Publiceringsdatum20 Mars 2023

Horisont Europa med 3R i fokus

EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation heter Horisont Europa och har en budget på 95,5 miljarder euro. Sveriges 3R-center har gått igenom programmet för att hitta möjligheter och relevans för 3R.

Horisont Europa är EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation som pågår mellan 2021–2027. Det är efterföljaren till ramprogrammet Horisont 2020.

Programmets budget är 95,5 miljarder euro, vilket även inkluderar 5,4 miljarder euro från EU:s program för återhämtning från covid-19-krisen.

Vad är syftet med Horisont Europa?

Syftet med programmet är att stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund, stödja forskning och innovation från idé till marknad och det ska komplettera nationell och regional finansiering. Programmet bidrar också till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling och främjar konkurrenskraft och tillväxt inom EU.

Horisont Europa ska säkerställa att EU:s arbete inom vetenskap och teknik gör skillnad när det gäller att möta stora globala utmaningar inom kritiska områden som hälso- och sjukvård, säkerhet, föroreningar och klimatförändringar.

Vad innehåller Horisont Europa?

Ramprogrammet Horisont Europa består av tre pelare:

  • Pelare 1: vetenskaplig spetskompetens
  • Pelare 2: globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft
  • Pelare 3: ett innovativt Europa.

Pelare 1

Den här pelaren ger stöd till grundforskning av hög kvalitet genom Europeiska forskningsrådet och ökar investeringarna i infrastruktur. Här ingår även Marie Skłodowska-Curie-åtgärder, som finansierar forskares rörlighet, utbildning och karriärutveckling.

Pelare 2

Pelare 2 stödjer forskning och innovation som rör samhällsutmaningar och industriteknik fördelade i sex olika kluster: 1) hälsa, 2) kultur, 3) civil säkerhet, 4) digital teknik och industri, 5) klimat, energi och mobilitet samt 6) livsmedel, naturresurser och miljö.

Pelare 2 omfattar även den verksamhet som EU-kommissionens forskningscentrum Joint Research Centre gör. Förutom kluster finns det här även fem uppdrag med specifika mål.

Pelare 3

Den tredje och sista pelaren är inriktad på ökat genomslag och banbrytande innovation. Här finns bland annat Europeiska innovationsrådet, som erbjuder en kontaktpunkt för innovatörer med potential att skapa marknader för framtiden.

På vilket sätt är Horisont Europa relevant för 3R?

Genom att delta i programmet kan du som sökande få finansiering för att ta fram, utveckla, validera eller använda djurförsöksfria metoder. Du kan också bidra till att uppnå olika mål i programmet genom att använda alternativa metoder för att ersätta, minska och förfina djurförsök.

Vilka bidrag går att söka för forskning och 3R?

Inom pelare 2 och de olika samhällsutmaningarna, finns det flera definierade projekt som har fokus på 3R. Det handlar om projekt inom klustren miljö, hälsa, nya tekniker och material. Sveriges 3R-center har gått igenom alla kluster och identifierat relevanta projekt för 3R i klustret hälsa, för vilka man kan söka bidrag under 2023‑2024.

Vi har listat alla projekt i en tabell med relevans för 3R, område och sista datum för ansökan.

Bidrag att söka för forskning som främjar 3R
Relevans för 3RAnsökanSista datum

Nya verktyg och metoder

HORIZON-HLTH-2024-TOOL-05-06-two-stage: Innovative non-animal human-based tools and strategies for biomedical research

19 september 2023 kl. 17:00 (första steget)

11 april 2024 kl. 17:00 (andra steget)

Nya verktyg och metoder

HORIZON-HLTH-2024-TOOL-11-02: Bio-printing of living cells for regenerative medicine

11 april 2024 kl. 17:00

Nya verktyg och metoder för tillsynsmyndigheter

HORIZON-HLTH-2024-IND-06-09: Gaining experience and confidence in New Approach Methodologies (NAM) for regulatory safety and efficacy testing – coordinated training and experience exchange for regulators

11 april 2024 kl. 17:00

Nationella kontaktpunkter

Varje område har en nationell kontaktpunkt som kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont Europa. Nationella kontaktpunkter för kluster hälsa i Sverige är Vinnova, Vetenskapsrådet och Forte.

Senast uppdaterad:

Till toppen