Publiceringsdatum2 Maj 2024

Kompetensdag för de regionala djurförsöksetiska nämnderna

Varmt välkommen på en kompetensdag för de regionala djurförsöksetiska nämnderna!

Tisdagen den 17 september anordnar Jordbruksverkets försöksdjursenhet* en kompetensdag dit alla som arbetar i en regional djurförsöksetisk nämnd är välkomna, oavsett roll. Dagen anordnas på World Trade Center i Stockholm.

Under dagen kommer vi att fokusera på samtal och dialog mellan ledamöter från olika nämnder för att på så sätt underlätta harmonisering av ert arbete. Som deltagare kommer du att få verktyg för att bedöma etiska ansökningar och öva på att använda dessa. Du kommer också att få aktuell information från Jordbruksverkets förvaltningsteam och Sveriges 3R-center. Vi bjuder på lunch och fika under dagen.

Vid frågor kontakta Sveriges 3R-center.

* Jordbruksverkets försöksdjursenhet innefattar Sveriges 3R-center och de handläggare som arbetar med övriga försöksdjursfrågor.

Målgrupp

Mötet riktar sig till alla som arbetar i en svensk regional djurförsöksetisk nämnd.

Tid och plats

Datum: 17 september

Tid: 10–16

Plats: World Trade Center i Stockholm

Arvoden och ersättningar

  • Som deltagare erbjuds du ett arvode och ersättning för resor, vilket hanteras i MobileXpense (MXP) precis som vid ett vanligt sammanträde.
  • Eventuella kostnader för boende ersätts inte.

Vi kommer att hålla koll på närvaro under dagen. Meddela oss gärna på förhand om du bara kan delta under en del av dagen.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret senast den 23 augusti.

Senast uppdaterad:

Till toppen