Sök foderföretagare

I databasen sök foderföretagare kan du söka efter importörer och tillverkare av foder till sällskapsdjur och livsmedelsproducerande djur, butiker som säljer foder för livsmedelsproducerande djur och företag som lagrar eller transporterar foder. Du kan även se vilka företag som har ett godkännande.

Driftinformation: Det kan vara störningar i e-tjänsten på grund av underhållsarbete den 8 december kl. 17-22.

Detta finns i databasen

I databasen över foderföretagare kan du söka efter

  • importörer och tillverkare av foder till sällskapsdjur och livsmedelsproducerande djur
  • butiker som säljer foder för livsmedelsproducerande djur
  • företag som lagrar foder
  • företag som transporterar foder.

I databasen kan du även söka efter företag som är godkända för olika typer av speciell hantering, till exempel att blanda läkemedel i fodret eller använda fiskmjöl.

Om du vill anmäla din foderanläggning, ändra dina uppgifter eller avregistrera din foderanläggning kan du göra det i vår e-tjänst.

Registret för primärproducenter är flyttat till länsstyrelsen

Länsstyrelsen har tagit över hanteringen av den delen av registret som berör de som producerar foder på lantbruk och utfodrar livsmedelsproducerande djur. Därför kommer du inte att hitta dessa företag i Jordbruksverkets register.

Andra databaser kopplade till foder

Vi har samlat listor över andra registrerade företag med foderverksamhet på en webbsida. På den sidan hittar du även listor över företag som hanterar animaliska biprodukter och registrerade anläggningar i EU.

Mer information om foder

Senast uppdaterad: 2021-06-09