Ersättning till jägare och andra som deltar i sökandet

Du som har deltagit i det organiserade arbetet med att söka efter vildsvin i den smittade zonen och som har gått en utbildning om biosäkerhet, kan söka ersättning för ditt arbete. Det gör du genom att fylla i formuläret som finns på den här sidan.

Det här kan du söka ersättning för

Ersättning för arbete

För ditt arbete får du 300 kronor per timme högst 8 timmar per dag.

Ersättning för restid

Om din resa är längre än 50 kilometer enkel väg kan du få ersättning för din restid med 115 kronor per timme.

Ersättning för resa

För resa med tåg, buss, flyg eller båt (inom Sverige) får du ersättning för faktiska kostnader. Du kan bara få ersättning för resa i andra klass. Du ska bifoga biljett eller kvitto. Du söker ersättningen i e-tjänsten, Afrikansk svinpest - ansökan om ersättning till andra företag och verksamheter.

För bilresa får du ersättning per kilometer enligt Skatteverkets anvisningar.

Ersättning för logi

För logi kan du få ersättning för upp till 1 200 kronor per natt. Du ska bifoga kvitto. Logi kan du bara få ersättning för om du har kommit överens med Jordbruksverket på förhand. Du söker ersättning för logi i e-tjänsten, Afrikansk svinpest - ansökan om ersättning till andra företag och verksamheter.

Du måste söka inom 6 månader

Du måste söka ersättning inom 6 månader från den dag då du påbörjade arbetet. Ersättningen är skattepliktig.

Ange datum och timmar på rätt sätt

Det är viktigt att du anger datum och timmar på rätt sätt. Då går det snabbare för oss att betala ut din ersättning. För att din ansökan ska gå att skicka in måste du också godkänna att vi behandlar dina personuppgifter.

Anmäl ett kontonummer till Swedbank

För att du ska kunna få ersättning ska du anmäla ett kontonummer till Swedbank. Det behöver du bara göra första gången du söker ersättning. Även du som redan är kund hos Swedbank måste anmäla ett kontonummer. Om du inte anmäler ett kontonummer får du en utbetalningsavi.

Fyll i din ansökan om ersättning

Frågor och svar om ansökan

Alla dagar som jag söker ersättning för ryms inte i ansökan. Hur ska jag göra?

Du kan skicka in flera ansökningar.

Jag har redan skickat in min ansökan men behöver nu komplettera med ansökan om ersättning för restid. Hur ska jag göra?

Du gör en ny ansökan där du bara fyller i

  • de obligatoriska personuppgifterna
  • fälten "Datum" och "Restid, tim" under rubriken "Uppgifter för din ersättning".

Tänk på du bara kan få ersättning för restid om din resa är längre än 50 kilometer enkel väg.

Jag har skickat in min ansökan. När får jag mina pengar?

Det här gäller för arbete, bilersättning och restid:

Om din ansökan kommer in till Jordbruksverket senast den sista arbetsdagen i månaden så får du dina pengar i slutet av följande månad.

Jag har sökt ersättning men hittar ingen information om mitt ärende på Mina sidor. Ska det inte finnas där?

Du som söker ersättning via formuläret nedan, kan inte se ditt ärende på Mina sidor. Du får i stället en kopia på din inskickade ansökan till den e-post som du anger i ansökan.

Formulär för ansökan


ÅÅMMDD-XXXX
5 Exempel 73700, utan mellanslag.Fyll i din e-postadress så får du ett mejl med dina inskickade uppgifter.

Ange namnet på din jaktledare. Du som har kontrollerat stängsel anger din kontaktperson på Jordbruksverket.
FYLL I UNDERLAGET FÖR DIN ERSÄTTNING
Tänk på att du bara kan söka ersättning för restid om din resa är längre än 50 km enkel väg.
Tillfälle 1

Tillfälle 2

Tillfälle 3

Tillfälle 4

Tillfälle 5

Tillfälle 6

Tillfälle 7

Tillfälle 8

Tillfälle 9

Tillfälle 10

Jag intygar härmed på heder och samvete att de uppgifter jag har lämnat är riktiga. * (obligatorisk)
Jag intygar härmed på heder och samvete att de uppgifter jag har lämnat är riktiga.

Godkännande behandling av personuppgifter

Senast uppdaterad: 2024-02-29

Till toppen