Mått i stall och andra byggnader för får och getter

Om det inte står något annat är måtten minsta tillåtna mått och centrummått för normal inredning. Det är oftast bättre för djuren att ha större mått än de angivna minsta tillåtna måtten.

Har du ekologiska får eller getter eller funderar på att ställa om till ekologisk djurhållning? Då ska du även följa EU:s regler för ekologisk produktion.

Mått för lamningsboxar

  • En lamningsbox ska ha minsta måtten 1,2 meter x 1,2 meter.
  • Lamningsboxar för tackor med fler än 2 lamm eller för tackor av tung ras bör dock vara minst 1,5 meter x 1,5 meter.

Mått för killningsboxar

  • En killningsbox bör vara minst 1,0 meter x 1,2 meter.

Mått för gemensamboxar för får

Minsta utrymme per får i gemensambox


Total yta³

varav liggyta² ³

Lamm, 15–30 kg

0,50 m²

0,35 m²

Lamm över 30 kg

1,00 m²

0,70 m²

Vuxet djur högst 65 kg

1,20 m²

0,85 m²

Vuxet djur över 65 kg

1,40 m²

1,00 m²

Dräktig tacka¹

1,70 m²

1,20 m²

Tacka högst 65 kg med lamm under 15 kg

1,70 m²

1,20 m²

Tacka över 65 kg, med lamm under 15 kg

1,90 m²

1,35 m²

¹ Avser dräktig tacka som har mindre än 2 månader kvar till lamning.

² Avser även minsta utrymme i ligghall utan utfodring samt minsta utrymme i ligghall där den enda utfodring som sker innebär att djuren utfodras samtidigt med enbart kraftfoder.

³ Avser även minsta utrymme i ligghall med annan utfodring än sådan som anges i fotnot 2.

Mått för gemensamboxar för getter

Minsta utrymme per get i gemensambox


Gemensambox med bara spaltgolv

Gemensambox med bara ströbädd

Killing högst 15 kg

0,25 m²

0,25 m²

Ung get, över 15 kg

0,50 m²

0,50 m²

Vuxet djur

1,00 m²

1,20 m²

För getter bör båspallens längd vara minst 1 meter. Båspallen bör inte vara högre än 0,55 meter över golvet

Dränerande golv

Om du har ett gödseldränerande golv till dina får eller getter ska det ha en stavbredd som är minst 80 millimeter och en spaltbredd som är högst 25 millimeter.

Du får inte ha liggytor som består av gödseldränerande golv till dina får.

Författningar

Söker efter 2019:21

Söker efter 2019:22

Senast granskad: 2023-09-01

Till toppen