Dela organ och vävnader

Som forskare behöver du ofta bara använda ett eller två organ från ett djur i dina försök. Det material du har samlat in kan vara värdefullt för andra forskare.

Genom att dela organ och vävnader med andra forskare eller grupper kan vi använda samma djur i flera studier. Det innebär att vi kan minska antalet försöksdjur.

Enligt ett EU-direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål ska alla medlemsländer arbeta för att dela organ och vävnader från avlivade djur.

Vi samlar information om olika tjänster och organisationer som vill underlätta för forskare att gemensamt använda organ och vävnader.

Olika tjänster för att dela

Animatch

Via Animatch kan du få kontakt med andra forskare för att dela organ och vävnader. Du kan också ta kontakt med Animatch för att hitta en egen lösning för just din anläggning eller tillsammans med andra organisationer.

SearchBreast

Det här är en webbaserad tjänst för att söka vävnader från musmodeller relaterade till bröstcancer. Du kan dela material från dina djurmodeller och du kan efterlysa material från andra forskare.

Models in Translational Oncology

Det här är en plattform för dig som vill dela vävnader vid translationell cancerforskning. Du kan dela ditt material med andra, men du kan också söka efter andras material eller vävnader.

Senast granskad: 2023-01-11