Verksamheter med foder och djurprodukter

Dessa e-tjänster är till för dig som är foderleverantör, tar in foder till Sverige, säljer foder till livsmedelsproducerande djur i butik, lagrar foder eller transporterar foder.

Lantbrukare som producerar foder, och du som utfodrar livsmedelsproducerande djur, ska anmäla din foderanläggning till din länsstyrelse. Däremot kan vissa av dina verksamheter även behöva vara registrerade eller godkända hos Jordbruksverket.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Välj rätt e-tjänst utifrån din verksamhet

Just nu finns det två e-tjänster för foderverksamhet. Vilken du ska använda beror på vilken verksamhet du har. På sikt kommer dessa e-tjänster att slås ihop till en.

E-tjänst för dig som är foderleverantör

Du som är foderleverantör eller tar in foder till Sverige ska använda denna e-tjänst för att

 • registrera din foderanläggning
 • ansöka om godkännande om din verksamhet kräver det
 • göra din årliga rapportering till Jordbruksverket
 • se kontrollrapporter och resultat från provtagningar på din anläggning
 • uppdatera uppgifter om din verksamhet
 • avregistrera din anläggning om din verksamhet har upphört.

För att kunna använda e-tjänsterna behöver du vara anmäld som foderleverantör hos Jordbruksverket. Det gör du på en blankett.

E-tjänst för övriga foderverksamheter

Denna e-tjänst är för dig som inte är foderleverantör eller tar in foder till Sverige, det vill säga du som

 • säljer foder till livsmedelsproducerande djur i butik (hästar, kaniner och duvor ingår i kategorin livsmedelsproducerande djur)
 • lagrar eller transporterar foder (lantbrukare omfattas inte)
 • är lantbrukare och blandar in läkemedel, tillsatser eller fiskmjöl i ditt foder
 • är lantbrukare och har produktionsdjur och använder organiska gödningsmedel andra än naturgödsel, till exempel rötrester, kött-, ben- eller blodmjöl
 • är lantbrukare och använder mjölk eller mjölkprodukter som foder från mejeri som inte har värmebehandlats eller som endast har genomgått en enkel pastörisering.

I e-tjänsten kan du

 • ansöka om godkännande om din verksamhet kräver det
 • uppdatera de uppgifter om din verksamhet som är registrerade hos Jordbruksverket
 • avregistrera din anläggning om din verksamhet har upphört om den är registrerad hos Jordbruksverket.

Om du inte redan är registrerad kund hos Jordbruksverket ska du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

I vissa fall behöver du fullmakt

För att kunna registrera ett bolag eller en foderanläggning som du inte är ansvarig för, behöver du en fullmakt.

Mer information om foder

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast granskad: 2022-04-19

Till toppen