Gränskontroller av djur och djurprodukter m.m.

Hitta på sidan

Import av djur, produkter från djur, avelsmaterial, vissa foder, hö och halm från länder utanför EU ska ske via en gränskontrollstation. Du ska anmäla till gränskontrollstationen senast en arbetsdag i förväg.

Importen från länder utanför EU ska ske via en gränskontrollstation när du tar in

  • djur
  • produkter från djur
  • avelsmaterial
  • hö och halm
  • ekologiska vegetabiliska foder
  • vegetabiliska foder som omfattas av skyddsåtgärder.

Vid gränskontrollstationen kontrollerar en veterinär att sändningen uppfyller villkoren enligt EU-lagstiftningen. Veterinären kontrollerar att djuren och produkterna är säkra ur djurhälsosynpunkt, att de inte innehåller otillåtna ämnen och att djuren är i skick att transporteras vidare.

Kontroll av livsmedel utförs av Livsmedelsverket.

Sändningen ska också anmälas i det webbaserade systemet TRACES.NT.

Anmäl till gränskontrollstationen senast en arbetsdag i förväg

Du måste anmäla sändningens ankomst till gränskontrollstationen. Ta kontakt med den gränskontrollstation där din sändning ska tas in senast en arbetsdag i förväg. Du hittar kontaktuppgifterna under rubriken Kontaktuppgifter till gränskontrollstationer.

Om sändningen blir försenad eller om någon annan ändring sker ska du meddela det till gränskontrollstationen senast klockan 8.00 samma dag som sändningen var anmäld till. Om du inte meddelar i tid debiterar vi dig 800 kronor per sändning.

När din sändning passerar gränsen till Sverige ska du också anmäla införseln till Tullverket.

Hundar, katter och illrar

När det gäller hundar, katter och illrar är det bara i de här fallen som djuren behöver tas in via en gränskontrollstation:

  • Djuret ska byta ägare.
  • Djuret reser mer än 5 dagar före eller efter sin ägare.
  • Djuret reser i en grupp på fler än 5 djur.

Men tänk på att alla hundar, katter och illrar ska anmälas till Tullverket när de passerar gränsen till Sverige, inte bara djuren i punktlistan ovan.

Vid införsel till Sverige via ett annat EU-land

Levande djur

Om du ska ta in levande djur till Sverige via ett annat EU-land ska gränskontrollen göras vid en gränskontrollstation i det land där sändningen först kommer in i EU. Då ska du anmäla sändningens ankomst till den gränskontrollstationen.

När sändningen med djur passerar gränsen till Sverige ska du anmäla införseln till Tullverket.

Produkter från djur m.m.

Vid transport med flyg eller båt till Sverige av produkter från djur, avelsmaterial, hö och halm, och vegetabiliska foder som omfattas av skyddsåtgärder, ska du anmäla sändningen till aktuell gränskontrollstation i Sverige. Om sändningen ska lastas om till bil, järnväg eller inre vattenväg i ett annat EU-land ska du göra anmälan till gränskontrollstationen i det aktuella landet.

Det här händer vid gränskontrollstationen

Vid gränskontrollstationen gör veterinären en dokumentkontroll, en identitetskontroll och en fysisk kontroll av djuren eller produkterna för att säkerställa att alla villkor i lagstiftningen är uppfyllda.

Resultatet av kontrollerna registreras i EU:s gemensamma webbaserade system TRACES.NT. Sändningen går sedan vidare till tullen.

Ibland gör gränskontrollveterinären även en provtagning som en del av den fysiska kontrollen. Om din sändning provtagits får den vanligtvis föras vidare till tullen och levereras till dig i väntan på provsvar. Men det är önskvärt att produkterna inte går ut i butiker eller produktion förrän du fått ett slutsvar för sändningen. Det får du efter ungefär 5 dagar.

Om det finns särskilda misstankar om kontaminering eller smitta hålls sändningen kvar på gränskontrollstationen tills det har kommit ett provsvar.

Avgift för gränskontrollen

Vi tar ut en avgift för att kontrollera sändningen. Du betalar en fast avgift per sändning och en timavgift som varierar beroende på hur lång tid kontrollen tar och om kontrollen sker på vanlig kontorstid eller på en kväll eller en helg. Avgiften är till för att täcka kostnaderna för kontrollen. Om vi behöver ta prover i samband med gränskontrollen kommer vi att debitera dig för de faktiska analyskostnaderna från laboratoriet.

Kontaktuppgifter till gränskontrollstationer i Sverige

Alla djur utom hov- och klövdjur

Stockholm-Arlanda (flygplats)

Traceskod: SE ARN 4

fax: 08-597 852 11

E-post till Border Control Post (BCP):

E-post till Animal Quarantine Sweden AB (karantän Arlanda):

Göteborg-Landvetter (flygplats)

Traceskod: GOT 4

Hästar

Norrköpings flygplats

Traceskod: SE NRK 4

Endast hästar som är registrerade i huvudavsnittet i en stambok som finns med på EU-kommissionens lista över avelsorgan och hästar som har ett internationellt tävlingspass (FEI‑pass).

Djurprodukter, avelsmaterial, vegetabiliska foder m.m.

Stockholm-Arlanda (flygplats)

Förpackade kylda, frysta och rumstempererade produkter

Traceskod: SE ARN 4

fax: 08-597 852 11

Göteborg-Landvetter (flygplats)

Förpackade kylda, frysta och rumstempererade produkter.

Tar inte emot ekologiska produkter.

Traceskod: GOT 4

Göteborg (hamn)

Förpackade rumstempererade produkter

Traceskod: SE GOT 1

Helsingborg (hamn) SE HEL 1

Förpackade frysta eller rumstempererade produkter

Traceskod: SE HEL 1

fax: 042-18 19 55

Ingen gränskontrollstation för nötkreatur, grisar, får, getter och oregistrerade hästar

Det finns i dagsläget ingen gränskontrollstation i Sverige som är godkänd för att ta emot nötkreatur, grisar, får, getter och hästar som inte är registrerade i huvudavsnittet i en stambok som finns med på EU-kommissionens lista över avelsorgan och hästar som inte har ett internationellt tävlingspass (FEI‑pass.

Om du ska ta in dessa djur från ett land utanför EU måste du därför ta in dem via en gränskontrollstation i annat land.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ringa eller mejla till vår kundtjänst om du har frågor.

Författningar

Söker efter 2019:75

Senast uppdaterad: