Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Godkända växtskyddsmedel för trädgårdsproduktion

Hitta på sidan

Här kan du hålla dig uppdaterad över vilka växtskyddsmedel som är godkända för trädgårdsproduktion, vilka som har fått dispens eller har fått utökat produktgodkännande för 2021.

Godkända växtskyddsmedel 2021

Vi sammanställer varje år broschyrer med listor över godkända växtskyddsmedel för frilandsgrönsaker, frukt, bär, plantskola, prydnadsväxter i växthus och grönsaker i växthus. I listorna framgår även vilka medel som är godkända i ekologisk odling.

Nya godkända växtskyddsmedel

Här listar vi nya växtskyddsmedel som har godkänts och preparat som har fått beviljade dispenser eller utvidgat produktgodkännande (UPMA) under året.

Har ännu inte kommit några godkännanden 2021.

Växtskyddsmedel som har fått dispens och utvidgat produktgodkännande (UPMA)

Centium i nyetablering av jordgubbar samt palsternackor, mangold och babyleaf

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Centium innehållande det aktiva ämnet klomazon. Centium får användas mot ogräs i palsternackor och mangold så länge Centium med reg. nr 4778 är godkänt och med följande villkor:

Nyetablering av jordgubbar

 • Max dos per behandling: 0,25 L Centium per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandlingar
 • Behandlingstidpunkt: endast vårbehandling
 • Karenstid: -
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

OBS! Skörden får inte användas till livsmedel under behandlingsåret.

Palsternackor

 • Max dos per behandling: 0,08 L Centium per ha
 • Antal behandlingar: max 2 behandlingar med minst 7 dygns intervall
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 11-14 (palsternackorna har 1-4 blad)
 • Karenstid: -
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

Mangold

 • Max dos per behandling: 0,1 L Centium per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 00-07 (före grödans uppkomst)
 • Karenstid: 35 dagar
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

Endast fältanvändning.

Babyleaf

I samband med LRFs ansökan om UPMA för Centium i mangold meddelade Kemikalieinspektionen att användningen av Centium i spenat och mangold även innefattar babyleaf-odling av dessa grödor. Observera att godkännande i spenat vanligtvis INTE innefattar babyleaf!

Centium i Babyleaf-odling av mangold
 • Max dos per behandling: 0,1 L Centium per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 00-07 (före grödans uppkomst)
 • Karenstid: 35 dagar
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

Endast fältanvändning.

Centium i Babyleaf-odling av spenat
 • Max dos per behandling: 0,15 L Centium per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: före grödans uppkomst
 • Karenstid: 35 dagar
 • Behandlingsutrustning: sprutning

Endast frilandsodling.

Clomate i morötter, rödbetor och bönor

Kemikalieinspektionen har beviljat Albaugh TKIs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Clomate innehållande det aktiva ämnet klomazon. Clomate får användas mot ogräs i morötter, rödbetor och bönor för livsmedelsändamål så länge Clomate med reg. nr 5521 är godkänt och med följande villkor:

Morötter

 • Max dos per behandling: 0,25 L Clomate per ha
 • Total max dos per år: 0,25 L Clomate per ha
 • Antal behandlingar: max 3 behandlingar med minst 7 dygns intervall
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 00-14 (fram till morötterna har 4 blad)
 • Karenstid: -
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

Rödbetor (gäller ej babyleaf)

 • Max dos per behandling: 0,2 L Clomate per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 12-18 (rödbetorna har 2-8 blad)
 • Karenstid: -
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

Bönor för livsmedelsändamål (gäller ej torkade sojabönor)

 • Max dos per behandling: 0,25 L Clomate per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 00-08 (före grödans uppkomst)
 • Karenstid: -
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

Starane 333 HL i kepalök

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Starane 333 HL innehållande det aktiva ämnet fluroxipyr. Starane 333 HL får användas mot örtogräs i kepalök så länge Starane 333 HL med reg. nr 5234 är godkänt och med följande villkor:

 • Max dos per behandling: 0,15 L Starane 333 HL per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 012-15 (från vimpelstadiet fram till löken har 5 blad)
 • Karenstid: 90 dagar
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 100-300 L/ha.

Switch 62,5 WG

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Switch 2,5 WG innehållande de aktiva ämnena fludioxonil och cyprodinil. Switch 62,5 WG får användas mot svampangrepp i tunnelodlingar av jordgubbar så länge Switch 62,5 WG med reg. nr 4587 är godkänt och med följande villkor:

Jordgubbar i tunnel

 • Max dos per behandling: 1 kg Switch 62,5 WG per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 55-89
 • Karenstid: 1 dag
 • Behandlingsutrustning: bandspruta

Rekommenderad vattenmängd: 500-2 000 L/ha.

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp. Godkännandet omfattar inte växthus.

Arkiv för dispenser av växtskyddsmedel

Här finns ett arkiv över växtskyddsmedel som fick dispens och utvidgat produktgodkännande 2018, 2019 och 2020.

Senast uppdaterad: 2021-05-06