Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Kontaktuppgifter till växtskyddscentralerna

Här hittar du kontaktuppgifter till rådgivarna på växtskyddscentralerna och inom ekologisk produktion. De har kunskap om hållbar användning av växtskyddsmedel, ogräs och skadegörare i lantbruksgrödor, frilandsodlingar, frukt, bär och växthus.

Växtskydd trädgård

Kontaktuppgifter

Inriktning

Namn

E-post och telefonnummer

Växthus

Johanna Jansson

johanna.jansson@jordbruksverket.se
070‑222 04 11

Frukt, bär och plantskola

Astrid Laursen

astrid.laursen@jordbruksverket.se
072-369 81 69

Grönsaker på friland

Ida Backström

ida.backstrom@jordbruksverket.se
073‑851 52 34

Grönsaker på friland

Sara Ragnarsson

sara.ragnarsson@jordbruksverket.se
070‑371 93 10

 

Ekologisk produktion

Ogräs

Kontaktuppgifter

Region

Namn

E-post och telefonnummer

Alnarp

Rikard Andersson

rikard.andersson@jordbruksverket.se
076‑855 12 41

Kalmar

Frans Johnson

frans.johnson@jordbruksverket.se
073‑345 84 86

Skara/Linköping

Leif Johansson

leif.johansson@jordbruksverket.se
072‑962 75 50

Uppsala

Per Widén

per.widen@jordbruksverket.se
070‑147 05 97

Teknik

Kontaktuppgifter

Namn

E-post och telefonnummer

Christer Johansson

christer.johansson@jordbruksverket.se
073‑302 12 02

Senast uppdaterad: 2020-09-03