Publiceringsdatum31 Oktober 2023

Inspel om 3R till regeringens forsknings- och innovationspolitik

Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål har lämnat in synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik inför kommande proposition.

Under sommaren tog Jordbruksverket emot en inbjudan att komma med synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik inför den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Nationella kommittén beslutade att ta fram ett eget inspel om 3R, vilket skickades till utbildningsdepartementet i slutet av oktober.

Behov av ökad forskningsfinansiering för alla tre R

Nationella kommittén menar främst att det krävs direkta åtgärder för att öka forskningsfinansieringen inom 3R-området. Forskning inom alla de tre R:en (Replace, Reduce, Refine) behöver stärkas och finansieras parallellt utan konkurrens med varandra. Detta är avgörande i arbetet med att utveckla fler metoder och arbetssätt som kan ersätta, minska och förfina djurförsök.

3R-principen innebär ett förbättrat djurskydd och ökad forskningskvalitet genom utveckling av nya förbättrade metoder och arbetssätt. Att ersätta djurförsök med studier baserade på mänskligt material och humandata bidrar till ökad relevans inom medicinsk forskning, utveckling av behandlingar och riskbedömning av nya produkter.

Forskning som förfinar djurförsök kommer att behövas under låg tid framåt. Förbättrad djurvälfärd med minskat lidande och mindre stress bidrar också till mer relevanta forskningsresultat.

Validering och samverkan

Tonvikten i skrivelsen ligger framför allt på ökade forskningsmedel inom 3R-området, men kommittén lyfter också ökade medel för validering och samverkan samt långsiktig finansiering till Jordbruksverket för 3R-centrets verksamhet.

Senast uppdaterad:

Till toppen