Publiceringsdatum28 Juni 2022

Nytt läromedel om forskning, djurförsök, etik och 3R

Sveriges 3R-center har tagit fram ett webbaserat läromedel för gymnasiet, som fokuserar på forskning och naturvetenskapliga forskningsmetoder – med och utan djurmodeller.

Ett organ-på-chip, det vill säga ett chip med kanaler fästa i sig. Chippet ligger på en upplyst yta i ett mikroskop.

Organ-på-chip kan ersätta vissa djurförsök.

För att nå ut till unga vuxna har Sveriges 3R-center tagit fram ett brett utbildningsmaterial om forskning och naturvetenskapliga metoder riktat till gymnasieskolan.

Koppling till gymnasiets kursplaner

Utbildningsmaterialet är till för gymnasiet för att fördjupa undervisningen om vad forskning är, olika metodval, etiska frågor och avvägningar i relation till djurförsök och andra metoder som inte använder djur. Lektionerna kopplar i första hand till gymnasieskolans kurser i naturkunskap och biologi. De fungerar också bra i andra ämnen som tangerar frågor om etik, djurförsök och bioteknik.

Eleverna får lära sig mer om begreppet 3R och hur det används för att säkerställa hög kvalitet inom forskning och naturvetenskapliga experiment.

Tre separata lektioner

Materialet består av tre separata lektioner och handlar om forskning, djurförsök, etik och 3R. Lektionerna är alla gjorda i ett digitalt format och kan användas tillsammans, men också var för sig. Utbildningen bygger på att eleverna själva ska ta del av information från det digitala materialet som består av texter, filmer, bilder och uppgifter. Varje lektion avslutas med ett kunskapstest, som eleverna kan göra individuellt eller i par eller i större grupper. Eleverna får också möjlighet att reflektera individuellt och i grupp.

Materialet är kopplat till gymnasieskolans läroplan och innehåller en lärarhandledning med tydliga instruktioner till läraren om hur det ska användas samt vilka ämnen och delmoment det passar inom. Det finns också ett fördjupningsmaterial kopplat till varje lektion.

Lektionerna kan användas fristående eller sammanhängande i en särskild ordning:

Välkommen till forskningens värld!

Den här lektionen är en introduktion till forskning och forskningsmetodik, där du får lära dig hur en forskare arbetar med olika naturvetenskapliga metoder. Du får också lära dig vad djurförsök är och vad begreppet 3R står för.

Djurförsök, 3R och etik

I den här lektionen får du lära dig mer om djurförsök och försöksdjur. Du får också lära dig om, och själv resonera kring, hur man kan se på djurförsök utifrån olika etiska teorier.

Djurförsöksfri forskning

Den här lektionen fokuserar helt på innovation och djurförsöksfria forskningsmetoder och hur de kan användas för att ersätta djurförsök.

Fördjupning

I alla lektioner finns ett fördjupningsmaterial som kompletterar och ger en djupare förståelse för frågor och ämnen som tagits upp i lektionen, som till exempel djurvälfärd och cellbaserade metoder.

Fördjupningen passar bäst för de elever och grupper som visar ett större intresse för ämnet och som vill lära sig mer.

Vill du veta mer om materialet, kan du kontakta Sveriges 3R-center.

Senast uppdaterad:

Till toppen