorna framgår även vilka medel som är godkända i ekologisk odling.

Nya godkända växtskyddsmedel

Här listar vi nya växtskyddsmedel som har godkänts och preparat som har fått beviljade dispenser eller utvidgat produktgodkännande (UPMA) under året.

Madex TOP mot larver av äppelvecklare (Cydia pomonella)

Kemikalieinspektionen har godkänt LRF:s ansökan om produktgodkännande för Madex TOP med reg.nr. 5598. Godkännandet gäller från och med 12 februari 2020 och så länge som produktgodkännandet för Madex TOP (5598) gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Gröda/område: äpple och päron
 • Syfte: mot larver av äppelvecklare (Cydia pomonella)
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Max dos per behandling: 100 mL/ha
 • Max antal behandlingar: 10 per säsong

Ytterligare villkor:

 • Använd skyddshandskar och andningsskydd vid hantering av produkten.
 • Använd skyddskläder, skyddshandskar och andningsskydd vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.
 • Om andra hälsoskyddsåtgärder ger minst motsvarande skydd kan du använda dem i stället.

Credit Xtreme

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännandet för Credit Xtreme.

Godkännandet gäller från och med den 18 mars 2020.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Gröda/område: efter skörd och före uppkomst av grödor
 • Syfte: mot ogräs och annan vegetation
 • Behandlingsmetod: momspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): -
 • Max dos per behandling: 2 L/Ha
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -

Övriga villkor:

 • Varje rad representerar en behandlingsstrategi.
 • Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Gröda/område: Ärter

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: traktorburen avstrykare
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 85-87
 • Max dos per behandling: 2,66 L/Ha
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 7 dygn

Övriga villkor:

 • Varje rad representerar en behandlingsstrategi.
 • Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Gröda/område: Fruktodlingar

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): -
 • Max dos per behandling: 4 L/Ha
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -

Övriga villkor:

 • Varje rad representerar en behandlingsstrategi.
 • Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Gröda/område: Barrträd och vedartade växter i plantskolor

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): -
 • Max dos per behandling: 5 L/Ha
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -

Övriga villkor:

 • Varje rad representerar en behandlingsstrategi.
 • Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Gröda/område: Andra användningsområden än övriga godkända där vegetation är oönskad

 • Syfte: mot ogräs och annan vegetation
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): -
 • Max dos per behandling: 4 L/Ha
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -

Övriga villkor:

 • Varje rad representerar en behandlingsstrategi.
 • Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Ytterligare villkor

Åtgärder för skydd av miljön vid punktbehandling på hårdgjorda ytor:

Håll minst följande skyddsavstånd vid punktbehandling på hårdgjorda ytor:

 • 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
 • 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
 • 12 meter till dricksvattenbrunnar.
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta:

Anpassa skyddsavståndet enligt Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Orocide Plus mot spinnkvalster och mjöllus/vita flygare

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännandet för Orocide Plus.

Godkännandet gäller från och med den 27 mars 2020.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Gröda/område: Växthusodling av tomat, paprika och chili.
 • Syfte: Mot spinnkvalster (Tetranychidae) och mjöllus/vita flygare (Trialeurodes vaporariorum)
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Max dos per behandling: 0,8 ml/m²
 • Max antal behandlingar: 6 stycken per år

Växtskyddsmedel som har fått dispens och utvidgat produktgodkännande (UPMA)

Select Plus mot gräsogräs i frilandsodling av plantskoleväxter — UPMA

Kemikalieinspektionen har bifallit LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Select Plus med reg.nr. 5293. Godkännandet gäller från och med den 2 mars och så länge som produktgodkännandet för Select Plus (5293) gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Gröda/område: frilandsodling av plantskoleväxter
 • Syfte: mot gräsogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): april till oktober
 • Max dos per behandling: 2,0 L/ha (200–400 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar: 1 per år

Övriga villkor:

 • Får inte användas på växter som har bildat ätliga delar.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Använd arbetskläder som täcker armar, ben och bål vid arbete med behandlade växtdelar när arbetet sker tidigare än 45 dagar efter behandling.
 • Om andra hälsoskyddsåtgärder ger minst motsvarande skydd kan du använda dem i stället.

Boxer reg nr 5565

Kemikalieinspektionen har godkänt LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för användningsområde (UPMA) för Boxer med reg nr. 5565. Godkännandet gäller från och med den 16 april 2020 och så länge Boxer med reg nr. 5565 är godkänt.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: Frilandsodling av jordgubbar

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): efter skörd
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 2,5 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,0 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Totala maximala dosen får inte överstiga 5 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200–300 L vatten/ha

Gröda/område: Planteringsåret för frilandsodlade jordgubbar

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): tidigast 2 veckor efter plantering fram till mitten av oktober
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 2,5 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,0 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Skörden under planteringsåret får inte användas till konsumtion.
 • Totala maximala dosen får inte överstiga 5 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200–300 L vatten/ha

Gröda/område: Frilandsodling av sparris

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): efter skörd
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 3,2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,6 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Rekommenderad vattenmängd: 200–300 L vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av bruna bönor

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): före uppkomst
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 3 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,4 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Rekommenderad vattenmängd: 200-300 L vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av kepalök och knipplök (av kepalök och salladslök)

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): före uppkomst och/eller BBCH 11‑13
 • Max antal behandlingar per år: 4
 • Behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 60
 • Max dos per behandling (produkt): 2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,6 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200–300 L vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av vitlök

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): före uppkomst och/eller BBCH 11‑13
 • Max antal behandlingar per år: 4
 • Behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 70
 • Max dos per behandling (produkt): 2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,6 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200–300 L vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av purjolök

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Före uppkomst och/eller BBCH 11‑13
 • Max antal behandlingar per år: 4
 • Behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 80
 • Max dos per behandling (produkt): 2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,6 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200-300 L vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av morot, palsternacka och rotpersilja

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 11‑14
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 80
 • Max dos per behandling (produkt): 2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,6 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200-300 L vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av rotselleri

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 11‑14
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 80
 • Max dos per behandling (produkt): 2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,6 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200-300 L vatten/ha

Comet Pro

Kemikalieinspektionen har godkänt LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Comet Pro med reg. nr. 5163 mot svampangrepp i frilandsodling av gräslök, salladslök, rödbetor, rotselleri, kålrot, pepparrot och rova. Godkännandet gäller från och med den 28 april 2020 och så länge Comet Pro med reg. nr. 5163 är godkänt.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda: Gräslök och Salladslök

 • Användningsområde: mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 12‑47, fram till mitten av augusti
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 0,5 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 100 pyraklostrobin/ha
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 150–300 l vatten/ha

Gröda: Rotselleri, Kålrot, Pepparrot och Rova

 • Användningsområde: mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 41‑49, dock senast till och med 31 augusti
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 28
 • Max dos per behandling (produkt): 0,6 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 120 g pyraklostrobin/ha
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 150–300 l/ha

Gröda: Rödbetor

 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 39‑49, dock senast till och med 31 augusti
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 28
 • Max dos per behandling (produkt): 0,6 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 120 g pyraklostrobin/ha
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 150–300 l vatten/ha

Övriga villkor

 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom."
 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten.
 • Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.

Proman reg nr 5348

Kemikalieinspektionen har godkänt ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Proman med reg. nr. 5348 mot ogräs i utsädesodling av spenat och ärter samt mot ogräs i frilandsodling av jordgubbar under planteringsåret. Godkännandet gäller från och med den 5 maj 2020 och så länge som produktgodkännandet för Proman 5348 gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda: Frilandsodling av spenat och ärter för utsädesproduktion

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): före uppkomst (BBCH 00-09)
 • Max dos per behandling: 1,0 l/ha (200–600 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar per år: 1

Övriga villkor:

 • Produkten får inte användas mer än vart tredje år på samma fält, eftersom metobromuron riskerar att läcka till grundvatten.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Gröda: Frilandsodling av jordgubbar

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Senast 7 dagar efter utplantering. Endast vårbehandling senast 15 juni.
 • Max dos per behandling: 1,0 l/ha (200–600 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar per år: 1

Övriga villkor:

 • Produkten får inte användas mer än vart tredje år på samma fält, eftersom metobromuron riskerar att läcka till grundvatten.
 • Skörd under behandlingsåret får inte gå till konsumtion.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Övrig information

 • Proman kan vid fel användningstidpunkt ge betydande fytotoxiska skador i jordgubbar. Risken för skadorna är minst direkt efter plantering och ökar i takt med plantornas etablering. Därför begränsas tidsramen för användningen till senast 7 dagar efter planteringen.
 • Erfarenhet om blandningseffekter och risker för kumulativ toxicitet är begränsad. Testa på en mindre yta.

Arkiv för dispenser av växtskyddsmedel

Här finns ett arkiv över växtskyddsmedel som fick dispens och utvidgat produktgodkännande 2018 och 2019.

Senast uppdaterad: 2020-05-18