Aktuella restriktioner för bin och humlor

Här finns aktuella restriktionsområden för de sjukdomar som i dag finns i Sverige. Det är för amerikansk yngelröta och varroakvalster.

Du kan prenumerera på sidan.

Kartor över skydds- och övervakningszoner för amerikansk yngelröta

Översiktskartan visar skydds- respektive övervakningszoner för amerikansk yngelröta. Det finns också detaljerade kartor för varje numrerat område på översiktskartan. Kartorna är bilagor till Jordbruksverkets beslut om skydds- respektive övervakningsområden för amerikansk yngelröta.

Vi byter ut kartorna när vi tar ett nytt beslut om skydds- och övervakningszoner.

Det finns regler för att flytta bland annat bisamhällen och material från områden med amerikansk yngelröta.

Uppdaterad: 2022-05-20

Översiktskarta

Kartan visar skydds- respektive övervakningszoner för amerikansk yngelröta.

Karta med markerade områden för amerikansk yngelröta i Sverige.

Kartor över smittförklarade områden för varroakvalster

Översiktskartan visar vilka områden som är smittförklarade för varroakvalster, så kallade restriktionsområden. Det finns också detaljerade kartor för de smittförklarade områdena. Kartorna är bilagor till Jordbruksverkets beslut om smittförklarade områden för varroakvalster.

Det finns regler för att flytta bland annat bisamhällen och material från områden med varroakvalster.

Översiktskarta

Kartan visar smittförklarade områden med varroakvalster, som kallas för restriktionszon samt områden som inte är smittförklarade.

Karta över Sverige med skyddszoner inritade för varroakvalster.

Detaljerade kartor över aktuella områden med varroakvalster

Författningar

Söker efter 1992:38

Senast granskad: 2022-04-04