Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Arkiv för dispenser för växtskyddsmedel

Under tidigare odlingssäsonger fick flera växtskyddsmedel användas tillfälligt under särskilda villkor. Besluten har fattats av Kemikalieinspektionen och har aviserats här på webbplatsen.

2019 Dispenser och utvidgade produktgodkännanden

Devrinol reg nr 5249, UPMA

Kemikalieinspektionen har beviljat en ansökan från LRF för UPMA för Devrinol. Beslutet berör frilandsodling av späda bladgrönsaker "Baby leaf" (spenat, mangold, ruccola med flera). UPMA:t gäller så länge som godkännandet för Devrinol med registreringsnummer 5249 gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: mot ogräs i frilandsodling av späda bladgrönsaker ”Baby leaf” (spenat, mangold, ruccola med flera)
 • Behandlingsmetod: Bomspruta med efterföljande harvning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Före sådd eller plantering.
 • Max dos per behandling: 0,85 L/ha
 • Max antal behandlingar: 1 per fält och år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Övriga villkor: Vid spridning av produkten ska 200–400 liter vatten per hektar användas.

Raptol reg nr 5351, UPMA

Kemikalieinspektionen har beviljat en dispensansökan från LRF för användandet av Raptol mot kålbladstekel i ekologisk frilandsodling av bladkål. Beslutet gäller till och med den sista september.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: bladkål på friland i ekologiska odlingar i Halland och Skåne
 • Syfte: mot kålbladstekel
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): från BBCH 12
 • Max dos per behandling: 6 L
 • Max antal behandlingar: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): Minst 7
 • Karenstid (dygn): 3
 • Övriga villkor: Vattenmängd 600–1200 liter vatten/ha. Bladens över- och undersida ska sprutas till avrinning.

Ytterligare villkor

Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta:

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.
Användning närmare an 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst

 • 75 procent vid användning i bladkål högre än 50 cm
 • 50 procent vid användning i bladkål lägre än 50 cm.
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter

Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Spridning av produkten bör göras nattetid.

UPMA för Signum i purjolök

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om UPMA för Signum mot Stemphylium i odling av purjolök. Beslutet gäller från och med den 12 juli 2019 och så länge som godkännandet för Signum med registreringsnummer 4884 gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: Stemphylium leaf blight (Stemphylium sp.) i odlingar av purjolök
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från BBCH 40
 • Max dos per behandling (produkt): 1,5 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 400 g/ha Boskalid, 100 g/ha Pyraklostrobin
 • Max antal behandlingar: 2 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 14
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: högst 300–500 L vatten/ha

Ytterligare villkor

 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.

Fastac 50

Kemikalieinspektionen har beviljat en ansökan från LRF:s ansökan om UPMA för Fastac 50. Beslutet berör frilandsodling av baby-leaf och persilja. UPMA:t gäller så länge som godkännandet för Fastac 50 med registreringsnummer 4530 gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: baby-leaf i frilandsodling
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 10–18
 • Max dos per behandling: 0,12 L/ha
 • Max antal behandlingar: 2 per år, högst en per kultur
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 7
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: högst 300 L vatten/ha
Gröda/område: Persilja i frilandsodling
 • Behandlingsmetod:Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 10–49
 • Max dos per behandling: 0,12 L/ha
 • Max antal behandlingar: 2 per år, högst en per kultur
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 7
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: högst 300 L vatten/ha

Basagran SG

Kemikalieinspektionen har beviljat en ansökan om nöddispens för Basagran SG från LRF. Beslutet berör frilandsodling av kepalök. Nöddispensen gäller till och med 2019-07-10.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: kepalök på friland
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 13–15
 • Max dos per behandling: 0,2 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 21
 • Övriga villkor: -

Calypso SC 480

Kemikalieinspektionen har bifallit LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Calypso SC 480 med reg.nr. 5427.

Godkännandet gäller från och med den 20 mars 2019. Godkännandet gäller så länge som produktgodkännandet för Calypso SC 480 (5427) gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: frilandsodling av hallon
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 57–59 samt 69–72
 • Max dos per behandling: 250 ml/ha (600–1000 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 21
 • Karenstid (dygn): 3
Gröda/område: frilandsodling av björnbär, blåbär, vinbär och krusbär
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 57–59 samt 69–72
 • Max dos per behandling: 250 ml/ha (600–1000 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 21
 • Karenstid (dygn): 14
Gröda/område: frilandsodling av morot
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 14–48
 • Max dos per behandling: 200 ml/ha (600–1000 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 7
Gröda/område: frilandsodling av gurka
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 10–75
 • Max dos per behandling: 200 ml/ha (300–400 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 3
Gröda/område: växthus- och tunnelodling av tomat, gurka, pepparfrukter (Capsicum annum L.) och aubergine
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 35–89
 • Max dos per behandling: 0,025 ml/m² (50–150 ml vatten/m²)
 • Max antal behandlingar: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): 3
 • Övriga villkor: Produkten ska spädas med vatten till en koncentration som inte får överstiga 0,016 procent.
Gröda/område: frilandsodling av prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): -
 • Max dos per behandling: 250 ml/ha (500–1 500 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): -
 • Övriga villkor: Produkten ska spädas med vatten till en koncentration som inte får överstiga 0,016 procent.
Gröda/område: växthus- och tunnelodling av prydnadsväxter
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): -
 • Max dos per behandling: 0,025 ml/m² (100–150 ml vatten/m²)
 • Max antal behandlingar: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): -
 • Övriga villkor: Produkten ska spädas med vatten till en koncentration som inte får överstiga 0,025 procent.

Ytterligare villkor:

Personlig skyddsutrustning:
 • Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.
 • Skyddshandskar ska användas vid arbete med behandlade växtdelar när arbetet sker tidigare än 10 dagar efter behandling.
Vid återinträde i behandlade utrymmen:
 • Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen.
 • Vid återinträde i det behandlade utrymmet efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddshandskar användas. Återinträde får ske utan skyddsutrustning efter 48 timmar.
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med horisontell bomspruta på friland och i tunnlar med öppna sidor:
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan.
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med fläktspruta eller spruta med vertikal bom på friland och i tunnlar med öppna sidor:
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling".
 • Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan.
Spridningsutrustning vid spridning med fläktspruta eller spruta med vertikal bom i tunnlar med öppna sidor:

Avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 75 procent ska användas vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.

Mavrik reg nr. 4491, utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Kemikalieinspektionen har beviljat en ansökan från LRF om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Mavrik. Beslutet berör frilandsodling av kålrot, rödbeta, pepparrot, rotpersilja, majrova och rotselleri. Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge godkännandet för Mavrik med registreringsnummer 4491 gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: frilandsodling av kålrot, rödbeta, pepparrot, rotpersilja majrova och rotselleri
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Kålrot, rödbeta, pepparrot, rotpersilja, majrova: 10–49 (från uppkomst fram till skörd); Rotselleri 13–40 (från 3-bladsstadiet fram till skörd)
 • Max dos per behandling: 0,2 L/ ha
 • Max antal behandlingar: 2 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): 14
 • Övriga villkor: Vid spridning av produkten ska 100–400 liter vatten per hektar användas.

Steward 30 WG

Kemikalieinspektionen har bifallit LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Steward 30 WG med reg.nr. 5429.

Godkännandet gäller från och med den 17 maj 2019. Godkännandet gäller så länge som produktgodkännandet för Steward 30 WG (5429) gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: frilandsodling av jordgubbar
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): före blomning eller efter skörd
 • Max dos per behandling: 170 g/ha (600–1 000 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar: 1
 • Karenstid (dygn): -
Gröda/område: frilandsodling av hallon, björnbär, blåbär, krusbär och vinbär
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): -
 • Max dos per behandling: 170 gl/ha (600–1 000 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 7
Gröda/område: Körsbär och plommon
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): före blomning eller BBCH 69–72
 • Max dos per behandling: 230 g/ha (200–1 350 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar: 1
 • Karenstid (dygn): 7
Gröda/område: Sockermajs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Mer än 34
 • Max dos per behandling: 125 g/ha
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn):
 • Karenstid (dygn): 7
 • Övriga villkor: Vid spridning av produkten ska 200–400 liter vatten per hektar användas.

Ytterligare villkor:

Åtgärder för skydd av bin och pollinerande insekter:
 • Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.
 • Avlägsna eller täck över bikupor som är placerade i fältet tills sprutvätskan har torkat in.
 • Om bikupor utanför fältet kan exponeras vid spridning ska ett anpassat skyddsavstånd till omgivande miljö bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd".

Gibb Plus

Kemikalieinspektionen har beviljat dispens om produktgodkännande för Gibb Plus.

Dispens gäller under perioden 15 maj 2019 till 30 juni 2019.

Beslutet gäller med följande villkor

Gröda/område: odlingar av äpple och päron
 • Syfte: tillväxtreglering
 • Behandlingsmetod: fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Från BBCH 56 till 6 veckor efter blomning
 • Max dos per behandling: 0,5 L/ha
 • Max antal behandlingar: 4
 • Behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): -

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning:

Vid hantering av produkten ska skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon användas.

Goltix WG

Kemikalieinspektionen har beviljat en ansökan från Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB) för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) av Goltix WG. Utvidgningen innefatta frilandsodling av morot, palsternacka och rotpersilja. Godkännandet gäller så länge som produktgodkännandet för Goltix WG gäller.

Vi har även blivit meddelade av Lantbrukarnas riksförbund (LRF) att det kan uppstå skador om Goltix WG används på väldigt lätta jordar och under vissa förhållanden. Om det blir kallt och vått finns alltid en risk för skador med jordherbicider. I försöken som ligger till grund för LRF:s ansökan för utvidgat produktgodkännande (UPMA) noterades inga problem. Men dessa försök utfördes inte på de mest extrema jordtyperna. När du använder en ny herbicid som är tillåtet via ett UPMA bör du alltid först prova ämnet på en mindre yta, för att se hur produkten fungerar på dina jordar och sorter under olika väderlekar.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Före uppkomst
 • Max dos per behandling: 1,5 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn):-
 • Karenstid (dygn): -

Övriga villkor

Vid spridning av produkten ska 200–300 liter vatten per hektar användas.

Pirimor

Kemikalieinspektionen har bifallit LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Pirimor med reg.nr. 5463 mot bladlöss i odlingar av prydnadsväxter i växthus.

Godkännandet gäller från och med den 17 maj 2019. Godkännandet gäller så länge som produktgodkännandet för Pirimor gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Syfte: mot bladlöss
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium (min–max): -
 • Max dos per behandling: 50 mg/m2 (50–100 mL vatten per m2)
 • Max antal behandlingar: 2 per kultur
 • Behandlingsintervall (minsta tid i dygn): 10

Ytterligare villkor:

Personlig skyddsutrustning:
 • Skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd och andningsskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.
 • Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbete med behandlade växtdelar när arbetet sker tidigare än 52 dagar efter behandling.
Vid återinträde i behandlade utrymmen:
 • Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling. Utrymmet ska vädras ordentligt före återinträde.
 • Vid återinträde i det behandlade utrymmet efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddshandskar användas.
 • Återinträde får ske utan skyddsutrustning efter 48 timmar.

VitiSan UPMA uppdaterad

Kemikalieinspektionen har bifallit LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för VitiSan med reg.nr. 5480.

Godkännandet gäller från och med den 3 juli 2019. Godkännandet gäller så länge som produktgodkännandet för VitiSan (5480) gäller.

Användningsvillkoren uppdaterades den 10 juli 2019 efter KemI:s tilläggsbeslut.

Beslutet gäller med följande villkor

Gröda/område: Äpple och päron
 • Syfte: mot mjöldagg
 • Behandlingsmetod: fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från musöron till början av fruktmognad, BBCH 10–85
 • Max dos per behandling: 2,5 kg/ha och per meter kronhöjd
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 3
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 500 l vatten/ha och per meter kronhöjd
 • Övriga villkor: Totala maximala dosen får inte överskrida 7,5 kg produkt per ha och behandling.
Gröda/område: Plommon och körsbär
 • Syfte: mot Monilinia spp.
 • Behandlingsmetod: fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Blomning till skörd, BBCH 60–85
 • Max dos per behandling: 2,5 kg/ha och per meter kronhöjd
 • Max antal behandlingar: 5 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 3
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 500 l vatten/ha och per meter kronhöjd
 • Övriga villkor: Totala maximala dosen får inte överskrida 7,5 kg produkt per ha och behandling.
Gröda/område: Jordgubbar på friland och i tunnel
 • Syfte: mot gråmögel och mjöldagg
 • Behandlingsmetod: bomspruta eller handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): Från knoppstadiet, BBCH 59 och framåt
 • Max dos per behandling: 5 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 2 000 l vatten/ha
Gröda/område: Jordgubbar i växthus
 • Syfte: mot gråmögel och mjöldagg
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): Från knoppstadiet, BBCH 59 och framåt
 • Max dos per behandling: 0,5 g/m²
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 200 ml vatten/m²
Gröda/område: Hallon, björnbär, vinbär (svarta, röda, vita) och krusbär på friland och i tunnel
 • Syfte: mot gråmögel och mjöldagg
 • Behandlingsmetod: fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): från blomning, BBCH 59 och framåt
 • Max dos per behandling: 5 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 1 000 l vatten/ha
Gröda/område: Vinodling på friland
 • Syfte: mot gråmögel och mjöldagg
 • Behandlingsmetod: fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från bladutveckling, BBCH 12 och framåt
 • Max dos per behandling: Från bladutveckling till begynnande blomning (BBCH 12–60), 3 kg/ha. Under blomning (BBCH 61), 6 kg/ha. Från fruktsättning till skörd (BBCH 71–89), 7,5 kg/ha.
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 3
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: Från bladutveckling till begynnande blomning (BBCH 12–60), 400 l vatten/ha. Under blomning (BBCH 61), 800 l vatten/ha. Från fruktsättning till skörd (BBCH 71–89), 1 000 l vatten/ha.
Gröda/område: Humle
 • Syfte: mot mjöldagg
 • Behandlingsmetod: fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från skottbildning, BBCH 31 och framåt
 • Max dos per behandling: Skottbildning (BBCH 31), 3 kg/ha. Knoppbildning (BBCH 55), 6 kg/ha. Efter knoppbildning till skörd (BBCH 55–89), 7,5 kg/ha.
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: Skottbildning (BBCH 31), 400 l vatten/ha. Knoppbildning (BBCH 55), 800 l vatten/ha. Efter knoppbildning till skörd (BBCH 55-89), 1 000 l vatten/ha.
Gröda/område: Tomat och gurka i växthus och i tunnel
 • Syfte: mot gråmögel och mjöldagg
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från blomning till skörd, BBCH 51–89
 • Max dos per behandling: Plantor mindre än 50 cm, 0,25 g/m². Plantor 50–125 cm, 0,38 g/m². Plantor högre än 125 cm, 0,5 g/m².
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: Plantor mindre än 50 cm, 60 ml vatten/m². Plantor 50-125 cm, 90 ml vatten/m². Plantor högre än 125 cm, 120 ml vatten/m².
 • Övriga villkor: Om en tidig behandling ej har gjorts kan den högre dosen (0,5 g) vara nödvändig för att få tillfredställande resultat.
Gröda/område: Sparris på friland och i tunnel
 • Syfte: mot gråmögel
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): vid begynnande angrepp i nyplanterade fält med unga plantor eller efter skörd i produktionsfält
 • Max dos per behandling: 5 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 1 000 l vatten/ha
Gröda/område: Frilandsgurka, pumpa och zucchini på friland och i tunnel
 • Syfte: mot gråmögel och mjöldagg
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från blomning till skörd, BBCH 51–89.
 • Max dos per behandling: 5 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 1 200 l vatten/ha
Gröda/område: Morot
 • Syfte: mot gråmögel och mjöldagg
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från tre örtblad till skörd, BBCH 13–79.
 • Max dos per behandling: 5 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 600-1 200 l vatten/ha
Gröda/område: Kålrot
 • Syfte: mot mjöldagg
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från tre örtblad till skörd, BBCH 13–49.
 • Max dos per behandling: 2,5 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 600 l vatten/ha
Gröda/område: Ärter och bönor
 • Syfte: mot gråmögel och mjöldagg
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från första blomknopp till skörd, BBCH 51–89
 • Max dos per behandling: 5 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 600-1 200 l vatten/ha
Gröda/område: Kryddor på friland och i tunnel
 • Syfte: mot mjöldagg
 • Behandlingsmetod: bomspruta eller handhållen utrustning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från två örtblad, BBCH 12 och framåt
 • Max dos per behandling: 2,5 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 3
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 600 l vatten/ha
Gröda/område: Kryddor i växthus
 • Syfte: mot mjöldagg
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från två örtblad, BBCH 12 och framåt
 • Max dos per behandling: 0,25 g/m²
 • Max antal behandlingar: 6 per kultur
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 3
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 60 ml vatten/m²
Gröda/område: Plantskoleväxter och prydnadsväxter på friland och i tunnel
 • Syfte: mot gråmögel och mjöldagg
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): vid begynnande angrepp
 • Max dos per behandling: Plantor mindre än 50 cm, 2,5 kg/ha. Plantor 50-120 cm, 3,75 kg/ha. Plantor högre än 125 cm, 5 kg/ha.
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: Plantor mindre än 50 cm, 500-1 000 l vatten/ha. Plantor mellan 50-125 cm, 1 000-1 500 l vatten/ha. Plantor högre än 125 cm, 1 500-2 000 l vatten/ha.
Gröda/område: Plantskoleväxter och prydnadsväxter i växthus
 • Syfte: mot gråmögel och mjöldagg
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): vid begynnande angrepp
 • Max dos per behandling: Plantor mindre än 50 cm, 0,25 g/m². Plantor 50-120 cm, 0,375 g/m². Plantor högre än 125 cm, 0,5 g/m².
 • Max antal behandlingar: 6 per kultur
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: Plantor mindre än 50 cm, 50-100 ml vatten/m². Plantor 50-120 cm, 100-250 ml vatten/m². Plantor högre än 125 cm, 150-200 ml vatten/m².

Ytterligare villkor

Utformning av växthus
 • Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd.
 • Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.
Utformning av tunnel

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.

Starane 333 HL

Kemikalieinspektionen har bifallit LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Starane 333 HL med reg.nr. 5234.

Godkännandet gäller från och med 2019-07-17.

Godkännandet gäller så länge som produktgodkännandet för Starane 333 HL (5234) gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: Äpple och päron
 • Syfte: mot örtogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta med avskärmad utrustning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 51–79 (begynnande blomknopps­utveckling till fruktkarten har uppnått 90 procent av i slutlig storlek)
 • Max dos per behandling: 0,4 L/ha
 • Max antal behandlingar: 1
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 7
 • Rekommenderad vattenmängd: 100-300 L vatten/per ha

Ytterligare villkor:

Personlig skyddsutrustning:

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar samt skyddsglasögon användas.

Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta:

Vid användning med avskärmad bomspruta får sprutning endast ske på maximalt 50 procent av den brukade ytan.

2018 Dispenser och utvidgade produktgodkännanden

Buctril EC 225

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om dispens för Buctril EC 225 mot örtogräs i odlingar av kepalök.

Dispensen gäller från och med den 14 mars 2018 till och med den 29 juni 2018.

Beslutet gäller med följande villkor:

Kepalök
 • Användningsområde: Örtogräs, såsom bägarnattskatta, vildpersilja, baldersbrå, korsört och trampört
 • Behandlingsutrustning: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): 09-13 (från uppkomst till att grödan har 3 blad)
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Karenstid (dygn): 28
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 0,3 l/ha
 • Max dos vid varje behandling (aktiv substans): 67,5 g/ha

Övriga villkor:

 • Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.
 • Avdriftsreducerande utrustning, som reducerar avdriften med minst
  90 % ska användas vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken.
 • Personlig skyddsutrustning. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Vid arbete med behandlade växtdelar, tidigare än 8 dagar efter behandling, ska skyddshandskar användas.

Calypso SC 480

Kemikalieinspektionen har bifallit LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Calypso SC 480 med reg.nr. 5427.

Godkännandet gäller från och med 25 juni 2018. Godkännandet gäller så länge som produktgodkännandet för Calypso SC 480 (5427) gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: växthus- och tunnelodling av jordgubbar
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 54–75
 • Max dos per behandling: 0,025 ml/m² (60–100 ml vatten/ m²)
 • Max antal behandlingar: 2 per år
 • Karenstid (dygn): 3
Gröda/område: växthus- och tunnelodling av hallon och björnbär
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 54–75
 • Max dos per behandling: 0,025 ml/m² (60–100 ml vatten/ m²)
 • Max antal behandlingar: 2 per år
 • Karenstid (dygn): 6
Gröda/område: växthus- och tunnelodling av svarta, röda och vita vinbär samt blåbär
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 57–59 samt 69–72
 • Max dos per behandling: 0,025 ml/m² (60–100 ml vatten/m²)
 • Max antal behandlingar: 2 per år
 • Behandlingsintervall: 21 dygn
 • Karenstid (dygn): 3

Ytterligare villkor:

Personlig skyddsutrustning:

Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar användas om arbetet sker inom 10 dagar efter behandlingstillfället.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid återinträde i växthus och tunnlar:

Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen. Efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddshandskar användas vid inträdet. 48 timmar efter behandlingstillfället får återinträde ske utan skyddsutrustning. Villkoret gäller ej för tunnlar med öppna långsidor.

Åtgärder för skydd av miljö vid spridning med fläktspruta, eller bomspruta med vertikal bom i tunnlar med öppna sidor:

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fraktspruta i fruktodling". Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.

Åtgärder för skydd av miljö vid spridning med bomspruta i tunnlar med öppna sidor:

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.

Cerone

Kemikalieinspektionen har bifallit LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för växtskyddsmedlet Cerone med reg. nr. 3571.

Godkännandet gäller från och med 25 augusti 2018. Godkännandet gäller så länge som det ordinarie produktgodkännandet för Cerone med reg. nr. 3571.

Användningsvillkor

Gröda

Syfte

Metod

Dos

Utvecklings-
stadium/
säsong

(min-max)

Max antal
behand-
lingar
per år

Behand-lings-
intervall
(dygn)

Karens-
tid (dygn)

Äpple

Kart-
gallring

Fläkt-
spruta

0,40 l/ha*

i 200-500 l vatten

57-72 (ballong- karten är max 20 mm i diameter)

2

2

7

Äpple

Färgför-
bättring

Fläkt-
spruta

0,40 l/ha*

i 200-500 l vatten

78-85

(frukten
80% av
slutlig storlek- mognad
med sort-karakteristisk färg)

1


10

Päron

Kart-
gallring

Fläkt-
spruta

0,40 l/ha*

i 200-500 l vatten

57-72 (ballong- karten är max 20 mm i diameter)

1

7


Växt-
hus-
odlingar av
pryd-
nads-
växter

Tillväxt-
reglering

Sprut-ning
eller
utvatt-ning

0,225 ml/m²

Max konc.

0,15%

Från BBCH 14
(växten har minst 4 blad
och är ca
10 cm hög)

1 per kalender-år och per kvadrat-
meter golvyta

-


* Totala maximala dosen i äpple får inte överskrida 1 liter produkt per hektar och år.

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Vid arbete med behandlade prydnadsväxter ska skyddshandskar användas upp till 40 dagar efter behandling.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Utformning av spridningsutrustning

Vid påfyllning av fläktspruta ska preparatpåfyllare användas. Villkoret är till för att skydda ögonen.

Vid återinträde i behandlade utrymmen

Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Coragen 20 SC

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Coragen 20 SC.

Beslutet gäller från och med 15 juni 2018 till och med 15 juli 2018.

 • Användningsområde: mot rönnbärsmal (Argyresthia conjugella) i odlingar av äpple.
 • Max dos: 0,175 l/ha
 • Utvecklingsstadium BBCH (min-max): 70–85
 • Max. antal behandlingar: 1
 • Behandlingsutrustning/metod: fläktspruta

Vid spridning ska minst 30 meters skyddsavstånd hållas till dricksvattenbrunnar (inklusive privata dricksvattenbrunnar), oavsett om de ligger inom jordbruksmark eller inom andra områden på grund att verksamma ämnet klorantraniliprol och fler av dessa metaboliter riskerar att läcka till grundvattnet.

Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta och fläktspruta

 • För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska det anpassade skyddsavståndet bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling".
 • Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 75 procent.
 • Skyddsavstånden i hjälpredan ska avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Kunskapskrav vid användning

Den som använder Coragen 20 SC ska uppfylla de kunskapskrav som gäller för användning av växtskyddsmedel i klass 1. Alternativt ska den person som använder Coragen 20 SC vara behörig att använda växtskyddsmedel i klass 2 och handledas av en person som har behörighet att använda växtskyddsmedel i klass 1.

Personlig skyddsutrustning

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska nitrilhandskar, skyddsglasögon (EN 166), skyddskläder (Typ 6 EN 14605), skyddsstövlar och halvmask med partikelfilter P1 (EM 143) användas.

Fenix reg nr. 5288

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om utvidgat användningsområde för Fenix. Godkännandet gäller mot ogräs i frilandsodlingar av dill, blad- och rotpersilja och rotselleri så länge Fenix med reg. nr 5288 är godkänt.

Beslutet innefattar också fältodling av lupin för foder.

För de frilandsodlade grönsaker som ingår i beslutet gäller olika villkor för olika bekämpningsstrategier. Observera att varje stycke motsvarar en strategi och olika strategier får inte kombineras. Strategierna skiljer sig i behandlingstidpunkt, antal behandlingstillfällen och dos.

Vid spridning av produkten på friland ska 200–300 liter vatten per hektar användas. För spridning i växthus ska 1 000 liter vatten per hektar användas.

Dill – före uppkomst

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): före uppkomst
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 900 ml/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 530 g/ha

Dill – BBCH 00–12

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): 00–12. Före grödans uppkomst fram till dillen har 2 örtblad.
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 35
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 450 ml/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 270 g/ha

Bladpersilja – före uppkomst

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): före uppkomst
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 900 ml/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 530 g/ha

Bladpersilja – BBCH 00–14

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): före uppkomst fram till grödan har 4 blad
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 12
 • Karenstid (dygn): 42
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 450 ml/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 270 g/ha

Rotpersilja – före uppkomst

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): före uppkomst
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 900 ml/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 530 g/ha

Rotpersilja – BBCH 00–14

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): före uppkomst fram till grödan har 4 blad
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 12
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 450 ml/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 270 g/ha

Rotpersilja – BBCH 00–14

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): före uppkomst fram till grödan har 4 blad
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 300 ml/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 190 g/ha

Rotselleri – BBCH 14–19

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): 14–19
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 12
 • Karenstid (dygn): 70
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 450 ml/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 270 g/ha

Rotselleri – BBCH 14–19

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): 14–19
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 70
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 300 ml/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 190 g/ha

Växthusodling av prydnadslökväxter

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium (BBCH): -
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 900 ml/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 530 g/ha
Övriga villkor
 • Personlig skyddsutrustning – Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.
 • Återinträde i lokaler där sprutning har utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling.
 • Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.

Fibro

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om utvidgat användningsområde för Fibro. Godkännandet gäller mot insekter och kvalster i tunnel- och växthusodlingar av gurka och tomat, så länge Fibro med reg. nr 5174 är godkänt.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium (BBCH): 10–89 (från att hjärtbladen är fullt utvecklade till att skörden är avslutad)
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 7 dygn
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 100 ml per 100 m²
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 80 g paraffinolja per m²

Övriga villkor:

 • Vid spridning av produkten ska 10–15 liter vatten per 100 m² användas.

Nissorun SC, reg. nr 5334

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om utvidgat användningsområde för Nissorun SC med registreringsnummer 5334.

Godkännandet gäller för sprutning mot angrepp av spinnkvalster i odlingar av prydnadsväxter och plantskoleväxter i växthus, i tunnel, på friland, mot angrepp av spinnkvalster i odlingar av jordgubbar i växthus och i tunnel, samt mot angrepp av spinnkvalster i odlingar av tomat och aubergine i växthus, så länge som produktgodkännandet för Nissorun SC gäller.

Användningsvillkor:

I tunnelodling får medlet bara användas under perioden maj-september i odling av prydnadsväxter och plantskoleväxter och upp till BBCH 97 (det vill säga till avslutad säsong) i tunnelodling av jordgubbar.

 

Gröda

Max antal
behand-
lingar
per år

Behandlings-
intervall
(dygn)

Karens-
tid
(dygn)

Maxdos
vid varje
behandling

Växthusodling av prydnadsväxter och plantskoleväxter

2 per
odlingskultur

7 dygn

-

30 ml/
1000 m² i
100-150 l
vatten

Tunnel- och frilandsodling av prydnadsväxter och plantskoleväxter

2 per
fält och år

30 dygn

-

0,3 l/ha i
1000-1500 l
vatten

Växthusodling av jordgubbar

1 per år

-

3

24 ml/
1000 m² i
minst 40 l
vatten

Tunnelodling av jordgubbar

1 per år

-

3

0,24 l/ha i
minst 400 l
vatten

Växthusodling av tomat och aubergine

1 per
odlingskultur

-

3

30 ml/
1000 m² i
80-160 l
vatten

Movento SC 100 reg nr. 5246

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om utvidgat användningsområde för Movento SC 100. Godkännandet gäller så länge som produktgodkännandet för Movento SC 100 gäller.

Godkännandet gäller:

Mot angrepp av insekter och kvalster i växthus- och tunnelodlingar av jordgubbar:

 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Behandlingstidpunkt (BBCH): 13–56 och 91–93, (från och med tre utvecklade blad till och med utsträckta blomställningar och efter skörd)
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 14 dygn
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 10 ml/100 m2
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 1 g spirotetramat per 100 m2
Övriga villkor
 • Vid spridning av produkten i växthus ska 40-200 ml vatten per m2 användas.
 • Vid spridning av produkten i tunnel ska 3-5 liter vatten per 100 m2 användas.

Mot angrepp av insekter i frilandsodlingar av morötter, rotpersilja, rotselleri, palsternacka, kålrot, rova och rödbeta.

 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Behandlingstidpunkt (BBCH): 12–49, (från att grödan har två blad till att den är skördefärdig)
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Behandlingsintervall: minst 14 dygn
 • Karenstid (dygn): 21
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 750 ml/ ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 75 g spirotetramat per ha
Övriga villkor
 • Vid spridning av produkten ska 200–500 liter vatten per ha användas.

Mot angrepp av insekter i tunnelodlingar av sallatsväxter och bladgrönsaker (även baby-leaf).

 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Behandlingstidpunkt (BBCH): 12–49, (från att grödan har två blad till att den är skördefärdig)
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 14 dygn
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 7,5 ml/100 m2
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 750 mg spirotetramat per 100 m2
Övriga villkor
 • Vid spridning av produkten i tunnel ska 2-5 liter vatten per 100 m2 användas.

Mot angrepp av insekter och kvalster i växthusodlingar av prydnadsväxter (korrigering av behandlingstidpunkt)

 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Behandlingstidpunkt: före blomning
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 14 dygn
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 7,5 ml per 100 m2
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 750 mg spirotetramat per 100 m2
Övriga villkor
 • Vid spridning av produkten ska 50-100 ml vatten per m2 användas.

Teppeki reg. nr 4966

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om utvidgat användningsområde för Teppeki.

Godkännandet gäller

 • mot insektsangrepp i frilandsodlingar av plantskoleväxter, skogsplantor, brysselkål, vitkål, rödkål, spetskål, savojkål samt ärter och bönor för utsäde
 • mot insektsangrepp i växthusodlingar av gurka, tomat, aubergine, plantskoleväxter och skogsplantor
 • mot insektsangrepp i tunnelodlingar av gurka, tomat, aubergine, prydnadsväxter, plantskoleväxter och skogsplantor.

Godkännandet gäller från och med 25 juni 2018 och så länge som produktgodkännandet för Teppeki gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Frilandsodling av vitkål, rödkål, spetskål och savojkål
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): 16–49 (från att sjätte bladet är utvecklat till att huvudet är fullt utbildat)
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 21 dygn
 • Karenstid: 14 dygn
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 140 g/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 70 g flonicamid/ha
 • Vattenmängd: 200–400 l/ha
Frilandsodling av brysselkål
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): 16–49 (från att sjätte bladet är utvecklat till att huvudena är fullt utbildade)
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 21 dygn
 • Karenstid: 7 dygn
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 140 g/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 70 g flonicamid/ha
 • Vattenmängd: 200 l/ha
Växthusodling av tomat och aubergine
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong: -
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 7 dygn
 • Karenstid: 1 dygn
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 12 mg/m²
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 6 mg flonicamid/ m²
 • Vattenmängd: 40–100 ml/m²
Växthusodling av gurka
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong: -
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 7 dygn
 • Karenstid: 1 dygn
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 10 mg/ m²
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 5 mg flonicamid/ m²
 • Vattenmängd: 40-100 ml/ m²
Tunnelodling av tomat och aubergine
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium: från och med BBCH 16 (från att sjätte bladet är utvecklat)
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 21 dygn
 • Karenstid: 1 dygn
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 1,2 g/100 m²
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 600 mg flonicamid/100 m²
 • Vattenmängd: 4–10 l/100 m²
Tunnelodling av gurka
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium: från och med BBCH 16 (från att sjätte bladet är utvecklat)
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 21 dygn
 • Karenstid: 1 dygn
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 1 g/100 m²
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 500 mg flonicamid/100 m²
 • Vattenmängd: 4–10 l/100 m²
Växthusodling av plantskoleväxter och skogsplantor
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong: -
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Behandlingsintervall: minst 21 dygn
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 14 mg/m²
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 7 mg flonicamid/m²
 • Vattenmängd: 20–100 ml/m²
Frilands- och tunnelodling av plantskoleväxter och skogsplantor
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong: maj–september
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 21 dygn
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 140 g/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 70 g flonicamid/ha
 • Vattenmängd: 200–1000 l/ha
Tunnelodling av prydnadsväxter
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong: maj–september
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 21 dygn
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 1,4 g/100 m²
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 700 mg flonicamid/100 m²
 • Vattenmängd: 2–10 l/100 m²
Utsädesodling av ärter och bönor på friland
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): 16–71 (från att sjätte bladet är utvecklat till att 10 procent av baljorna har nått sin fulla längd)
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 21 dygn
 • Karenstid: - (behandlad gröda får inte användas till livsmedel eller foder)
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 140 g/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 70 g flonicamid/ha
 • Vattenmängd: 200–400 l/ha

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning:
 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.
 • Vid arbete med behandlade plantskoleväxter, skogsplantor och prydnadsväxter ska skyddshandskar användas om arbetet sker tidigare än 17 dagar efter behandling.
Vid återinträde i behandlade växthus:
 • Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen.
 • Efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddshandskar användas vid inträdet. 48 timmar efter behandlingstillfället får återinträde ske utan skyddsutrustning.
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter i fält:

Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker föda.

Dispens för Vitisan (kaliumbikarbonat) i ekologisk odling av äpple, päron och jordgubbar

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Vitisan mot skorv i ekologisk odling av äpple och päron och mot mjöldagg i ekologisk jordgubbsodling i växthus, tunnel och på friland.

 • Dispensen gäller från och med: 19 april 2018.
 • Dispensen gäller till och med: 15 augusti 2018.
Användning och syfte

Äpple och päron ekologisk odling


Syfte

Mot skorv

Behandlingsutrustning/metod

Fläktspruta

Utvecklingsstadium /säsong

(min-max)

10-85

Max antal behandlingar/år

6

Behandlingsintervall (dygn)

3–7

Karenstid (dygn)

1

Max dos vid varje behandling – produkt

7,5 kg/ha

Max dos vid varje behandling – verksamt ämne

7,46 kg/ha

Rekommenderad vattenmängd

500 liter per ha och meter
kronhöjd (mCH)

Användning och syfte

Jordgubbar ekologisk odling i växthus, tunnel och på friland


Syfte

Mot mjöldagg

Behandlingsutrustning/metod

Sprutning

Utvecklingsstadium /säsong

(min-max)

10–85

Max antal behandlingar/år

6

Behandlingsintervall (dygn)

3–7

Karenstid (dygn)

1

Max dos vid varje behandling – produkt

5 kg/ha

Max dos vid varje behandling – verksamt ämne

4,97 kg/ha

Rekommenderad vattenmängd

1 000 liter per ha

Ytterligare villkor

För att skydda bin och andra pollinerande insekter får inte växtskyddsmedlet spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.