Djur vid filminspelning, mässor och liknande

När djur används vid filminspelningar eller visas upp på mässor finns extra regler kring de utrymmen djuren visas i. Det finns även krav på kunskap hos personerna som hanterar djuren och att veterinär ska besiktiga djuren.

I dessa fall gäller reglerna

Reglerna gäller dig som gör något av följande:

  • använder djur i film- eller TV-inspelningar
  • använder djur på teater
  • visar upp djur på mässor eller andra tillfälliga sammanhang
  • anordnar särskilda föreställningar i djurparker.

Djuren ska besiktigas av veterinär

Innan den första inspelningen eller förevisningen startar ska djuren besiktigas av en veterinär. Om något djur behöver veterinärvård ska det genomgå en ny veterinär­besiktning innan det får användas igen.

Djuren ska ha lämpliga utrymmen

Djuren ska ha lämpliga utrymmen som skyddar dem mot väder och vind. Det ska också finnas ett särskilt utrymme där sjuka djur kan tas om hand och hållas isolerade från resten av djuren.

Visas djuren för allmänheten i sina utrymmen ska dessa ha minst en insyns­skyddad sida samt gömställen där samtliga djur ryms samtidigt.

I övrigt gäller samma djurskyddsregler för undervisnings­djur som för andra djur av samma slag.

Kunnig personal ska sköta djuren

De personer som ska hantera djuren ska ha tillräcklig erfarenhet för att kunna handskas med dem på rätt sätt. Den dagliga skötseln ska utföras av utbildade djurvårdare eller personer med motsvarande kunskaper.

Djuren ska få tillräckligt med rastning och vila.

Registrera anläggningen

Anläggningen där du håller djuren ska vara registrerad hos oss. Du gör det i våra e‑tjänster. Där kan du läsa mer om reglerna. Vi har olika register som du behöver registrera anläggningen i, beroende på om det är landlevande eller vattenlevande djur.

Sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens

Samma regler gäller som för andra djur av samma slag.

Andra saker du ska tänka på

Det är inte tillåtet att frakta runt djur för att förevisa dem på flera platser. Du får alltså inte flytta djur från mässa till mässa.

Djur får inte drogas eller utsättas för stress eller skaderisk, och får inte tvingas att utföra handlingar de inte har förutsättningar för. Om sprängmedel eller ammunition används i närheten av djuren får ljud- och ljusstyrkan inte vara så hög att djuren lider av det.

Om du använder färg, kosmetika eller liknande på djuren får produkterna inte innehålla några gifter som kan skada dem.

Om du har vilda djur ska du anmäla det till länsstyrelsen.

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter 2019:11

Senast granskad: 2024-05-20

Till toppen