Ostronsjukdomarna Bonamia ostreae, Bonamia exitiosa och Marteilia refringens

Marteilia refringens, Bonamia ostreae och Bonamia exitiosa är parasiter som orsakar sjukdom hos bland annat europeiskt ostron (Ostrea edulis). Sjukdomarna finns i EU:s djurhälso­lagstiftning förtecknade sjukdomar av kategori C, vilket innebär att sjukdomarna finns inom EU och att medlems­länderna får bestämma om de ska vidta åtgärder för dem. Sjukdomarna har aldrig påvisats på ostron i Sverige.

Det europeiska ostronet är den enda mottagliga arten i Sverige för M. refringens, B. ostreae och B. exitiosa. Salthalten varierar stort längs Sveriges långa kuststräcka, från nästan helt sött vatten i norra Bottenviken via bräckt vatten i Östersjön till nära oceaniskt vatten med hög salthalt i Skagerrak. Det göra att europeiskt ostron bara förekommer på västkusten.

Det finns ingen införsel av ostron från andra länder för utsättning i svenska vatten.

Provtagning av ostron sker i enlighet med den nationella övervakningsplanen. Vattenbruks­anläggningar i Sverige får regelbundet djurhälsobesök utifrån riskklass. Vid anläggningar där ostron hålls ska provtagning ske vid misstanke om smitta. Resultat från provtagning redovisas längre ner på den här sidan.

Infektion med M. refringens, B. ostreae och B. exitiosa är anmälningspliktig. Mer information om anmälningsplikt och EU:s förtecknade sjukdomar finns på vår sida om sjukdomar, hygienregler och antibiotika­resistens hos vattenbruksdjur.

Infektion med Bonamia ostreae och Bonamia exitiosa

Infektion med Bonamia ostreae eller B. exitiosa har aldrig påvisats i Sverige.

Mottagliga arter för Bonamia ostreae är Crassostrea ariakensis, Ostrea chilensis och Ostrea edulis.

Mottagliga arter för Bonamia exitiosa är Crassostrea ariakensis, Crassostrea virginica, Ostrea puelchana, Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea equestris, Ostrea edulis och Ostrea lurida.

Av mottagliga arter finns bara europeiskt ostron (Ostrea edulis) i Sverige. Det finns inga smittbärande arter (vektorarter) för någon av dessa typer av Bonamia.

Infektion med Marteilia refringens

Det finns två typer av Marteilia refringens: typ M som oftast påvisats hos blåmusslor och typ O som oftast påvisats hos ostron. Tidigare har dessa två typer setts som en art. Forskningen har dock på senare tid kommit fram till att dessa två typer av M. refringens utgör två olika arter. Typ M kallas i vissa sammanhang Marteilia pararefringens.

M. refringens har aldrig påvisats på ostron i Sverige. M. refringens har däremot påvisats på blåmussla. Senaste gången som M. refringens påvisades på blåmussla var 2015. Blåmussla (Mytilus edulis) är inte listad som en mottaglig art för Marteilia refringens.

Mottagliga arter för M. refringens är Chamelea gallina, Ostrea edulis, Ostrea stentina, Solen marginatus och Xenostrobus securis.

Av mottagliga arter finns bara europeiskt ostron (Ostrea edulis) i Sverige. Det finns inga smittbärande arter (vektorarter) för M. refringens.

Resultat från provtagning av ostron 2010–2022

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har undersökt och provtagit europeiska ostron (Ostrea edulis) på västkusten sedan 2010. Här nedanför finns sammanställningar av SVA:s undersökning av Marteilia refringens, Bonamia ostreae och Bonamia exitiosa på europeiska ostron.

Bonamia ostreae

Bonamia ostreae

Årtal

Antal prover

Diagnostik

Antal positivt

Antal provtagnings­punkter på vilda

Antal provtagnings­punkter på anläggning

2010

90

Endast histologi

0

3

0

2011

90

30 histologi samt PCR, 60 endast histologi

0

1

2

2012

150

Histologi samt PCR

0

4

1

2013

150

Histologi samt PCR

0

3

2

2014

150

Histologi samt PCR

0

4

1

2015

120

Histologi samt PCR

0

2

2

2016

30

Histologi samt PCR

0

1

0

2017

150

Histologi samt PCR

0

2

3

2018

150

Histologi samt PCR

0

2

3

2019

150

Histologi samt PCR

0

2

3

2020

150

Histologi samt PCR

0

1

4

2021

150

Histologi samt PCR

0

5

0

2022

150

Histologi samt PCR

0

1

4

Bonamia exitosa

Bonamia exitosa

Årtal

Antal prover

Diagnostik

Antal positivt

Antal provtagnings­punkter på vilda

Antal provtagnings­punkter på anläggning

2010

90

Endast histologi

0

3

0

2011

90

Endast histologi

0

1

2

2012

150

Endast histologi

0

4

1

2013

150

Endast histologi

0

3

2

2014

150

Endast histologi

0

4

1

2015

120

Endast histologi

0

2

2

2016

30

Endast histologi

0

1

0

2017

150

Endast histologi

0

2

3

2018

150

Histologi samt PCR

0

2

3

2019

150

Histologi samt PCR

0

2

3

2020

150

Histologi samt PCR

0

1

4

2021

150

Histologi samt PCR

0

5

0

2022

150

Histologi samt PCR

0

1

4

Marteilia refringens

Marteilia refringens

Årtal

Antal prover

Diagnostik

Antal positivt

Antal provtagnings­punkter på vilda

Antal provtagnings­punkter på anläggning

2010

90

Histologi samt PCR

0

3

0

2011

90

60 histologi samt PCR 30 enbart histologi

0

1

2

2012

150

Histologi samt PCR

0

4

1

2013

150

Histologi samt PCR

0

3

2

2014

150

Histologi samt PCR

0

4

1

2015

120

Histologi samt PCR

0

2

2

2016

30

Histologi samt PCR

0

1

0

2017

150

Histologi samt PCR

0

2

3

2018

150

Histologi samt PCR

0

2

3

2019

150

Histologi samt PCR

0

2

3

2020

150

Histologi samt PCR

0

1

4

2021

150

Histologi samt PCR

0

5

0

2022

150

Histologi samt PCR

0

1

4

Författningar

Söker efter 2021:10

Senast granskad: 2024-03-19

Till toppen