Godkända växtskyddsmedel för trädgårdsproduktion

Hitta på sidan

Här kan du hålla dig uppdaterad över vilka växtskyddsmedel som är godkända för trädgårdsproduktion, vilka som har fått dispens eller har fått utökat produktgodkännande för 2021.

Godkända växtskyddsmedel 2021

Vi sammanställer varje år broschyrer med listor över godkända växtskyddsmedel för frilandsgrönsaker, frukt, bär, plantskola, prydnadsväxter i växthus och grönsaker i växthus. I listorna framgår även vilka medel som är godkända i ekologisk odling.

Nya godkända växtskyddsmedel

Här listar vi nya växtskyddsmedel som har godkänts och preparat som har fått beviljade dispenser eller utvidgat produktgodkännande (UPMA) under året.

Harmonix FOLIAPLUS (5704) – ogräs, mossa och levermossa

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännandet för herbiciden Harmonix FOLIAPLUS (reg. 5704) mot ogräs, mossa och levermossa. Godkännandet gäller från 2021-09-07 till och med 2023-08-31.

Användningsvillkor

 • Användningsområde: Mot ogräs, mossa och levermossa.
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Februari - September
 • Max antal behandlingar per år: 8
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 21
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 120 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 30 kg pelargonsyra/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Omfattar inte användning i tunnel eller växthus.

Ytterligare villkor

 • Brukslösningen ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och spridning.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Växtskyddsmedel som har fått dispens och utvidgat produktgodkännande (UPMA)

Apron XL

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om dispens från förbudet att så frön betade med växtskyddsmedlet Apron XL innehållande den verksamma substansen metalaxyl-M (registreringsnummer 5635) i frilandsodlingar av rödbeta, morot, gurka, dill, persilja, spenat, babyleaf, ärter och bönor.

Godkännandet gäller från 2021-06-08 till 2021-07-31.

Gröda/område

Rödbeta, morot, gurka, dill, persilja, spenat, babyleaf, ärter och bönor.

 • Syfte: mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Sådd av betat frö

Rödbeta

 • Produkt: 50mL/100 kg frö
 • Verksamt ämne 17g/100 kg frö

Morötter, gurka, bönor, ärter

 • Produkt: 100 mL/100 kg frö
 • Verksamt ämne: 34g/100 kg frö

Dill, persilja, spenat, babyleaf

 • Produkt: 200 mL/100 kg frö
 • Verksamt ämne: 68g/100 kg frö

Övriga villkor

 • Personlig skyddsutrustning: Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Skydd av fåglar och däggdjur: Sådda frön ska nedmyllas helt och hållet i jorden, även i slutet av raderna. Spill ska avlägsnas. Ytterligare ska åtgärder vidtas för att hindra fåglar och däggdjur från att komma åt sådda frön fram till det att fröna har grott. Dessa åtgärder kan till exempel omfatta täckning av odlingarna


Centium i nyetablering av jordgubbar samt palsternackor, mangold och babyleaf

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Centium innehållande det aktiva ämnet klomazon. Centium får användas mot ogräs i palsternackor och mangold så länge Centium med reg. nr 4778 är godkänt och med följande villkor:

Nyetablering av jordgubbar

 • Max dos per behandling: 0,25 L Centium per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandlingar
 • Behandlingstidpunkt: endast vårbehandling
 • Karenstid: -
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

OBS! Skörden får inte användas till livsmedel under behandlingsåret.

Palsternackor

 • Max dos per behandling: 0,08 L Centium per ha
 • Antal behandlingar: max 2 behandlingar med minst 7 dygns intervall
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 11-14 (palsternackorna har 1-4 blad)
 • Karenstid: -
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

Mangold

 • Max dos per behandling: 0,1 L Centium per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 00-07 (före grödans uppkomst)
 • Karenstid: 35 dagar
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

Endast fältanvändning.

Babyleaf

I samband med LRFs ansökan om UPMA för Centium i mangold meddelade Kemikalieinspektionen att användningen av Centium i spenat och mangold även innefattar babyleaf-odling av dessa grödor. Observera att godkännande i spenat vanligtvis INTE innefattar babyleaf!

Centium i Babyleaf-odling av mangold
 • Max dos per behandling: 0,1 L Centium per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 00-07 (före grödans uppkomst)
 • Karenstid: 35 dagar
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

Endast fältanvändning.

Centium i Babyleaf-odling av spenat
 • Max dos per behandling: 0,15 L Centium per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: före grödans uppkomst
 • Karenstid: 35 dagar
 • Behandlingsutrustning: sprutning

Endast frilandsodling.

Clomate i morötter, rödbetor och bönor

Kemikalieinspektionen har beviljat Albaugh TKIs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Clomate innehållande det aktiva ämnet klomazon. Clomate får användas mot ogräs i morötter, rödbetor och bönor för livsmedelsändamål så länge Clomate med reg. nr 5521 är godkänt och med följande villkor:

Morötter

 • Max dos per behandling: 0,25 L Clomate per ha
 • Total max dos per år: 0,25 L Clomate per ha
 • Antal behandlingar: max 3 behandlingar med minst 7 dygns intervall
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 00-14 (fram till morötterna har 4 blad)
 • Karenstid: -
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

Rödbetor (gäller ej babyleaf)

 • Max dos per behandling: 0,2 L Clomate per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 12-18 (rödbetorna har 2-8 blad)
 • Karenstid: -
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

Bönor för livsmedelsändamål (gäller ej torkade sojabönor)

 • Max dos per behandling: 0,25 L Clomate per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 00-08 (före grödans uppkomst)
 • Karenstid: -
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

Lamdex – morotsfluga – flertalet grödor

Kemikalieinspektionen beviljar LRF:s ansökan om dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Lamdex för användning mot larver av morotsfluga i yrkesmässiga odlingar av morötter, palsternacka, rotpersilja och rotselleri, från och med 2021-07-25 till 2021-10-10.

Användningsvillkor

 • Gröda: Morötter, palsternacka, rotpersilja, rotselleri
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot larver av morotsfluga
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 41-43
 • Max antal behandlingar: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 0,4 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 10 g lambda-cyhalotrin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 150 - 200 L/ha

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning
Skyddshandskar, ögonskydd och andningsskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid spridning
Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda

Anpassade skyddsavstånd vid spridning
Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"

Spotlight Plus

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Spotlight Plus innehållande det aktiva ämnet karfentrazon-etyl. Spotlight Plus får användas mot ogräs och för nedvissning av utlöpare i odlingar av jordgubbar så länge Spotlight Plus med reg. nr 5577 är godkänt och med följande villkor:

Jordgubbar

 • Var/område: Fält, tunnel
 • Max dos per behandling:
  Produkt: 0,4 L/ha
  Verksamt ämne: 24 g karfentrazonetyl/ha
 • Antal behandlingar: max 2 behandlingar
 • Minst antal dagar mellan varje behandling: 10
 • Behandlingstidpunkt: Efter skörd. BBCH 91.
 • Karenstid: 1 dag
 • Behandlingsutrustning: Bomspruta ska vara avskärmad.
  Endast sprutning mellan raderna.

Övriga villkor

 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"
 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning.
  Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent, och där delar av täckmaterialet kan rullas upp. Omfattar inte växthus.

Starane 333 HL i kepalök

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Starane 333 HL innehållande det aktiva ämnet fluroxipyr. Starane 333 HL får användas mot örtogräs i kepalök så länge Starane 333 HL med reg. nr 5234 är godkänt och med följande villkor:

 • Max dos per behandling: 0,15 L Starane 333 HL per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 012-15 (från vimpelstadiet fram till löken har 5 blad)
 • Karenstid: 90 dagar
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 100-300 L/ha.

Switch 62,5 WG

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Switch 2,5 WG innehållande de aktiva ämnena fludioxonil och cyprodinil. Switch 62,5 WG får användas mot svampangrepp i tunnelodlingar av jordgubbar så länge Switch 62,5 WG med reg. nr 4587 är godkänt och med följande villkor:

Jordgubbar i tunnel

 • Max dos per behandling: 1 kg Switch 62,5 WG per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 55-89
 • Karenstid: 1 dag
 • Behandlingsutrustning: bandspruta

Rekommenderad vattenmängd: 500-2 000 L/ha.

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp. Godkännandet omfattar inte växthus.

NeemAzal-T/S (5387) i grönsaker och bär

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för NeemAzal-T/S innehållande det aktiva ämnet Azadiraktin A. NeemAzal-T/S får användas mot insekter i björnbär, vinbär och kryddor i tunnel och på friland. Plommon, körsbär, vindruvor, purjolök, knippelök, salladslök, bladbildande kål som till exempel salladskål, grönkål, svartkål, mizuna och pakchoi. Sparris samt spenat och liknade blad som till exempel portlaker, mangold, betblad och baby leaf så länge NeemAzal-T/S med reg. nr 5387 är godkänt och med följande villkor:

Björnbär

 • Var/Område: Fält, tunnel
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Från BBCH 57
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 3 liter/hektar
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 30 g azadiraktin A/hektar
 • Övriga villkor och förtydliganden: Rekommenderad vattenmängd 300-1000 liter vatten/hektar

Vinbär

 • Var/Område: Fält, tunnel
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Från BBCH 57
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 3 liter/hektar
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 30 g azadiraktin A/hektar
 • Övriga villkor och förtydliganden: Rekommenderad vattenmängd 300-1000 liter vatten/hektar

Plommon, körsbär

 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Från BBCH 57
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn):
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 3 liter/hektar
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 30 g azadiraktin A/hektar
 • Övriga villkor och förtydliganden: Rekommenderad vattenmängd 300-1000 liter vatten/hektar

Vindruvor

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Till BBCH 61
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn):
 • Max dos per behandling (produkt): 3 liter/hektar
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 30 g azadiraktin A/hektar
 • Övriga villkor och förtydliganden: Rekommenderad vattenmängd 400-800 liter vatten/hektar

Purjolök

 • Max dos per behandling: 3 L NeemAzal per ha
 • Antal behandlingar: Max 3 behandlingar med minst 7 dygns intervall
 • Behandlingstidpunkt: -
 • Karenstid: 28 dagar
 • Behandlingsutrustning: Sprutning

Rekommenderad vattenmängd: 300-600 L/ha

Knippelök, Salladslök, gräslök

 • Max dos per behandling: 3 L NeemAzal per ha
 • Antal behandlingar: Max 3 behandlingar med minst 7 dygns intervall
 • Behandlingstidpunkt: -
 • Karenstid: 28 dagar
 • Behandlingsutrustning: Sprutning

Rekommenderad vattenmängd: 300-600 L/ha

Bladbildande kål (till exempel salladskål, grönkål, svartkål, mizuna och pakchoi)

 • Max dos per behandling: 2,5 L NeemAzal per ha
 • Antal behandlingar: Max 3 behandlingar med minst 7 dygns intervall
 • Behandlingstidpunkt: -
 • Karenstid: 7 dagar
 • Behandlingsutrustning: Sprutning

Rekommenderad vattenmängd: 300-600 L/ha

Sparris

 • Max dos per behandling: 3 L NeemAzal per ha
 • Antal behandlingar: Max 2 behandlingar med minst 7 dygns intervall
 • Behandlingstidpunkt: Efter skörd
 • Karenstid: -
 • Behandlingsutrustning: Sprutning

Rekommenderad vattenmängd: 300-600 L/ha

Spenat och liknande blad (till exempel portlaker, mangold och betblad. Gäller även baby leaf)

 • Max dos per behandling: 3 L NeemAzal per ha
 • Antal behandlingar: Max 3 behandlingar med minst 7 dygns intervall
 • Behandlingstidpunkt: -
 • Karenstid: 7 dagar
 • Behandlingsutrustning: Sprutning

Rekommenderad vattenmängd: 600-800 L/ha

Kryddor (ej gräslök)

 • Max dos per behandling: 3 L NeemAzal per ha
 • Antal behandlingar: Max 3 behandlingar med minst 7 dygns intervall
 • Behandlingstidpunkt: -
 • Karenstid: 14 dagar
 • Behandlingsutrustning: Sprutning

Rekommenderad vattenmängd: 500-800 L/ha

NeemAzal-T/S (5387) i hallon och jordgubbar

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för NeemAzal-T/S innehållande det verksamma ämnet Azadiraktin A. NeemAzal-T/S får användas mot insektsangrepp i odlingar av hallon och jordgubbar så länge NeemAzal-T/S med reg. nr 5387 är godkänt och med följande villkor:

Hallon

 • Var/Område: Fält, tunnel och växthus
 • Användningsområde: Insekter
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Från BBCH 57
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 3 liter/hektar
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 30 g azadiraktin A/hektar
 • Övriga villkor och förtydliganden: Rekommenderad vattenmängd 300-1000 liter vatten/hektar

Jordgubbar

 • Var/Område: Fält, tunnel och växthus
 • Användningsområde: Insekter
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Från BBCH 57
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 3 liter/hektar
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 30 g azadiraktin A/hektar
 • Övriga villkor och förtydliganden: Rekommenderad vattenmängd 300-1000 liter vatten/hektar

Ytterligare villkor

 • Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Återinträde i områden där sprutning utförts får inte ske tidigare ä.-1:1 24 timmar efter behandling.
 • Skyddshandskar ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 48 timmarna efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Arkiv för dispenser av växtskyddsmedel

Här finns ett arkiv över växtskyddsmedel som fick dispens och utvidgat produktgodkännande 2018, 2019 och 2020.

Senast uppdaterad: