Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Aktuella restriktioner för bin och humlor

Hitta på sidan

Här finns aktuella restriktionsområden för de sjukdomar som i dag finns i Sverige. Det är för amerikansk yngelröta och varroakvalster.

Du kan prenumerera på sidan.

Kartor över skydds- och övervakningsområden för amerikansk yngelröta

Översiktskartan visar skydds- respektive övervakningsområden för amerikansk yngelröta. Det finns också detaljerade kartor för varje numrerat område på översiktskartan. Kartorna är bilagor till Jordbruksverkets beslut om skydds- respektive övervakningsområden för amerikansk yngelröta.

Vi byter ut kartorna när vi tar ett nytt beslut om skydds- och övervakningsområden.

Det finns regler för att flytta bland annat bisamhällen och material från områden med amerikansk yngelröta.

Senast uppdaterad: 2020-11-09

Översiktskarta

Kartan visar skydds- respektive övervakningsområde för amerikansk yngelröta.

Karta med markerade områden för amerikansk yngelröta i Sverige.

Kartan visar skydds- respektive övervakningsområden för amerikansk yngelröta.

Kartor över smittförklarade områden för varroakvalster

Översiktskartan visar vilka områden som är smittförklarade för varroakvalster. Det finns också detaljerade kartor för de smittförklarade områdena. Kartorna är bilagor till Jordbruksverkets beslut om smittförklarade områden för varroakvalster.

Det finns regler för att flytta bland annat bisamhällen och material från områden med varroakvalster.

Översiktskarta

Kartan visar smittförklarade områden för varroakvalster. Det är 3 zoner,

Information om vad de olika zonerna betyder.

Karta över Sverige med skyddszoner inritade för varroakvalster.

Kartan visar smittförklarade områden med anledning av varroakvalster.

Detaljerade kartor över aktuella områden med varroakvalster

Här hittar du detaljerade kartor. Du söker igen det geografiska området som du är intresserad av och väljer sedan karta här nedanför. Kartornas bilaga motsvarar numret i översiktskartan. VK betyder varroakvalster.

Författningar

Söker efter 1992:38

Senast uppdaterad: 2021-02-22