Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Kontaktuppgifter till växtskyddscentralerna

Hitta på sidan

Här hittar du kontaktuppgifter till rådgivarna på växtskyddscentralerna och inom ekologisk produktion. De har kunskap om hållbar användning av växtskyddsmedel, ogräs och skadegörare i lantbruksgrödor, frilandsodlingar, frukt, bär och växthus. De hjälper dig som är yrkesodlare.

Växtskydd trädgård

Kontaktuppgifter

Inriktning

Namn

E-post och telefonnummer

Växthus

Johanna Jansson

johanna.jansson@jordbruksverket.se
070‑222 04 11

Frukt, bär och plantskola

Astrid Laursen

astrid.laursen@jordbruksverket.se
072-369 81 69

Grönsaker på friland

Ida Backström

ida.backstrom@jordbruksverket.se
073‑851 52 34

Grönsaker på friland

Sara Ragnarsson

sara.ragnarsson@jordbruksverket.se
070‑371 93 10

 

Ekologisk produktion

Ogräs

Kontaktuppgifter

Region

Namn

E-post och telefonnummer

Alnarp

Rikard Andersson

rikard.andersson@jordbruksverket.se
076‑855 12 41

Kalmar

Frans Johnson

frans.johnson@jordbruksverket.se
073‑345 84 86

Skara/Linköping

Leif Johansson

leif.johansson@jordbruksverket.se
072‑962 75 50

Uppsala

Per Widén

per.widen@jordbruksverket.se
070‑147 05 97

Teknik

Kontaktuppgifter

Namn

E-post och telefonnummer

Christer Johansson

christer.johansson@jordbruksverket.se
073‑302 12 02

Fritidsodling

Om du är fritidsodlare, kontakta Fritidsodlingens riksförbund (for.se).

Senast uppdaterad: 2021-03-01