Publiceringsdatum14 Juni 2024

Stödmaterial vid val av inredning för fiskar som hålls i laboratorie­miljö

I Sverige finns det krav på att fiskar som hålls i laboratorie­miljö ska ha en inredning och ett botten­substrat som motsvarar det som finns i varje arts naturliga miljö. För att underlätta valet av inredning har Sveriges 3R-center tillsammans med experter på området tagit fram ett stödmaterial.

Simmande fiskar i stim

Fiskar i laboratoriemiljö

Det kan vara svårt att inreda för olika fiskarter som hålls i laboratorie­miljö. I synnerhet om man ska säker­ställa att de har så bra förutsättningar som möjligt för en god djurvälfärd. Detta stämmer särskilt väl för fiskar som hålls i laboratorie­miljö. För att säkerställa välfärd i sådana miljöer ställer vår lagstiftning krav på att fiskar förses med en inredning och ett botten­substrat som motsvarar fiskarnas naturliga miljö. Sådan inredning kan däremot försvåra renhållning, till exempel om fisken naturligt bor på lerbotten eller har behov av växter.

Vi har identifierat de fiskarter som hålls för forskning i Sverige och arbetat med experter för att ta fram ett stöd­material om inredning för dessa. Materialet är tänkt att användas som stöd vid val av inredning för fiskar som hålls i laboratoriemiljö i Sverige och kan vara till hjälp för forskare, försöksdjurs­verksamheter och ledamöter i regionala djurförsöks­etiska nämnder.

Dokumentet innehåller olika sätt att inreda akvarier för att förbättra fiskars välfärd beroende på deras behov, samt tips för hur inredning kan ersättas om det krävs för att undvika försämring av vattenkvaliteten. I dokumentet finns såväl art­överskridande rekommenda­tioner som artspecifik information om var och en av de arter som vi har identifierat hålls för forskning i Sverige.

Senast uppdaterad:

Till toppen