Mått i stall och andra byggnader för grisar

Om det inte står något annat är måtten minsta tillåtna mått och centrummått för normal inredning. Det är oftast bättre för djuren att ha större mått än de angivna minsta tillåtna måtten.

Har du ekologiska grisar eller funderar på att ställa om till ekologisk djurhållning? Då ska du även följa EU:s regler för ekologisk produktion.

Mått för boxar och hyddor för vuxna djur

Minsta utrymme per vuxen gris i boxar eller hyddor utan liggbås eller foderliggbås


Ströad liggbox [1] liggarea [3]

Ströad liggbox [1] totalarea [4]

Ströbäddsbox totalarea

Kortaste boxsida

Galt

6,0 m²

7,0 m² [2]

7,0 m²

Digivande sugga

4,0 m² [5] [6]

6,0 m² [5] [6]

7,0

Sinsugga, högst 5 djur per grupp

1,1 m²

2,48 m²

2,5 m²

2,4 m

Sinsugga, 6‑39 djur per grupp

1,1 m²

2,25

2,5 m²

2,8 m

Sinsugga, 40 eller fler djur per grupp

1,1 m²

2,05 m²

2,5 m²

2,8 m

Dräktig gylta, högst 5 djur/grupp

0,9 m²

1,81m²

Se måttbestämmelser för växande grisar

2,4 m

Dräktig gylta, 6 eller fler djur per grupp

0,9 m²

1,64 m²

Se måttbestämmelser för växande grisar

2,8 m

[1] En box eller hydda får inte inom angiven area vara utformad på ett sådant sätt att det är svårt för djuren att vända sig i boxen, hyddan eller avgränsad gödselgång.

[2] 10 m² om galten betäcker i boxen.

[3] Liggarean får inte vara försedd med dränerande golv. Ett undantag är att en fjärdedel av liggarean i en ströad liggbox för digivande sugga får bestå av dränerande golv. Den övriga delen som inte är dränerad ska vara en sammanhängande rektangulär yta som spänner över hela boxbredden. Det dränerande golvet ska ha en största spaltöppning på 11 mm och en minsta stavbredd på 11 mm. Om det dränerande golvet är av betong ska stavbredden dock vara minst 80 mm.

[4] Ätbås får räknas in i totalarean under förutsättning att funktionen i boxen inte påverkas negativt.

[5] Fodertråg får räknas in i arean under förutsättning att funktionen i boxen inte påverkas negativt.

[6] Upp till 0,5 m² av angiven area får göras otillgänglig för smågrisarna i anslutning till boxväggarna.

Minsta utrymme i gemensambox med foderliggbås

Totalarea [1] per djurGångbredd mellan båsrad och väggGångbredd mellan två båsrader
Gylta eller liten sugga2,52 m²2,60 meter [2]
3,00 meter
Normalstor eller stor sugga2,94 m²2,80 meter [3]3,00 meter


[1] Foderliggbås får räknas in i totalarean.

[2] I boxar med högst 20 foderliggbås får gångbredden minskas till 2,00 meter om grisarna har ständig tillgång till en sammanhängande rektangulär yta fri från hinder med en minsta area på 9,60 m² och med en kortaste sida på minst 2,40 meter.

[3] I boxar med högst 20 foderliggbås får gångbredden minskas till 2,20 meter om grisarna har ständig tillgång till en sammanhängande rektangulär yta fri från hinder med en minsta area på 11,75 m² och med en kortaste sida på minst 2,80 meter.

Mått för boxar för växande grisar 10–130 kilo

Minsta utrymme per djur i boxar


Liggarea, m²

Totalarea, m²

Ströad liggbox [1]

= 0,10 + (vikt i kg)/167

= 0,17 + (vikt i kg)/130

Ströbäddsbox [1]


= 0,20 + (vikt i kg)/84


[1] Du får inte utforma boxar inom angivna areor på ett sådant sätt att det är svårt för djuren att vända sig i boxen eller i avgränsad gödselgång.

Mått för ligghall eller hydda

Det minsta utrymme per gris i en ligghall eller i en hydda för djur som hålls som utegångsdjur ska vara lika stor som liggarean i en ströad liggbox.

Mått för bås för vuxna djur

Minsta utrymme per djur i bås


Längd

Bredd

Liggbås, foderliggbås

Gylta eller liten sugga

2,00 m

0,60 m

Normalstor eller stor sugga

2,00 m

0,70 m

Ätbås

Gylta eller liten sugga

2,00 m [1]

0,45 m

Normalstor eller stor sugga

2,00 m [1]

0,50 m

[1] Inklusive utrymme för utfodring. Dock får tråg inte inkräkta på mer än 0,3 meter i båset.

Dränerade golv

Mått för dränerade spaltgolv av betong och för spaltgolvskassetter av betong


Största spalt

Stavbredd

Ungefärligt viktintervall

Födsel–avvänjning

11 mm

50 mm

–9 kg

Avvänjning–10 veckor

14 mm

50 mm

9‑25 kg

10 veckor–120 kg

18 mm

80 mm

25‑120 kg

Vuxna grisar

20 mm

80 mm

120 kg–

Författningar

Söker efter 2019:20

Senast granskad: 2023-08-31

Till toppen