Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Verksamheter med foder och djurprodukter

Hitta på sidan

Du som tillverkar eller tar in foder till Sverige för att sälja vidare ska varje år rapportera kvantiteterna av de foder som du har tillverkat eller tagit in. Rapporteringen sker under januari och februari via denna e-tjänst.

Du kan rapportera dina foderkvantiteter under perioden 1 januari–28 februari.

Ändrade krav på rapportering av foder

I år är det nya krav på rapporteringen av foder. Förändringarna berör dig som ska anmäla ett nytt foder, uppdatera information om enskilda foder eller rapportera foderkvantiteter för år 2020.

Förändringen innebär följande:

  • Du behöver inte längre anmäla nya enskilda foder.
  • Du behöver inte längre uppdatera information om enskilda foder som du tidigare har anmält till Jordbruksverket.
  • Du ska från och med nu rapportera kvantiteter per foderkategori istället för per enskilt foder.

Varför ändrar vi kraven på rapportering av foder?

Vid årsskiftet började en ny foderföreskrift att gälla vilket medförde vissa förändringar när det gäller kraven på rapportering av foder.

Detta gäller för att använda e-tjänsten

Följande gäller för att du ska kunna använda e-tjänsten:

  • Du måste vara registrerad hos Jordbruksverket som foderleverantör.
  • Du behöver e-legitimation. Med e-legitimation visar du vem du är på internet och det motsvarar ditt ID-kort eller körkort
  • För att kunna rapportera för ett företags räkning behöver du en fullmakt. Detta gäller inte om du har enskild firma.

Anmäla dig som foderleverantör

Om du tillverkar eller tar in foder till Sverige för att sälja vidare behöver du anmäla dig som foderleverantör hos Jordbruksverket. Om du tillverkar vissa foderprodukter eller använder vissa foderingredienser kan din verksamhet även behöva bli godkänd för detta. Innan du anmäler dig som foderleverantör bör du känna till vilka regler som finns.

Din registrering som foderleverantör måste vara genomförd innan du får släppa ut ett foder på marknaden.

Mer information om foder

Senast uppdaterad: 2021-06-02

Denna modul visas endast online