Statistik om slaktade djur och klassning

Här hittar du statistik om antalet slaktade nötkreatur, gris, får, get och häst.

Listan gör det möjligt för dig att jämföra produktionen kvartalsvis för det senaste året och årsvis för de senaste fem åren.

Så läser du listan

Data hämtas från de uppgifter som slakterierna redovisar varje vecka. De slakterier som redovisas med namn i listan är de största inom respektive djurslag, och de har uttryckligen lämnat medgivande för publicering. Slakten från de andra slakterierna finns med i listan, men redovisas som Övriga. De djur som redovisas har slaktats och godkänts som livsmedel.

Statistiken uppdateras varje kvartal. Du kan anmäla dig som prenumerant för att få ett mejl varje gång filen har uppdaterats.

Statistik om klassning

Jordbruksverket gör årligen en sammanställning av hur olika djurkategorier har fördelats på formklasser, fettgrupper och köttprocent.

Denna statistik publiceras inte, men kan beställas via mejl.

Senast granskad: 2024-04-16

Till toppen