Artskyddsförordningen förbjuder förvaring, transport, export och import av vissa djur och växter

Artskyddsförordningen innebär ett förbud att bland annat förvara, transportera, exportera och importera vissa vilda djur och växter eftersom arterna behöver ett extra skydd. Naturvårdsverket ansvarar för de flesta bestämmelserna men Jordbruksverket ansvarar för att ge undantag i ett fåtal fall.

Det finns ett antal arter som EU anser kräver extra skydd. Dessa arter omfattas av den svenska artskyddsförordningen. Artskyddsförordningen gäller alla arter av fåglar som förekommer i vilt tillstånd inom EU. Den omfattar även övriga fridlysta djur- och växtarter. En sammanställning över vilka arter som berörs finns i bilagorna till artskyddsförordningen. Förordningen innehåller också bestämmelser om införsel, förvaring och transport av sötvattenskräftor.

Artskyddsförordningen förbjuder dig bland annat att importera från ett land utanför EU, exportera till ett land utanför EU, förvara, transportera, köpa eller sälja levande djur och växter. Det gäller alla levnadsstadier.

Naturvårdsverket är den myndighet som ansvarar för de flesta bestämmelserna i artskyddsförordningen men i ett fåtal fall kan du vända dig till Jordbruksverket för att ansöka om undantag från förbudet att importera, exporter, transportera och förvara.

Du kan ansöka om undantag hos Jordbruksverket i ett fåtal fall

Det finns ett fåtal fall då du kan ansöka om undantag hos Jordbruksverket när det gäller import och export till och från EU, transport och förvaring. Du ska motivera utifrån alla de här punkterna varför du borde få undantag:

  • för naturvårds-, forsknings- eller undervisningsändamål
  • om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning
  • om hanteringen inte kommer att påverka artens eller andra vilt levande arters överlevnad i områden där dessa naturligt förekommer.

Det innebär i princip att privatpersoner som vill hålla levande djur eller växter som omfattas av förordningen inte kan få undantag.

I ansökan skriver du

  • kontaktuppgifter för dig som ansöker om undantag
  • en beskrivning av djuret eller växten
  • en motivering till varför du ska få undantag.

Vi tar ut en avgift för ansökan om undantag för import och export, men inte för transport och förvaring. Du ansöker om undantag i vår e-tjänst.

Läs även om CITES-reglerna

Bestämmelserna i artskyddsförordningen kompletterar reglerna om handel med utrotningshotade arter, CITES. Du som ska handla eller resa med djur eller växter av en utrotningshotad art måste därför också ta reda på vad CITES-reglerna innebär i ditt fall..

Författningar

Senast granskad: 2024-01-17

Till toppen