Ansökan om undantag från artskyddsförordningen

I e-tjänsten ansöker du om undantag från artskyddsförordningens förbud mot import, export och re-export till och från EU samt från artskyddsförordningens förbud mot transport och förvaring som gäller vid förflyttning inom EU.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Tänk på det här innan du ansöker om undantag

Ansök om undantag i god tid innan du planerar din import, export, förflyttning eller förvaring.

Du ska ansöka om undantag från artskyddsförordningens förbud mot import och export om det gäller från eller till länder utanför EU (paragraf 16 i artskyddsförordningen).

Om det gäller förflyttningar till och från andra EU‑länder ska du ansöka om undantag från artskyddsförordningens förbud mot transport och förvaring (paragraf 23 i artskydds­förordningen).

Se till att ha de uppgifter som du behöver innan du ansöker i e‑tjänsten. Du behöver ha alla bilagor i digital form eftersom du ska ladda upp dem i e‑tjänsten. Läs igenom vilka uppgifter som behövs och vilken information som du behöver bifoga din ansökan på vår sida om artskyddsförordningen.

Ansökan om undantag från artskyddsförordningens förbud mot import, export, och re‑export till och från EU kostar 900 kronor, oavsett om din ansökan beviljas eller får avslag. Du betalar direkt i e-tjänsten med kort eller Swish.

Det kostar inget att ansöka om undantag från artskyddsförordningens förbud från transport och förvaring.

När du gör din ansökan om undantag i e-tjänsten finns det en manual som kan ha hjälp av.

Handläggningstid

Om din ansökan innehåller alla uppgifter som vi behöver är handläggningstiden cirka 30 dagar. Den kan bli längre om vi behöver kompletteringar i ditt ärende. Vi arbetar så snabbt det går för att ansökningarna ska bli klara så fort som möjligt.

Vi prövar din ansökan och samråder i vissa fall med Naturvårdsverket och andra myndigheter. Detta kan förlänga handläggningstiden.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor om e-tjänsten kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2024-01-17

Till toppen