Religiös slakt

Alla djur som slaktas i Sverige måste bedövas först. Därmed är det bara tillåtet med religiös slakt om djuren är bedövade innan de slaktas. Slakt­metoder där djuren inte bedövas före slakt är helt förbjudna i Sverige.

Det är förbjudet att slakta djur utan bedövning

Djur ska skyddas från onödigt lidande. Därför måste djur alltid bedövas före slakt i Sverige. De ska vara helt bedövade innan de avblodas, och slakteriet får inte göra något med kroppen innan djuret är dött. Det står i djurskyddslagen.

Det här innebär att vissa religiösa slakt­metoder inte är tillåtna i Sverige. Det gäller till exempel kosherslakt och annan traditionell slakt av obedövade djur. Däremot tillåts de slakt­metoder som följer djurskydds­reglerna.

Halalslakt är tillåten om djuren är bedövade

I Sverige är det tillåtet att slakta djur enligt halalmetoden om djuren är bedövade innan avblodning. En vanlig metod är att bedöva djur med el. Denna metod används ofta vid slakt av fjäderfän och får. Det är alltså möjligt att halalslakta fjäderfän och får i Sverige utan att bryta mot djurskyddsreglerna. Nötkreatur får i Sverige inte bedövas med el, utan de måste alltid bedövas med bultpistol eller motsvarande innan djuret avblodas. 

Även övriga djurskydds­regler måste följas vid halalslakt

Övriga djurskyddsregler om slakt måste naturligtvis följas även vid halalslakt. Reglerna styr till exempel hur djuren får drivas, stallas upp, fixeras och avblodas. Du kan läsa mer om dessa regler på vår sida för slakterier.

Tillåtet att följa religiösa krav som inte går emot djurskydds­reglerna

Inom halal finns det krav som handlar om annat än själva slakt­metoden, bland annat om

  • vem som får utföra slakten
  • hur djuren ska vara vända vid slakt.

Dessa krav går inte emot djurskydds­reglerna i sig, och därför är det tillåtet att följa dem under slakten. Det är dock viktigt att personen som utför bedövningen och slakten har tillräcklig erfarenhet och kunskap, och vid behov kompetensbevis, precis som vid alla former av slakt.

Kosherslakt är förbjuden i Sverige

Kosherslakt där avblodning sker på obedövade djur accepteras inte i Sverige. All sådan slakt är därmed förbjuden i Sverige, eftersom det inte är tillåtet att slakta obedövade djur.

Bedövning skyddar djuren och underlättar avblodningen

Djurskyddslagen kräver att djur ska bedövas innan de slaktas, och det finns flera skäl till det.

  • Obedövad slakt är förenat med smärta för djuren. Det framgår av forskningen. Djuren är medvetna och känner smärtan längre innan de förlorar medvetandet än vad man tidigare trott.
  • Forskning visar att djuren inte blöder ur snabbare om de är vid medvetande när halssnittet läggs. Bedövningen kan tvärtom underlätta själva avblodningen, eftersom medvetslösheten gör att djuret är avslappnat i muskler och blodkärl.
  • Om djuret är vid medvetande kan smärta och stress utlösa kramp. Det kan försvåra avblodningen. Dessutom kan det leda till att blod låses in i muskler och kärl, vilket i sin tur kan påverka köttkvaliteten negativt.
  • Forskning visar att avblodnings­hastigheten inte påverkas av om hjärtat har slutat att slå.

Författningar

Söker efter 2019:8

Senast granskad: 2023-11-20

Till toppen