Publiceringsdatum24 April 2024

Stödmaterial vid acklimatisering av möss och råttor inför försök

För att uppnå säkra forskningsresultat är det vanligt att djur acklimatiseras efter att de upplevt något stressande, till exempel en transport. Sveriges 3R-center har tagit fram stödmaterial för att hjälpa forskare att välja acklimatiseringslängd för möss och råttor.

En vit råtta med röda ögon tittar fram ur en hög med sönderrivet papper och halm

Foto: Sören Andersson/2See AB

När djur transporteras, omgrupperas eller när deras dygnsrytm rubbas kan de bli stressade. För att undvika att stress påverkar forskningsresultat negativt bör djur acklimatiseras efter den här typen av händelser. Hur lång tid en acklimatisering tar beror på flera olika faktorer, såsom orsaken till stressen, den nya miljön och djurets individuella förutsättningar. Vi har tagit fram ett stödmaterial för att hjälpa forskare att välja rätt längd för acklimatisering av möss och råttor beroende på sammanhanget.

Stödmaterialen innehåller information om stress och hur det kan påverka forskningsresultat, resultat från en enkätundersökning om när och hur möss och råttor acklimatiseras i Sverige samt en sammanställning av vetenskaplig litteratur inom området.

Materialet kan vara till hjälp för forskare, djurskyddsorgan och djurförsöksetiska nämnder.

Senast uppdaterad:

Till toppen