Listor över anläggningar för foder och animaliska biprodukter och därav framställda produkter

Här kan du söka efter de foderföretagare, foderanläggningar och anläggningar som hanterar animaliska biprodukter (ABP) och därav framställda produkter samt transportörer som finns registrerade, både i Sverige, i EU och i viss mån även i resten av världen. I listorna finns det information om vilka som har ett godkännande. Det finns även en lista över registrerade användare av animaliska biprodukter.

Jordbruksverket tilldelar alla anläggningar och användare ett officiellt nummer. Vi uppdaterar listorna kontinuerligt. Motsvarande listor finns i alla EU-länder.

Registrerade foderföretagare

I databasen över registrerade foderföretagare finns importörer och tillverkare av foder till sällskapsdjur och livsmedelsproducerande djur, butiker som säljer foder för livsmedelsproducerande djur och företag som lagrar eller transporterar foder.

I databasen kan du även se företag som är godkända för olika typer av speciell hantering, till exempel blanda läkemedel i fodret eller använda fiskmjöl. Om en tillverkare av sällskapsdjursfoder har ett godkännandenummer för att hantera animaliska biprodukter framgår det i en lista längre ner på sidan.

Primärproducenter som producerar och hanterar foder till livsmedelsproducerande djur finns registrerade hos länsstyrelsen.

Godkända och registrerade anläggningar för animaliska biprodukter och därav framställda produkter

I dokumenten finns det en del förkortningar, dessa finns förklarade i detta dokument.

Registrerade användare av animaliska biprodukter

Listade anläggningar enligt TSE-förordningen

Listan innehåller slakterier, styckningsanläggningar eller andra livsmedelsanläggningar som inte slaktar idisslare eller på annat sätt hanterar idisslarmaterial och över godkända foderanläggningar som tillverkar foderblandningar som innehåller fiskmjöl.

Anläggningar i EU

Anläggningar i länder utanför EU

Senast granskad: 2024-06-11

Till toppen