Ekologiskt vattenbruk

Hitta på sidan

Du som har ekologiskt vattenbruk måste följa särskilda regler. Du ska till exempel utfodra djuren med naturligt eller ekologiskt foder, ge djuren tillräckligt stort utrymme och ge förebyggande hälsovård. Reglerna gäller utöver andra regler som finns för nötkreatur.

Reglerna för ekologiska vattenbruk är gemensamma för hela EU och omfattar ekologisk odling av

 • vattenbruksdjur som fisk, kräftdjur, blötdjur och tagghudingar
 • vattenlevande organismer som kan odlas för foderändamål
 • alger.

Reglerna gäller utöver de andra reglerna för att ha vattenbruk som vi tar upp på övriga sidor under menyn Fiskar, kräftdjur och blötdjur.

Om du är certifierad enligt ett privat regelverk, till exempel KRAV eller Demeter, ska du även följa de reglerna. Dessutom kan de företag som köper dina produkter ha ytterligare regler.

Följ omställningstiden för ekologisk produktion

Vill du sälja animalie­produkter som ekologiskt producerade produkter? Då ska du vara certifierad för ekologisk produktion samt föda upp och hålla djuren enligt reglerna för ekologisk djurhållning. Det måste också gå en viss tid, så kallad omställnings­tid, innan dina produkter räknas som ekologiska.

För vattenbruksdjur gäller följande omställningstid:

 • två tredjedelar av en produktions­cykel för djur som föds upp till slakt
 • tre månader för djur som ska hållas för avel.

En del vattenbruk kan inte certifieras för ekologisk produktion

Enligt EU:s regelverk för ekologisk produktion är det förbjudet med slutna recirkulerande produktions­anläggningar för vattenbruksdjur. Produktion i den typen av anläggningar kan därför inte bli certifierad som ekologisk.

Det finns dock några verksamheter som undantas från den regeln: kläckerier, yngelanläggningar och anläggningar med produktion av arter eller organismer som används som ekologiskt foder.

Ansök om retroaktiv omställning till ekologiskt vattenbruk

Du kan ansöka om att få din omställnings­tid retroaktivt godkänd. För att få retroaktiv omställning måste du uppfylla följande krav:

 • Du får endast ha använt produkter som är tillåtna för ekologiskt produktion i ditt vattenbruk under en viss tid. Du ska även ha dokumentation som visar det.
 • Ditt kontrollorgan ska ha lämnat ett utlåtande om att du endast har använt produkter som är tillåtna för ekologiskt vattenbruk på din anläggning.

Så ansöker du

Du ansöker genom blanketten Retroaktiv omställning till ekologiskt vattenbruk – ansökan om godkännande.

I din ansökan ska du bifoga

 • en karta eller skiss över din anläggning
 • ett utlåtande från ditt kontrollorgan om att du endast har använt produkter som är tillåtna för ekologiskt vattenbruk på din anläggning.

Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att handlägga din ansökan. Du kan betala med kort i webbutiken eller mot faktura.

Utfodra med naturligt eller ekologiskt foder

Fisk som föds upp i dammar eller insjöar ska i första hand livnära sig av det som finns naturligt i dessa vatten. Om det inte finns tillräckligt med naturligt foder får du använda ekologiskt foder av vegetabiliskt ursprung.

Köttätande vattenbruksdjur ska du utfodra med ekologiska foderprodukter i första hand. Om det inte finns kan du utfodra djuren med fiskmjöl och fiskolja.

Se till att djuren kan bete sig normalt

Vattenbruksdjuren ska ha tillräckligt med utrymme för att de ska må bra och kunna bete sig på ett sätt som är naturligt för arten. Det finns särskilda regler för hur stort utrymme djuren ska ha i ekologiska vattenbruk. Du hittar tabeller med specifika mått i bilaga 13a i EU-förordning nr 889/2008, som finns länkad under rubriken Författningar.

Vattnet ska vara av god kvalitet med tillräckligt mycket syre. Temperatur- och ljusförhållanden måste vara naturliga för djuren. För sötvattens­fisk ska botten­typen vara så nära naturliga förhållanden som möjligt.

Artificiell uppvärmning eller nedkylning av vattnet som används för att odla i är bara tillåtet i kläckerier och yngel­anläggningar.

Ge förebyggande hälsovård

Den som föder upp vattenbruksdjur ska arbeta förebyggande för att djuren inte ska bli sjuka. I ekologiska vattenbruk ska du ha

 • en djurhälsoplan
 • ett kontrakt med en djurhälso­rådgivare som besöker anläggningen regelbundet.

Om det blir hälsoproblem i vattenbruket trots de förebyggande insatserna ska du i första hand använda alternativ till behandling med veterinär­medicinska läkemedel. Om alternativen inte fungerar behöver du dock använda läkemedel.

Det är förbjudet att använda hormoner för att framkalla lek.

Skilj på ekologiska och icke-ekologiska djur

Om du har ett kläckeri eller en yngel­anläggning får du föda upp både ekologiska och icke-ekologiska yngel, under förutsättning att enheterna är skilda åt.

Om du har tillväxtproduktion av vattenbruksdjur får du producera både ekologiska och icke-ekologiska djur, förutsatt att

 • enheterna inte påverkar varandra genom foderspill, medicinering, användning av rengörings­medel eller liknande
 • ekologiska enheter i rinnande vatten ligger minst 10 meter uppströms om icke‑ekologiska enheter
 • avståndet mellan ekologiska och icke-ekologiska enheter i hav och insjö är minst 25 meter.

Författningar

Söker efter 2015:29

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: